Altair® HyperStudy® 2022.1 Yeni Özellikler

Kullanıcıların deney tasarımı, meta modelleme, optimizasyon, stokastik gibi yöntemleri kullanarak tasarımlarını anlamalarını ve geliştirmelerini sağlayan Altair® HyperStudy® 2022.1 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler ve geliştirmeler

Altair® HyperStudy® yazılımını Altair ONE Marketplace‘den indirebilir, sorularınızı iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz.

Yeni Özellikler

Vektör tabanlı yanıtları tahmin edin
Sırayla dizinlenmiş veri noktaları serisini tahmin etme işlevi eklendi.

Fit modelleri için yeni rapor seçeneği
Regresyon modelleri artık Functional Mock-up Unit (FMU) formatında dışa aktarılabilir. Bu, HyperStudy regresyon modellerinin FMU arayüzünü destekleyen herhangi bir platformda kullanılmasına olanak sağlayacaktır.

Yeni yazılım entegrasyonu
Parametrik termo-akışkan sistem tasarımı çalışmalarını desteklemek için Altair® Flow Simulator™ modeli eklendi.

Entegre akış, ısı transferi ve yanma tasarım yazılımı Altair Flow Simulator desteği

Geliştirmeler

Özel gradyan tanımı ile matematiksel yöntemlerin doğruluğunun ve verimliliğinin artırılması
Çok modelli bir çalışma ortamında, bir yanıt bazı tasarım değişkenlerinden tamamen bağımsız olabilir. Yani, A modelinin bir yanıtı ve B modelinin tasarım değişkenleri. Bir yanıt ve tasarım değişkenleri arasında sıfır korelasyonun tanıtılması, boyutluluğun azaltılmasına yardımcı olur, bu da fit ve optimizasyon yöntemlerinin verimliliğini ve doğruluğunu artırır. Bu tür ilişkileri otomatik olarak algılamak ve tanımlamak için Gradyan sekmesine “Always Zero” düğmesi ve “Always Zero” seçeneği eklenmiştir.

GRSM için ek yakınsama kriteri
Kullanıcı tarafından tanımlanan iterasyon sayısı boyunca hedef değerin gelişimini izlemek için bir eşik seçeneği eklenmiştir. Eşiğe ulaşıldığında GRSM sonlandırılır.

Özel raporlar aracılığıyla vektör yanıt verileri
Veri kaynaklarını özel python komut dosyaları aracılığıyla dışa aktarmak için yeni rapor API’si eklenmiştir.

Altair® OptiStruct® simülasyonları, Altair® HyperMesh® gibi herhangi bir ön işlemci olmadan doğrudan HyperStudy’ye entegre edilebilir. Buna yönelik HS-1680: Set Up an OptiStruct Model isimli bir örnek yardım (help) içerisine eklenmiştir.