Neuber düzeltme yönteminin analiz ve optimizasyonda kullanımı – Altair OptiStruct

Nonlinear statik analizler genellikle uzun sürmekte ve yüksek işlemci ve RAM kaynakları kullanmaktadır. Özellikle çok sayıda yük olması ve analizlerin tekrarlanması ihtiyacı açığa çıktığında süreç daha da uzamaktadır.
NEUBER yöntemi en çok lineer analizde plastik düzeltmelerde kullanılır. Elastik hesaplanan gerilmeleri, elasto-plastik gerilme / gerinim davranışı tahminlerine dönüştürür.+

Altair OptiStruct yapısal analiz ve optimizasyon yazılımında lineer analiz gerçekleştirirken NEUBER yöntemini kullanarak kısa sürede gerçekci gerilme değerleri elde edebilirsiniz. Bu özellik 14.0.220 güncellemesiyle eklenmiştir.

Aşağıda yer alan tablo, akma gerilimi 300 MPa olan örnek modelin 3 farklı loadstep ile çözümü gerçekleştirildiğinde elde edilen gerilme değerlerini göstermektedir.

lineer statik analiz maksimum Von Mises gerilme değeri  525 MPa
lineer statik analizde neuber yöntemi kullanıldığında maksimum NEUBER gerilme değeri 340 MPa
nonlinear statik analiz maksimum Von Mises gerilme değeri 336 MPa

STRESS kartında NEUBER seçeneğini aktif getirmeniz ve malzemeye ait strees-strain eğrisini MATS1 malzeme tanımlamasında göstermeniz yeterli olacaktır.

NEUBER yöntemini yapısal optimizasyon analizlerinde de kullanabilirsiniz. Gerilmeyi azaltmak için STRESS ve STRAIN cevap fonksiyonlarını kullanarak şekil (shape) optimizasyonu gerçekleştirebilirsiniz.

 

Altair OptiStruct 2017.1 versiyonunda NEUBER yöntemini Temas (contact) / GAP elemanlarla birlikte kullanabilme özelliği eklenmiştir. Bu yöntem aynı zamanda FAST CONTACT ( PARAM, FASTCONT, YES) seçeneğini de desteklemektedir.
Civata ön-gerilmesi içeren aşağıdaki örnek modelde termal yük altında yapının performansı incelenmiştir.

Altair OptiStruct 2017.2.3 versiyonuyla birlikte dinamik analizlerde de NEUBER yöntemini kullanabilirsiniz. NEUBER gerilim / gerinim metodu , frekans cevap (frequency response) ve geçici cevap analizleri  ( transient response analyses) ( DIRECT ve MODAL ) için desteklenmektedir.

Yağ karteri Von Mises (sol) ve Neuber  (sağ) gerilme  sonuçları – Altair OptiStruct