Mekanik Sistem Simülasyonu Eğitimi – Altair MotionSolve

Altair MotionSolve mekanik sistem simülasyon eğitimi 19-20 Mart 2020 tarihlerinde Bursa ofisimizde gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılım talebinizi kayıt sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Giriş
– Mekanik sistem simülasyonu temelleri
– Modelleme ve sonuç görüntüleme arayüzleri

Altair MotionView’de interaktif modelleme
– Mekanik sistem simülasyonu için CAD verilerini içeri aktarma
– Bir kinematik modelin oluşturulması, çözdürülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi
– Temel kinematik analiz örnekleri
– Modelin MotionSolve ile dinamik hesaplanması
– Detaylı sonuç inceleme & değerlendirme (HyperView/Graph)
– Simülasyon sonucunda otomatik rapor oluşturulması ( rapor şablonu)

MDL’ye giriş, parametreli model oluşturma ve sistemleri kullanma
– MotionView modelleme dilinin (MDL) anlamı
– Sistemlerin kullnımına giriş
– Sistemlerin MotionView içerisine alınması
– Modellerin parametrizasyonu

MotionSolve Parametreleri
– Analiz Yöntemleri
– Sayısal entegrasyonun temelleri
– İpuçları

Temas (contact) metodları ve uygulama örnekleri

Model kurulumuyla ilgili ugulamalar
– Sonlu elemanlar modelinin MotionView içerisine alınması
– Modelleri adım adım oluşturma

Esnek Modellemeye (flex-body) Giriş
– Mekanik sistem simülasyonları için esnek cisim teorik arka planı
– Sonlu elemanlar modelinden esnek cisim elde edilmesi
– Esnek cisimlerin mekanik sistem modeline aktarılması

Tasarım performansını geliştirmeye yönelik optimizasyon araçlarının kullanımı ve uygulama örnekleri ( Altair HyperStudy ve MotionView Optimizasyon Sihirbazı)

Mekanik sistem modeli için kontrol sisteminin Altair Activate yazılımıyla geliştirilmesi

Altair Inspire Motion yazılımıyla model oluşturlması ve çözümlerin gerçekleştirilmesi