Yarı statik denge ile sonuçlanan Altair Radioss analizi

Sınır koşulları ve tüm tanımlamaları gerçekleştirilen bir Altair Radioss modeli oluşturdunuz ve analiz beklediğiniz şekilde tamamlandı.

Sonucu incelediğinizde explicit simülasyonun doğası gereği, yapıda çıktıyı bir test sonucuyla (yani dengede olan) veya başka bir sonuçla karşılaştırmanızı engelleyebilecek bir titreşim göreceksinizdir.

Yapı ne kadar esnek olursa, genlik ve salınım süresi o kadar büyük olur. Bu durumda sistemin kinetik enerjisini azaltmanın bir yolunu bulmalıyız.

Bu yollardan biri Rayleigh kütlesi ve sertlik sönümleme katsayısı (/DAMP) veya /DYREL (dynamic relaxation) kullanılmasıdır.

Bu seçenekler çok uygundur, ancak sönümleme için parametrelerin hesaplanmasında karmaşık bir aşama vardır ve uygun son duruma ulaşılana kadar yeniden çözüm almalara yol açabilir.

Kinetik enerji indirgemesini yapmanın bir başka yolu, /KEREL kullanmaktır. Ancak bu seçenek, enerjiyi maksimum değerlere göre azalttığı için gerçekten pratik değildir.

Enerji seviyesine bağlı olarak önemli sonuçları kaçırıyor olabiliriz.

Altair Radioss 2019.1 sürümünde eklenen /ADYREL seçeneği (adaptive dynamics relaxation) kullanılabilir. Bu /DYREL’e dayalıdır ancak sönümlenecek süre otomatik olarak hesaplanır ve simülasyon sırasında değişir.

Not: Altair Radioss 2020 sürümünde Tstart ve Tstop’u ayarlama seçeneği eklenmiştir. (Detaylar için https://2021.help.altair.com/2021/hwsolvers/rad/topics/solvers/rad/adyrel_engine_r.htm)

Ücretsiz E-kitap

Altair Radioss ile explicit dinamik FE analizlerin temelleri