Altair PollEx PCB 2021.1 Yeni Özellikler

Elektrik, elektronik ve üretim mühendisleri için piyasadaki en kapsamlı ve entegre PCB tasarım görüntüleme, analiz ve doğrulama yazılımı Altair PollEx PCB 2021.1 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler:

PollEx PCB’ye tasarım verisi kaydetme seçeneği

İlgili verileri rahatça paylaşmak için tasarım verilerini sıkıştırılmış bir dosya (*.tgz) ile bir proje dizinine kaydetmeye yönelik yeni bir özellik eklenmiştir.

Altair PollEx PCB 2021.1 tasarım verisi zıkıştırılmış format

SI Explorer

Parça seçimi, malzeme ekleme, pano katmanı yığını oluşturma ve net topoloji oluşturma dahil tasarım süreci boyunca tasarım kararlarını doğrulamak için ön yerleşim analizini destekleyen SI Explorer menüsü.

Altair PollEx SI Explorer penceresi

PollEx SI Explorer çalıştırıldığında, SI Explorer iletişim kutusu açılır. Yerleşim öncesi sinyal bütünlüğü analizini sıfırdan başlatabilirsiniz.

 • Katman yığını oluşturun
  VIA modeli oluşturun
  İletim Hattı Modeli oluşturun
  Net topolojisi oluşturun (Tek uçlu, Diferansiyel, Çoklu bağlantılı)
Altair PollEX topoloji model kütüphanesi

Sinyal bütünlüğü analizi (Dalga biçimi, Göz diyagramı, Ağ Parametresi)

Altair PollEx sinyal bütünlüğü analizi

S/Y/Z parametrelerini görüntüleme özelliği

PollEx SI Network Parameter‘de S / Y / Z parametresini görüntülemek için bir özellik eklenmiştir. Bu fonksiyonu kullanarak çeşitli koşullardan çıkarılan S/Y/Z parametrelerini açarak karşılaştırma ve ölçüm yapmak mümkündür.

Altair PollEx network parametre görüntüleyici

Çoklu PCB yapısını destekleyen otomasyon özelliği

Sistem düzeyinde ağ topolojisini otomatik olarak oluşturmak için bir özellik eklenmiştir. Bu işlevi kullanarak, farklı yığınlara sahip PCB’ler arasında çoklu seviye topoloji yapılandırması ve analizi mümkündür.

Not: Altair PollEx 2021.1 versiyonunda yalnızca tek net (Tek uçlu, Diferansiyel Çift) analizi mümkündür. Çoklu net topolojilerinin analiz işlevi Altair PollEx 2021.2 yayınlanacaktır.

Altair PollEx sistem seviyesinde analiz
Sistem Düzeyinde Analiz İletişim Kutusu
Altair PollEx sistem seviyesinde Net topolojisi
Altair PollEx sistem seviyesinde Net topolojisi

Rijit/Esnek PCB tasarımını destekleyen özellik

Rijit/Esnek yapı olarak tasarlanan çoklu yığın yapısı göz önüne alındığında sistem düzeyinde sinyal bütünlüğü analizi mümkündür.

Sert/Esnek yığın yapısı ekleme
Altair PollEX rijit esnek yapı analizi
Altair PollEX rijit esnek yapı analizi

SPICE Netlist’i çıkarmak için özellik

SPICE Netlist’i çıkarmak için bir özellik ekleyerek, ağ parametre analizinin sonuçlarını seçebilir, belirleyebilir ve ağ analizinin çıktısını belirleyebilirsiniz. (S/Y/Z Parametresi, Spice Netlist, PSPICE Netlist)

 • S/Y/Z Parametresi: Ağ Analizi sonuçları S/Y/Z parametreleri olarak görüntülenir.
 • Spice Netlist: Ağ Analizi sonuçları Berkeley Spice uyumlu formatta kaydedilir. (*.sp)
 • PSPICE Netlist: Ağ Analizi sonuçları, PSPICE uyumlu biçimde kaydedilir. (*.lib)
Ağ Parametresi Analiz Sonucunun Seçilmesi
Ağ Parametresi Analiz Sonucunun Seçilmesi

Analog giriş atama özelliği

Ağ analizi sırasında bir analiz uyarıcısı olarak sinüs dalgası gibi analog dalga formlarını uygulamak için bir işlev eklenmiştir.

Ağ Analizi için Uyaran Olarak Sinüs Dalgası Atama

Altair PollEX 2021.1 versiyonu kurulum dosyasını tüm versiyon notunu Altair ONE sitesinden indirebilirsiniz.