Inspire Motion’da Pim ve Menteşe arasındaki fark

Altair Inspire Motion‘da bazen şu soru sorulur – Pim (Pin) ve Menteşe (Hinge) arasındaki fark nedir? Bu yazı, bu soruya temel bir cevap veriyor. Mafsallar hakkında daha ayrıntılı bilgi için Inspire Motion yardım (Help) bölümünde “Joint Types and States” başlığına bakabilirsiniz.

Bir Pim ve Menteşe aynı modelleme öğesidir, 1 dönme serbestlik derecesine izin verirler. Bir “Pim” mi yoksa “Menteşe” mi olarak tanımlanacağını belirleyen, mafsalı oluştururken Inspire’ın geometri özelliklerini algılama yoludur. Pimler aynı zamanda grafik alanında (örneğin düzenleme için) hemen hemen her zaman seçilebilen bir pim grafiği ile birlikte gelir. Öte yandan menteşe grafiği yalnızca kullanıcı mafsal düzenleme modundaysa görülebilir.

Örneğin aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibi eksenel olarak hizalanmış iki bitişik delik bir “Pim” mafsalı ile bağlanır.

Altair Inspire Motion pim bağlantısı
Pim bağlantısı – Altair Inspire Motion

Öte yandan, dikey bitişik yüzeylere sahip başka bir silindirik yüzey içinde tespit edilen silindirik bir yüzey bir Menteşe ile bağlanır.

Inspire Motion menteşe bağlantısı
Menteşe (hinge) bağlantısı – Altair Inspire Motion

Dolayısıyla mafsalın adlandırılması ve ortaya çıkan grafik farklıdır, ancak davranış aynıdır.