Altair SimSolid ile yorulma analizi

Yorulma analizi, bir yapının birçok yük döngüsü üzerindeki dayanıklılığını belirler. Mesh atmadan ve geometri sadeleştirme işlemleri gerçekleştirmeden yapısal analizler yapabileceğiniz Altair SimSolid 2020.2 versiyonuyla birlikte, S-N (gerilim ömrü) yaklaşımını kullanarak çok eksenli yorulma analizini destekler. Hasarı hesaplamak için bir gerilim tensörü kullanır. Yapının gerilme seviyesi elastik aralıkta olduğu için gerilim ömrü yöntemi yüksek çevrim yorulma ömrü tahmini için uygundur.

İşlem adımlarını incelersek ;

Adım 1

Yorulma analizinden önce, çoklu yük durumlarının statik analizi yapılır.

2020.2‘den itibaren, aşağıda gösterildiği gibi “Multi-loadcases→Import forces” bölümünden csv dosyasından birden fazla yük durumunu aynı anda ayarlayabilirsiniz.

Altair SimSolid çoklu yükleme senaryosu

Csv dosyasının biçimi aşağıdaki gibidir.

X,Y,Z,Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,Load case
409.223,-510.33,661.03,1,0,0,0,0,0,Left Upper X
409.223,-510.33,661.03,0,1,0,0,0,0,Left Upper Y
409.223,-510.33,661.03,0,0,1,0,0,0,Left Upper Z
416.008,-309.23,440.879,1,0,0,0,0,0,Left Lower X
416.008,-309.23,440.879,0,1,0,0,0,0,Left Lower Y
416.008,-309.23,440.879,0,0,1,0,0,0,Left Lower Z
409.122,510.122,661.03,1,0,0,0,0,0,Right Upper X
409.122,510.122,661.03,0,1,0,0,0,0,Right Upper Y
409.122,510.122,661.03,0,0,1,0,0,0,Right Upper Z
415.85,312.249,440.89,1,0,0,0,0,0,Right Lower X
415.85,312.249,440.89,0,1,0,0,0,0,Right Lower Y
415.85,312.249,440.89,0,0,1,0,0,0,Right Lower Z

Analiz sonuçları, aşağıda gösterildiği gibi her analiz durumu için görüntülenebilir.

Altair SimSolid çoklu yükleme analiz sonuçları

Adım 2

Ardından, yorulma analizi yük durumunu ayarlayın

Altair SimSolid yorulma analizi yük durumu

Klasör yolunu belirtin ve csv dosyasını yükleyin.

Altair SimSolid yorulma analizi yükleme özellikleri

“Csv” formatı aşağıdaki gibidir.

Event name, Repeats, Gate range,Filename, Channel sets
Event 1,1.00E+05,0,1st_event.rsp,1-2;3-5
Event 2,6000,0,8th_event.rsp,1-3;5-7
Event 3,8000,0,12th_event.rsp,1;3;5;1

Bu örnekte, üç binary dosyadaki (1st_event.rsp, 8th_event.rsp, 12th_event.rsp) rsp dosyalarına, gerilim genliği büyütmesinin zaman geçmişini tanımlayan csv tarafından referans verilmiştir. Zaman geçmişi dalga formunu kanallardan kontrol edebilirsiniz.

Altair SimSolid gerilim genliği rsp dosyları

Event bölümünden, kanal zaman geçmişi dalga formu ve STEP 2 yük durumu kombinasyonunu ayarlayın.

Altair SimSolid yorulma analizi event seçimi

Yorulma analizi sonucu

Altair SimSolid yorulma analizi sonucu

Ücretsiz e-kitap

Altair SimSolid ile yapısal analizler