Altair PolyFoam 2021 Yeni Özellikler

Altair PolyFoam 2021 versiyonuna eklenen yeni özellikler arasında havalandırma ve malzemeler için özelleştirme, kalıp bileşenlerinin içe aktarılması, daha hızlı CAD ve sonuç yükleme ve gelişmiş hata tahmini yer almaktadır.

Havalandırma Sisteminin Özelleştirilmesi

 • Dairesel veya dikdörtgen çizgili havalandırma şekilleri.
  Havalandırma boyutu.
  Gözeneklilik ayarı (optimum havalandırma verimliliği için).
  Zamana bağlı basınç.
Altair PolyFoam birden fazla hava deliği tanımlama
Aynı anda birden fazla havalandırma deliği uygulaması

Malzeme Editörü

 • Özelleştirilebilir, kullanıcı tanımlı köpük malzeme veritabanı.
  Fiziksel / kimyasal özellikler.
  Kimyasal reaksiyon kinetiği.
  Çözüm seçeneği (tersine çevrilebilir / geri döndürülemez reaksiyon).
  Viskozite, reoloji model kurulumu.
  Gaz kaybı modülü.
İlk Konsantrasyon, Termo-Fiziksel Özellikler
Kinematik paremetreler

Altair Simülasyon 2021 Yeni Özellikleri

Kalıp CAD Dosyalarının İçe Aktarmı

Üst, alt ve orta kalıp bileşenlerini içe aktarın.

Altair PolyFoam kalıp parçaları import

Geliştirmeler

Arayüz (GUI) Performansı

 • Sonuçlar için geliştirilmiş yükleme hızı. H3D verileri 10 kat daha hızlı yüklenir.
  CAD verilerinin daha hızlı içe aktarılması.
  Geliştirilmiş grafik performans.

Gelişmiş Kusur Kriterleri

 • Geliştirilmiş kusur tahmini.
  Kapsamlı mesh yapısı ile ince cidarlı ve kavisli ürünler için geliştirilmiş stabilite
Hava basıncının köpürme işlemi üzerindeki etkisinin gelişmiş görselleştirmesi
İlk döküm bölgesindeki kusurları tahmin etmek için geliştirilmiş doğruluk
Yetersiz havalandırma nedeniyle doldurulmamış bölgeleri tespit etmek için iyileştirilmiş doğruluk

Altair üretim simülasyon çözümleri :

Metal döküm ( Altair Inspire Cast)

Sac metal şekillendirme ( Altair Inspire Form)

Metal ekstrüzyon ( Altair Inspire Extrude Metal)

Polimer ekstrüzyonu ( Altair Inspire Extrude Polymer)

Eklemeli (katmanlı) imalat ( Altair Inspire Print3D)

Plastik enjeksiyon ( Altair Inspire Mold )