Altair Mekanik Sistem Simülasyonu 2022.1 Yeni Özellikler

Mekanik sistem simülasyon çözücüsü Altair MotionSolve 2022.1 versiyonuna birçok yeni özellik eklenmiştir. Bu yazıda Altair MotionView ve Altair Inspire Motion 2022.1 arayüzleri için öne çıkan yeniliklerden bahsedeceğiz. Tüm detayları sürüm notlarından inceleyebilirsiniz.

Esnek parça (flexbody) temas özelliği

Altair MotionSolve iki parça arasındaki 2D veya 3D temas (contact) kuvvetini destekler. Önceki sürümlerde, Altair MotionSolve yalnızca rijit parçalar için teması destekliyordu. 2022.1 versiyonuyla birlikte, temas CMS tabanlı esnek parçaları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bir esnek gövde ile başka bir rijit/esnek gövde arasındaki teması tanımlayabilirsiniz. Mafsal bölgeleri de dahil olmak üzere temas nedeniyle doğru deformasyon ve gerilmeyi elde edebilirsiniz.

Birinci parça üzerindeki herhangi bir rijit veya esnek geometri ikinci parça üzerindeki herhangi bir rijit veya esnek geometriye girdiğinde, temas normali ve sürtünme kuvvetleri üretilir. Normal kuvvet, temas noktasındaki ortak normal boyunca hareketi itme eğilimindedir. Sürtünme kuvveti temas noktasındaki göreli kayma hızına karşı koyma eğilimindedir. Temas kuvveti, geometriler artık kesişmediğinde ortadan kalkar.

Genel parçadan parçaya temastan kaynaklanan yükleri veya mafsal bölgesi etrafında meydana gelen yükleri içeren esnek parça deformasyonunu hesaba katmak için yeni süreçler tanımlanmıştır. Bu süreçler esnek hazırlık aracı FlexPrep’e entegre edilmiştir.

Varlık Düzenleyici

Altair MotionView‘in yeni arayüzü, düzenlenecek varlık özelliklerini listeleyen bir Varlık Düzenleyicisi (Entity Editor) ile birlikte gelir. 2022’de mevcut olanlara ek olarak, 2022.1 için aşağıdaki varlıkların artık bir düzenleyicisi vardır:

  • Points, Bodies, Rigid Group, Markers, Graphics.
  • Joints, Bushings, Spring Dampers, Forces.
  • Couplers, Gears, Advanced Joints, Contacts.

Varlık düzenleyicileri gelecek versiyonlarda tüm varlıklar için kullanılabilir olacak ve panellerin yerini alacaktır. Varlık Düzenleyici, tüm varlıklar için tutarlı bir görünüm ve his sunar ve aynı türden birden fazla varlığı düzenleyebilirsiniz. 2023 versiyonuyla birlikte paneller tamamen kaldırılacaktır.

Yeni Çözüm (Run) iş akışı

Yeni MotionView arayüzü, modeli MotionSolve aracılığıyla çözmek için geliştirilmiş bir iş akışına sahiptir. Yeni iş akışı şunları sunar:

  • Çözüm ilerledikçe canlı animasyonu
  • Çalıştırma durumu ilerleme çubuğu.
  • Çalıştırma geçmişi (run history) – Canlı süreç boyunca gönderilen tüm çalıştırmaları listeler.
  • Entegre sonuç görüntüleme özelliği
  • Ayrıntılı post-processing için sonuçları HyperView ve HyperGraph’a yükleme

Taşıt Dinamiği

Slalom Senaryosu

Altair MotionView, slalom manevrasında araçların performansını değerlendirmek için yeni bir sürüş senaryosu içerir. Slalom Senaryosu, aracı konilerin etrafında alternatif yönlerde bir dizi dönüşle hareket ettirerek araç durum değişkenlerini, lastik kuvvetlerini, süspansiyon davranışını ve diğer performans göstergelerini ölçer.

Slalom sürüş senaryosu

Slalom senaryosu, Altair Driver kullanan 2 tekerlekli araçlar, otomobiller ve kamyon modelleri için kullanılabilir.

Ana sonuç grafiklerini içeren simülasyon senaryosunun sonradan incelenmesini basitleştirmek için otomatik bir Raporlama mevcuttur.

Scooterlar için CVT

Altair MotionView’daki İki Tekerlekli Araç Kütüphanesi, Scooter modelleri için bir CVT (Sürekli Değişken Şanzıman) Güç Aktarma Organları içerir. Altair CVT Güç Aktarma Organları, Kontrol Durumu Denklemleri (CSE) şeklinde CVT’li bir otomobil IC motor güç aktarma organını temsil eden matematiksel bir formülasyondur.

