Frekans cevap sonuçlarını Random analizlerde kullanmak

Altair HyperWorks - OptiStruct psd analizi

Random, diğer bir adıyla Power Spectral Density (PSD) analizleri rastgele yüklemelere maruz kalan sistemlerin gerilme ve gerinimlerini hesaplamak için gerçekleştirilmektedir. Uçak kanadının türbülansı ve araç tekerine yoldan gelen yük örnek olarak verilebilir. Bu analizlerde, fiziksel testler ile elde edilen PSD yüklemesi ve frekans cevap analizleri kullanılmaktadır.

Elde edilen sonuçların birimi, kullanılan psd girdisine göre değişiklik gösterir. Örneğin, psd ivmelenme , psd deplasman , psd stress vb.

Tek veya farklı yüklemelerin etkileri ile bu analiz gerçekleştirilebilmektedir. Tek yükleme olması durumuna auto-correlation ve farklı yüklemelerin olması durumuna cross-correlation denir. Analizlerde genellikle auto-correlation kullanılır ve psd çıktısı aşağıdaki formül ile hesaplanır.

PSD formülü

Burada,  , psd girdisi, , frekans cevap analiz sonucu ve  psd çıktısıdır.

Cross-correlation için psd çıktısı ise, aşağıdaki gibi hesaplanır.

PSD cross korelasyon formülü

Burada, , psd girdisi, , farklı yüklemeler için frekans cevap analiz sonuçlarıdır.

Altair OptiStruct 2019 versiyonu ile birlikte, frekans cevap analiz sonuçlarını içeren .h3d sonuç dosyası, random cevap analizlerinde kullanılabilmektedir. Bu özellik, random response analizi için gerekli olan frekans cevap analizi tekrardan çözdürmeye gerek kalmadan daha kısa sürede analizin sonuçlanmasını sağlamaktadır.

Frekans cevap sonuçlarını içeren .h3d sonuç dosyası ASSIGN kartında gösterilmektedir.

Altair OptiStruct assign kartı

.h3d dosyasındaki sonuçları tanımlayabilmek için, frekans cevap fonksiyonu için oluşturulan load step’te (subcase)  IMPORT tanımlanır.

Altair OptiStruct import tanımlanması

Altair OptiStruct PSD analiz sonucu

OptiStruct psd random analiz sonucu

Altair uzmanlarınca hazırlanan Dinamik Analizin Temelleri kitabını ÜCRETSİZ indirin