ALTAIR Kompozit Web Seminerleri

Kompozit yapıların başarılı tasarımı söz konusu olduğunda, hem bilgi hem de herhangi bir belirli imalat süreci için malzeme davranışını doğru bir şekilde simüle etme yeteneği anahtardır.

Filament sargısından enjeksiyon kalıbına üretim sırasında üretilen elyaf yönelimi ve tabaka bazında yapı, gerçek kompozit performansı belirler.

Kompozitlerle tasarımın karmaşıklığına ve Altair‘in kompozit simülasyon çözümlerinin verimli kompozit yapılar üretmeye nasıl yardımcı olduğuna dair ücretsiz web seminerlerine katılın

04 Mart | Accurate and Efficient Simulation of Laminated Composites

11 Mart | Efficient Design Certification Calculations with HyperWorks Integrated Composites Stress Toolbox

18 Mart | Simulating the Performance of Fiber-Reinforced Injection Molded Parts

25 Mart | Material Characterization of Continuous Fiber Composites

01 Nisan | Composite Pressure Vessel Design and Simulation

08 Nisan | Efficient Simulation of 3D Printed Lattice Structures