Altair EDEM Calibration Kit ile daha hızlı kalibrasyon

Nümerik modelleme, test gerektirmeden fiziksel sistemlerin davranışını tahmin etmek ve anlamak için önemli bir mühendislik aracıdır. Bununla birlikte, bir CAE mühendisinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri nümerik modellerin doğruluğunu sağlamaktır.

DEM malzeme modelleri bu açıdan özellikle zorlayıcıdır, çünkü dökme katı parçacıklar arasındaki temas kuvvetlerini tanımlamak için kullanılan mikro-mekanik parametrelerin fiziksel ölçümü zor ve hatta çoğu zaman imkânsızdır. Uygun girdi parametre değerlerini elde etmek için dolaylı bir yönteme ihtiyaç duyulmasına yol açar. Bu amaç için tipik olarak bir makro-mekanik kalibrasyon yaklaşımı kullanılır. Girdi parametrelerinin kalibrasyonu için kıyaslama yaparak malzeme karakterizasyon testinden bir ölçümün kullanılmasını içerir [1]. Şekil 1 yöntemi göstermektedir.

Şekil 1: Makro-mekanik yaklaşımla DEM kalibrasyon metodolojisi. Resimler: a), c) ve e) Pantaleev ve ark. al., 2017. Resim b) www.freemantech.co.uk adresinden

Makro-mekanik yaklaşım en pratik seçenek olmasına rağmen, yine de malzeme karakterizasyon testinin modellenmesini, değişen girdi parametreleriyle çok sayıda DEM simülasyonunun yapılmasını ve daha sonra ilişkili olan sonuçların elde edilmesi için simülasyon verilerinin çıkarılmasını ve ayarlanmasını gerektirir.

Bu noktada Altair EDEM Kalibrasyon Kiti kullanıcılara çözüm sunmaktadır. Şekil 2’de gösterilen Kalibrasyon kiti, malzeme modeli kalibrasyon iş akışının büyük bir kısmını otomatikleştirmek için kulanılabilen EDEMpy işlem sonrası komut dosyaları ile ilişkili ve standart dökme katı karakterizasyon araçlarının simülasyonlarının toplamıdır.

Şekil 2 : EDEM malzeme modeli kalibrasyon iş akışı

Kalibrasyon kiti, standart karakterizasyon testlerinin modellenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır ve ilgili simülasyon verilerinin elde edilmesi işlemini otomatik hale getirerek EDEM malzeme modeli kalibrasyonu için mühendislik süresi gereksiniminde önemli bir azalış sağlar. EDEMpy işlem sonrası komut dosyaları, fiziksel test tarafından oluşturulanlara benzer şekilde simülasyon raporları oluşturmanın basit ve otomatik bir yolunu ve tüm simülasyon çalışmalarından elde edilen önemli sonuçların tek bir raporunu da sunar.

Altair EDEM Kalibrasyon Kiti sürekli genişlemektedir ve şu anda aşağıdaki standart dökme malzeme karakterizasyon testleri dahil edilmiştir:

– Tek Eksenli Sıkıştırma Testi
– FT4 Toz Reometre Akış Enerji Testi
– Schulze RST XS Kesme Hücresi
– Brookfield PFT Kesme Hücresi
– Statik Duruş Açısı Testi
– Döner Tambur Testi
– Eğik Düzlem Testi

EDEM Kalibrasyon Kiti artık ek kurulum gerektirmeden Altair EDEM 2020.1 kurulumu ile birlikte kullanılabilmektedir.

Referanslar:
[1] Coetzee, C. J. (2017). Review: Calibration of the discrete element method. Powder Technology, 310, 104–142. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2017.01.015
[2] Pantaleev, S., Yordanova, S., Janda, A., Marigo, M., & Ooi, J. Y. (2017). An experimentally validated DEM study of powder mixing in a paddle blade mixer. Powder Technology, 311, 287–302. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.053