Altair, GE Aviation tarafından geliştirilen Flow Simulator yazılımını satın aldı

Altair Flow Simulator, sistem düzeyinde CFD yazılımı

Altair, GE Aviation tarafından geliştirilen Flow Simulator yazılımını satın aldı.

Altair Flow Simulator, makine tasarımını optimize etmek için çok disiplinli mühendislik simülasyonlarına olanak tanıyan entegre bir akış, ısı transferi ve yanma tasarım yazılımıdır.

Altair Flow Simulator, sıvının itici faktör olduğu gerçek dünyada sistemlerin nasıl davranacağını incelemenizi sağlar. Sistem simülasyonu, belirli özellikleri değiştirmenin bileşenler üzerindeki genel etkisini aktararak kullanıcıların sistemlerin tasarımı ve optimizasyonundaki olası tüm varyasyonları kapsamlı bir şekilde incelemesine olanak tanır.

GE Aviation tarafından uzun yıllardır geliştirilen ve firma içinde binin üzerinde kullanıcısı olan yazılım, Altair’in mevcut simülasyon çözümleriyle birlikte daha fazla yeteneklere sahip olacak şekilde geliştirilmeye devam edecektir.

Flow Simulator, Altair UNIT lisans sistemiyle birlikte kullanıcılara sunulacaktır.