Altair FEKO 2021 Yeni Özellikler

Yüksek frekans elektromanyetik simülasyon yazılımı Altair FEKO 2021 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler ve geliştirmeler.

CADFEKO Component Anten Kütüphanesi

CADFEKO içerisinde yer alan ve ek lisans gerektirmeden kullanılabilen anten kütüpnesi, yeni modeller eklenerek geliştirilmiştir. İlk olarak 2019.3 versiyonunda eklenen anten kütüphanesi, kısa sürede hızla geliştirilerek bugün itibariyle 54 anten ve 8 platform sayısına ulaşmıştır.

Altair FEKO 2021 versiyonuna eklenen yeni anten modelleri

Radar sonuçlarını WinProp’ta bir ısı haritası olarak çizdirme

ProMan içerisinde radar sonuçları ısı haritası olarak çizilebilmektedir. Araçlar arasındaki mesafe ve bağıl hız eksen doğrultusunda ifade edilirken, sinyal güçleri ise renkli olarak ifade edilebilmektedir. Bu, engellerin ve araçların bulunduğu bir trafik durumunun radar tarafından nasıl algılandığı konusunda sezgisel bir fikir vermektedir.

Doppler analizi sonuçlarının WinProp’ta ısı haritası olarak görüntülenmesi

newFASANT User Guide, FEKO Launcher açılış ekranına eklenerek erişim kolaylığı sağlandı. (Altair newFASANT yazılımı ek ücret ödenmeden aynı lisansla kullanılmaktadır)

CADFEKO & POSTFEKO uygulama makro kütüphanesi genişletildi

CADFEKO ve POSTFEKO’da bulunan makro kütüphanesi, daha fazla uygulama makrosu eklenerek genişletilmiş ve arayüz içerisinde işlevlerine göre gruplandırılmıştır. Kullanıcıların daha önce Altair Connect aracılığıyla erişebildiği uygulama makroları artık ilgili arayüz bölümlerine eklenmiştir. Bu komut dosyaları; Model oluşturma, Verilerin İçe/Dışa aktarılması ve işlenmesi, Radar kesit alanı analizi, gelişmiş grafik çizimi ve daha fazlası.

FEKO çözücüleri için gelişmiş yüzey modelleme seçenekleri

FEKO, geniş bir uygulama yelpazesi için problemleri olabildiğince verimli ve doğru bir şekilde çözmek için çok çeşitli farklı modelleme yaklaşımlarını sunmaktadır. FKEO 2021 versiyonunda kullanılabilecek 3 yeni yüzey modelleme yaklaşımı eklenmiştir.

1-) “Dielectric surface impedance” (DSIA) yaklaşımı, çok daha hızlı bir şekilde SAR değerinin hesaplanmasına imkan tanımaktadır. FEM, SEP veya VEP gibi hesaplama yöntemlerini kullanan özgül emilim oranı (SAR) hesaplamaları, bazı durumlarda fazla RAM kullanımına neden olabilirken, çözüm süreleri de uzayabilmektedir. “Dielectric surface impedance (DSIA)” yaklaşımı kullanılarak, hava içerisinde bulunan homojen dielektrik bölgeler için hızlı ve yüksek doğrulukta sonuçlar elde edilebilmektedir.(Ör:Homojen insan modeli)

2) MLFMM çözüm yöntemi artık “Thick coating” yaklaşımını desteklemektedir. RAM (radiation-absorbant materials) malzemeleri gibi elektriksel olarak kalın ve kayıplı malzemeler ile yüzey kaplama işlemlerinde kullanılabilen bu yaklaşım, hızlı ve doğru sonuçlar sağlayarak RAM kullanımı azalmakta ve çözüm süresi kısalmaktadır.

RAM kaplamalı yapının RCS sonuçları ve çözüm gereksinimlerinin MoM-MLFMM için karşılaştırması (Yapıya 3 farklı frekansta 2703 düzlem dalga gönderilmiştir. Bu örnek için yeni MLFMM çözüm özelliği ile hafıza gereksinimi 75 kat daha az olmuştur. )

3) Metalik bir ortamı tanımlarken, artık yüzey pürüzlülüğünü tanımlamak mümkündür. Bu imalat süreçlerinin (etching), ince metal katmanların iletkenliği üzerindeki etkisini modellemek için kullanılabilmektedir.

Yüzey pürüzlülüğünün yansıma katsayısı üzerindeki etkisi

PollEx ile “Solution Coefficient Source” ve Işıma Hesaplamaları

Bir simülasyonda, kapalı bir yüzey veya sınır üzerindeki SEP çözüm katsayılarının, diğer simülasyonlarda kaynak veya uyartım seçeneği olarak kullanılmasına izin veren yeni Request ve Source seçeneği eklendi. Bu request ve source seçeneği, hesaplanan çözüm katsayılarını kullanmak için yeni bir dosya biçimi (* .sol) kullanmaktadır. Hesaplama yapılırken enterpolasyon yaklaşımı kullanıldığından kaynak ve hedef modelin aynı frekansları kullanmasına gerek kalmamaktadır. Bu özellik Altair PollEx’ten alınan verilerin, yüksek doğrulukta ışıma hesaplamalarında kullanılmasına imkan sağlamaktadır. (Altair PollEx yazılımı aynı lisansla kullanılabilmektedir)

Çok sayıda metalik yüzey içeren FEM modellerinin çözümünde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Modeldeki tetrahedra sayısına bağlı olarak 5 kata kadar hızlandırma elde edilebilmektedir.

Altair WinProp artık hareketli araçların içindeki ve etrafındaki veri hızlarının hesaplanmasını desteklemektedir.

Hareketli bir aracın etrafındaki veri hızlarının (maksimum veri hacmi) görselleştirilmesi

Bakım anlaşmasına veya kiralık lisanssa sahip tüm kullanıcılar yeni versiyonu Altair ONE adresinden indirebilirler.