CVT Güç Aktarma Organı, İki tekerlekli montaj sihirbazı kitaplığı altındaki “Full Scooter with Driver” montaj modeline dahil edilebilir. CVT Güç Aktarma Organının parametrelerini tasarlama ve kontrol etme imkanı ile bu özellik, MotionView’da scooter modelleme kapasitesini genişleterek çok çeşitli tasarım değerlendirmeleri ve araç performans simülasyonları sağlar.

İki Tekerlekli Araçlar için Aerodinamik Kuvvet

Motosiklet ve scooter modellerine Aerodinamik kuvvetleri dahil etme seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek iki tekerlekli montaj sihirbazı kütüphanesinde mevcuttur.

Aerodinamik parametreler, ortam parametresi, rüzgar hızı, yan kuvvetler, sürükleme, kaldırma, sapma ve yuvarlanma katsayıları dahil olmak üzere bir Teim Orbit özellik dosyasına (*.aae) girilir.

Lastik yumuşak toprak modeli için engel tanımlama

2022 sürümü, sıkıştırılabilir bir yüzeyden geçen araçların dinamik davranışını incelemek üzere yumuşak toprak etkileşimi için yeni bir ampirik lastik modeli içeriyordu. Toprak yüzeyi esasen düzdü ve Altair HyperView kullanılarak yapılan sonuç görüntülemede lastiğin yumuşak zemine batışını görselleştirmek için ek bir grafik uygulanmıştı.
Bu versiyonda, sıkıştırılabilir yüzeyi temsil etmek için engellerin eklenmesi eklenmiştir. Yol özellik dosyasına toplam dokuz farklı engel dahil edilebilir. Engeller, aynı veya farklı bir yüzey malzemesine sahip yumuşak toprak veya sert bir engel olarak temsil edilebilir.

Altair Inspire Motion 2022.1

Esnek Gövde Teması

Altair Inspire 2022.1 versiyonuyla birlikte kullanıcılar artık esnek parçaların deformasyon ve gerilme davranışının daha doğru temsillerini yakalamak için rijit-esnek ve esnek-esnek parçalar arasındaki temasları (contact) modelleyebilirler.

Esnek gövdelerin davranışını geliştirmek için iki yöntem mevcuttur: FlexContact+ ve FlexContact+ for Joints. Her iki yöntem de esnek gövde sonuçlarının doğruluğunu artırmak için bir tür geometri tabanlı temas içerir ve temas alanı gerilimi/gerinimi ve mafsal konumlarının yakınındaki gerilme/gerinimin gerçekçi davranışını yakalar.

Flex Contact+, genel parçadan parçaya temastan kaynaklanan yükleri içeren esnek gövde deformasyonunu hesaba katmak için bir işlem içerir. Bu yöntem, esnek parçanın üzerinde tanımlanmış en az bir temas olduğunda ve temas arayüzünde daha yüksek bir gerilim/gerinim sonuç doğruluğu yakalamak istendiğinde kullanışlıdır.
FlexContact+ for Joints, bağlantı bölgesi etrafında meydana gelen yükleri içeren esnek gövde deformasyonunu hesaba katmak için bir işlem içerir. Bu yöntem, esnek gövdeye bağlı olan ve geometrik özelliklerle tanımlanan bir veya daha fazla mafsal olduğunda ve mafsal yakınındaki gerilme/gerinim için daha yüksek bir sonuç doğruluğu yakalanmak istendiğinde kullanışlıdır.
Her iki yöntem birlikte kullanılabilir.

FlexContact+ for Joints (1), geleneksel Flex Contact (2)

Topology Explorer

Kullanıcıların sadece nesnelerin üzerine tıklayarak model varlıklarını ve bağlantılarını görüntüleyip düzenleyebilecekleri ayrı bir Topoloji bağlamı eklenmiştir. Bu, daha hızlı ve daha kolay model hata ayıklama ve bağlantıların anlaşılmasını sağlar.

Parça İzleme ( Part Trace)

Bir parçanın yolunu bir hareket zaman aralığı boyunca izleyebilirsiniz. İzi katı parçaya dönüştürebilir ve iz parçası ile diğer parçalar arasında geometri işlemleri ( birleştirme, çıkartma, kesişim vb.) gerçekleştirebilirsiniz. Yolu hareketli bir referans çerçevesi üzerinde çizmeyi seçerek parçanın hareketinden şekiller (kamlar gibi) sentezleyebilirsiniz.

Mekanik sistem simülasyonu çözümleri Altair MotionSolve ve Altair Inspire 2022.1 versiyonunu Altair ONE Marketplace‘den indirebilir, sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.