Sık kullanılan araçlara hızlı erişim – HyperWorks Toolbelt

Altair HyperWorks 2021.2 versiyonuna eklenen araç kemeri (ToolBelt) ile şeritlerdeki (ribbon) araçlara hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Altair HyperWorks araç kuşağı  - toolbelt

Tüm şeritlerdeki simgeleri araç kemerine sürükle bırak ile ekleyerek/çıkartarak kişiselleştirebilirsiniz.

Ayarlarınızı .xml formatında içeri/dışarı aktarabilirsiniz.

Sağ fare tıklaması ve klavyeden aşağıdaki tuşlarla farklı şeritlerdeki araçlara erişebilirsiniz.

  • Alt
  • Alt + Ctrl
  • Alt + Shift
  • Alt + Ctrl + Shift

Not: Araç kemeri HyperWorks CFD, HyperLife, HyperWorks Post arayüzlerinide eklenmiştir.