Altair Winprop kullanarak LTE tabanlı yayılma analizi ve ağ planlaması

Altair WinProp, kablosuz yayılım ve telsiz ağı planlaması alanında kapsamlı ve lider bir simülasyon aracıdır. Tipik bir kentsel yayılım simülasyonunun iş akışı, geometriyi oluşturmak için WallMan‘i, anten modelini oluşturmak için Altair Feko veya AMan‘ı ve modeli simüle etmek ve sonuçları görüntülemek için ProMan‘ı kullanmaktır. ( WallMan, AMan, ProMan aynı lisansla kullanılan WinProp modülleridir ) İlk adım, veritabanını sıfırdan oluşturarak (muhtemelen mevcut bir bitmap yardımıyla çizerek) yapılabilir, ancak genellikle üçüncü taraf bir kaynaktan içe aktarılarak ve dönüştürülerek, gerekirse değişiklikler yapılarak ve WinProp formatında kaydedilerek yapılır.
Anten modelleri veya gerçek anten tasarımı ve simülasyonu için Altair Feko kullanılabilir. Feko, anten modellerini ProMan tarafından kullanılacak doğru formatta dışa aktarabilir. AMan, radyasyon modellerini WinProp tarafından okunabilir formatlara dönüştürmek için de kullanılabilir.

Kablosuz iletişim ağlarının performansı, ağın verimli bir mimarisine bağlıdır. Farklı davranış ve parametre ayarlarına sahip hücresel ve kablosuz yayın ağları için çok çeşitli mevcut hava arayüzleri nedeniyle, kablosuz ağın performansını analiz etmek için telsiz ağı planlaması esastır. ProMan, tüm yaygın hücresel ve yayın hava arayüzleri için önceden tanımlanmış ağ planlama modülleri sunar. Bunun ötesinde, parametreler, isteğe bağlı hava arayüzlerini desteklemek için ProMan’daki diyaloglar aracılığıyla kolayca uyarlanabilir.

Aşağıdaki video örnek bir LTE hava arayüzü modeli kullanarak bir kentsel veri tabanında yayılma analizi ve ağ planlaması gerçekleştirme adımlarını göstermektedir.