Altair Flux 2021 Yeni Özellikler

Alçak frekans elektromanyetik simülasyon yazılımı Altair Flux 2021 versiyonu yayınlandı. Yeni versiyonda öne çıkan özellikler ;

Dinamik Hafıza

Altair Flux 2020 versiyonunda beta versiyonu olarak kullanıma sunulan “Dynamic Memory Management” özelliği 2021 versiyonuyla birlikte tam sürümde kullanıma sunulmuştur.
Bu şekilde kullanıcının hangi bellek boyutunu rezerve edileceğini bilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu özellik Altair Activate (sistem modelleme) ve Altair HyperStudy (Deney Tasarımları (DOE) ve optimizasyon) yazılımlarıyla Altair Flux’ın birlikte kullanımı durumları içinde geçerlidir.

Non-Meshed Coil Tanımı Geliştirildi

Karmaşık bir sargı yolunu temsil etmek için kullanılan “Composed” tipindeki Non Meshed Coil oluşturma penceresi, noktasal koordinatların çok kolay bir şekilde tanımlanmasına imkan tanıyacak şekilde geliştirilmiştir. Bu şekilde kullanıcılar, elektrikli makinelerin sargılarını tasarlarken zamandan büyük oranda tasarruf sağlayacaklardır.

FeMT ile Flux Skew için verimlilik haritalarının hesaplanması

FeMT (Flux eMachine Toolbox), elektrikli makineler için verimlilik haritalarının otomatik bir şekilde hesaplanmasına imkan tanıyan bir araçtır. FeMT 2021 versiyonunda, Skew çalışmaları için de artık demir kayıpları yalnızca “Laminated Region” tipindeki bölgeler için hesaplanacaktır.

Bu sayede demir kayıplarının hesaplama yöntemi geliştirilmiş ve artık çok daha hızlı bir şekilde çözüm gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, önceki FeMT versiyonlarında sadece bir manyetik kutup bölümünün temsil edilmesi gerekirken artık birden fazla sayıda kutup içeren modeller de desteklenmektedir. Böylece kesirli oluklu sargı yapısına sahip modeller tanımlanabilmektedir.

Yeni paralel yinelemeli çözücü

Şimdiye kadar, kullanıcılar paralel çözüm için sadece direct çözücü olan MUMPS kullanabiliyordu. Küçük modellerde çok etkili olan bu çözücünün büyük 3D simülasyonlara uygulanmasında çok fazla bellek (RAM) gerekmekteydi. Bu durumlar için Altair Flux artık daha az bellek gereksinimi ihtiyacı duyulan ve bazı çalışmalarda çözüm süresini kısaltan PETSc kütüphanesinden gelen paralel yinelemeli bir çözücü sunmaktadır.

Statör diş başına bir kuvvet aktarımı

Elektrikli makinelerin titreşim analizi için kuvvetlerin Altair OptiStruct vb. yapısal sonlu eleman çözücülerine aktarımı (export) için yeni bir seçenek eklenmiştir. Stator dişleri üzerindeki kuvvet dağılımını her bir node için dışa aktarmaya ek olarak, diş başına global bir kuvvet seçimi eklenmiştir.

Bu seçenek export edilen dosya boyutunu azaltmakta ve titreşim analizinin yüksek doğrulukla daha kısa sürede çözülmesini sağlamaktadır.

Model görünümünün daha gerçekci görünmesi için Altair Flux arayüzüne yeni renk seçenekleri eklenmiştir.

Altair Flux 2021 dokümantasyonu, var olan resimlerinin güncelleştirilmesi, yeni uygulama örnekleri ve internet üzerinden erişilebilirlik (https://2021.help.altair.com/2021/flux ) gibi yeniliklerle güncellenmiştir.

Altair Flux yazılımıyla ilgili kullanıcı deneyimi ve cevaplar için Flux topluluk sayfasına giriş yapabilirsiniz. ( https://community.altair.com/community?id=community_topic&sys_id=4a15651a1b9d0c50a028542d1e4bcb2d&table=sn_communities_topic)

Kiralık veya bakım anlaşmasına sahip, Altair UNIT lisans sahibi kullanıcılarımız Altair ONE sitesinden kurulum dosyasını indirebilirler.