Altair HyperStudy’de bir yanıt tanımlarken koşullar nasıl ayarlanır?

Altair HyperStudy‘deki bazı yanıtların koşullandırılması gerekebilir. Örneğin, farklı bir formül uygulamak isteyebilirsiniz:

  • Yanıtın olumlu veya olumsuz olmasına bağlı olarak
  • Bir yanıtın ayrık değerine bağlı olarak

İlk fikir, genellikle, birkaç programlama kodunun önerdiği gibi, if/else veya case/switch deyimlerini aramaktır.

HyperStudy Expression Builder, parametreleştirilmiş dosya için HyperStudy‘de veya fonksiyonlar, notlar ve parametreli oturumlar için Altair HyperView, HyperGraph, TableView’da da kullanılan bir Altair tescilli kodunu kullanır.

Altair Templex, ne if ne de switch/case deyimlerini içermez, ancak yine de mantıksal işlemlere izin verir.

Bir değişkenin/yanıtın işaretine bağlı olarak bir yanıt nasıl düzenlenir?

<, >, <= ve veya >= operatörlerini kullanabilirsiniz.

Sol taraf ile sağ taraf arasındaki koşul sağlanırsa 1 döndürür. Aksi takdirde 0 döndürür.

Aşağıdaki ifadeyi uygulamak istediğinizi varsayalım:

If variable1 > 0

   response1=3

else

   response1=4

Expression builder’da şunları yazmalısınız:

(var_1 > 0)*3+(var1<=0)*4

Aşağıdaki ekran görüntüsünde “var_1” , 4’e eşittir:

Altair HyperStudy  expression builder

Bir değişkenin/yanıtın ayrık değerine bağlı olarak bir yanıt nasıl düzenlenir?

Bunun için == kullanabilirsiniz.

Bir önceki durumda olduğu gibi, sol taraf ile sağ taraf arasındaki koşul sağlanırsa 1 döndürür. Aksi takdirde 0 döndürür.

Diyelim ki değişkeniniz 0, -1 ve 1 olmak üzere üç ayrık değer alabilir ve aşağıdaki koşulu uygulamak istiyorsunuz:

If var_1 = -1

   response1 = var_1*var_2

Else if var_1 = 1

   response_1=var_1*var_3

Else

   response1=0

Şu şekilde yazabilirsiniz:

(var_1==-1)*var_2 + (var_1==1)*var_3
HyperStudy yanıt koşullandırma denklemi