V2V iletişimi için makine öğrenimi tabanlı ADAS anten dizisi tasarımı ve optimizasyonu

Gelişmiş sürücü asistanı sistemleri (ADAS), güvenli ve güvenilir bir sürüş deneyimi sağlamaktan sorumlu modern otomobillerin ayrılmaz bir parçasıdır. Son on yılda, otomotiv endüstrileri güvenilir ve verimli ADAS sisteminin geliştirilmesine önemli kaynaklar ayırmıştır. ADAS sisteminin önemli bir bileşeni, ADAS antenini barındıran iletişim modülüdür. 77 GHz’de çalışan seri ve paralel beslemeli yama anten dizisinin bir kombinasyonu, otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan en yaygın ADAS antenidir.

Aşağıdaki videoda, makine öğrenmesi (ML) teknikleri kullanılarak 77 GHz’de çalışan 40 elemanlı bir yama anten dizisi tasarlamak için iş akışı sunulmaktadır. Bu amaçla, tasarımı gerçekleştirmek için Altair Feko (Yüksek frekans elektromanyetik simülasyon) ve Altair HyperStudy (Multidisipliner optimizasyon) yazılımları birlikte kullanılmıştır. Bu çalışmayı, dalga yayılım modelleme yazılımı Altair WinProp‘ta bir V2V iletişim senaryosu göstermek için bir araçta makine öğrenimi için optimize edilmiş anteni kullanan bir vaka çalışması izlemektedir..