Altair Activate’de Modelica kullanarak fiziksel tabanlı özel bileşenler oluşturmak

Altair Activate, kapsamlı sistem simülasyonu için açık ve esnek bir entegrasyon platformudur. Sinyal blokları, nesne yönelimli fiziksel bileşenler ve elektrik ve elektronik sistemler için hibrit bir blok diyagram modelleme ortamına dayanmaktadır.

Fiziksel tabanlı bileşenlerden bazıları Modelica diline dayanmaktadır ve bu yazının amacı, Altair Activate‘deki Modelica yaklaşımının modelleme yeteneklerini genişletmek için özelleştirilmiş bileşenin parametrelerini değiştirmek ve eklemek için “Modelica Custom Component” nin nasıl kullanılacağını ele almaktır.

Problem Açıklaması:

Fiziksel tabanlı bileşenlerin temel avantajlarından biri modellemede zaman tasarrufu sağlamasıdır. Ancak, Standart Kütüphanedeki (MSL) tüm Modelica bileşenleri sabit parametrelerle çalışır. Örnek olarak: Dirençler Ohm Yasasına göre çalışır (U = R.i); Damperler kuvvet denklemine göre çalışır (F = c.x’), vb.

Aşağıdaki ekran görüntüsü, MSL bileşenlerini kullanan bir Direnç-İndüktör (RL) örneğidir:

Daha eksiksiz ve yüksek duyarlıklı modeller düşünüldüğünde, bir sistem modelleme ortamında fiziksel tabanlı bileşenleri özelleştirme ve parametrize etme yeteneğine sahip olmak faydalı olacaktır.

Yukarıdaki örnekte (burada ele alınacaktır) kullanıcılar farklı sıcaklıklara bağlı olarak değişken bir direnci keşfedebilir ve bu “Modelica Custom Component” bloğu (MoCustomBlock) kullanılarak mümkündür.

Altair Activate ile çözüm

Modelica Custom Component (MoCustomComponent) üç farklı bölümden oluşmaktadır:

Ports: İsimler ve blok tarafları ile ilgili Portları tanımlar
Parameters: Modelin Altair Activate (Başlatma/Bağlam) içinde tanımlanan parametrelerini ayarlar
SimFunction: Modelica dilinde Parametreleri, Uzantıları, Denklemleri ve Başlangıç Denklemlerini tanımlayan komut dosyası.

Kullanıcılar bloğu kullanarak bir bileşeni modellemeye iki yaklaşımla başlayabilir:

  • Sıfırdan: Bağlantı noktalarının adlarını tanımlama, parametreler ekleme ve SimFunction bölümlerinde komut dosyası yazma.
  • Bir bileşenin kapasitesini genişletmek gerektiğinde halihazırda mevcut olan bir bileşenin kaynak kodunu yeniden kullanmak (önerilen yaklaşım ).

Kolaylaştırılmış iş akışı, kaynak kodu SimFunction bölümüne kopyalayıp yapıştırmak ve ardından aşağıda gösterildiği gibi her bölümde (Portlar/Parametreler/SimFunction) istenen değişiklikleri/eklemeleri yapmaktır:

Yukarıdaki kurulum ile nihai devre aşağıdaki gibi olacaktır:

Altair Activate kullanım seçenekleri

Ücretsiz Altair Activate Personal Edition içeriği: (İNDİRİN)
– Kütüphane Yöneticisi ve 1D sinyal tabanlı modelleme dahil Altair Activate çekirdek ürünü.
– Karmaşık sistemlerin bileşen odaklı modellenmesi için Modelica standart kütüphaneleri.
– Fonksiyonel Maket Arayüzü (FMI) içe aktarma desteği.
– Simulink’ten modelleri içe aktarma ve yürütme yeteneği.

Altair Activate Business Edition (Personal Edition versiyonundaki tüm özelliklere ek olarak): (İNDİRİN)

– Elektrik sistemlerini modellemek için S-Parametreleri ve HyperSpice özel bloğu (elektromanyetik için Altair Feko arayüzü dahil)
– Ortak simülasyon için Altair Simülasyon yazılımları arayüzü (örn. Altair MotionSolve, Altair Flux, vb.)
– Functional Mock-up (FMI) dışa aktarma desteği
– Ticari Kütüphaneler
– Teknik Destek

Ücretsiz Öğrenci Versiyonu –>https://altairuniversity.com/free-altair-student-edition/

Ücretsiz e-kitap –> Altair Activate ile Sistem Modelleme ve Kontrol Sistemlerinin Temelleri (İNDİRİN)

Sorularınızı iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz.