Altair HyperStudy – Çoklu fizik uygulamaları

Altair HyperStudy, farklı analizlere göre çözümler bulmak için çoklu fizik çalışmalarının yapılmasına izin verir. Örnek olarak, aynı optimizasyon döngüsü içinde bir motor tasarımı elektromanyetik, termal ve yapısal performans açısından geliştirilebilir.

Bir çoklu fizik çalışmasını tanımlamanın ana adımları şunlardır:

1-) Altair HyperStudy’yi ilgili analize bağlayın

Add Model, aynı veya farklı tipte bir veya daha fazla modelin çalışmaya eklenmesine izin verir.

Model Resources, dosyaların ve bir dizinin tüm içeriğinin her model için ayrı ayrı kaynak olarak atanmasına izin verir.

Altair HyperStudy, model ekleme penceresi
Model ekleme penceresi – Altair HyperStudy

İpucu: Desteklenen bir model dosyasını doğrudan Define Models adımının çalışma alanına sürükleyip bırakarak hızlı bir şekilde model ekleyebilirsiniz.

2-) Modelleri bir iş akışına bağlayın

Block View diyagramı, örneğin bir modelden diğerine bir dosya aktarımı iş akışı ayarlayarak modeller arasındaki bağımlılıkları tanımlamaya ve görselleştirmeye izin verir.

İpucu: İpucu: 2021 sürümünde, arayüzdeki butonunu kullanarak Block View açabilirsiniz.

3-) Yürütme sırasını tanımlayın

Conditions, yürütme sırasını veya bir modelin yürütülüp yürütülmeyeceğini kontrol etmeye izin verir.

Altair HyperStudy, analiz yürütme sırası

4-) Tüm analizlerde aynı tasarım değişikliklerini sağlamak için değişkenleri modeller arasında bağlayın.

5-) Her bağlantıyı ve tüm iş akışını doğrulayın.

Altair HyperStudy, bağlantı ve iş akışı doğrulama

İpucu 1: Her model için ayrı ayrı Write, Execute, Extract botonlarını kullanarak iş akışını adım adım doğrulamayı düşünün.

İpucu 2: Dosya aktarımıyla birlikte model bağımlılıkları varsa, önce Model 1’den çıktı dosyasını oluşturmanız ve ardından bu dosyayı Model 2’ye bağlamak için Model Resources‘a geri dönmeniz gerekir.

Altair HyperStudy 2021 | Yeni Özellikler

Ücretsiz e-kitaplar :

Introduction into Design of Experiments DOE with Altair HyperStudy

Introduction into Fit Approximations with Altair HyperStudy