Altair SimSolid 2022.1 Yeni Özellikler

Tasarımınızın tüm detaylarıyla birlikte, geometri sadeleştirmeden ve mesh atmadan dakikalar içerisinde yapısal analizini gerçekleştiren Altair SimSolid yazılımının 2022.1 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler.

Altair SimSolid yazılımını Altair ONE Marketplace‘den indirebilir, sorularınızı iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz.

Sıralı Yapısal Analizler

Birden fazla yapısal analizin birbirine bağlanabildiği sıralı (sequential) analiz, artık parçalar arasında ayrılmaya izin veren ayırma teması (separation contact) tanımlanmış doğrusal ve doğrusal olmayan (nonlinear) statik analizler için desteklenmektedir. Bu özellik malzeme ve geometrik olarak doğrusal olmayan yapısal analizler için desteklenmemektedir.
Bu işleve “Analysis” menüsünden, “Analysis workbench” araç çubuğundan veya bağlantılı bir analiz oluşturmak için desteklenen bir yapısal analize sağ tıklayarak erişebilirsiniz.

Öngerilmeli Modal Analiz

Modal analizler artık öngerilmeli modal analiz gerçekleştirmek için herhangi bir yapısal analize bağlanabilir. Bağlantılı yapısal analiz doğrusal (Linear) veya doğrusal olmayan (Nonlinear) olabilir. Yapısal analizdeki tüm sınır koşulları, atalet yükleri ve termal yükler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere öngerilmeli modal gerçekleştirmek için kullanılabilir.
Bu işleve “Analysis” menüsünden, “Analysis workbench” araç çubuğundan veya bağlantılı bir analiz oluşturmak için desteklenen bir yapısal analize sağ tıklayarak erişebilirsiniz.

Geçici Termal Analiz

Modal süperpozisyon yöntemine dayalı geçici termal analiz artık desteklenmektedir. Bu analizde, bir yapının termal tepkisi zamana bağlı yüklerle hesaplanır. Sıcaklık, ısı akısı, konveksiyon, iç ısı üretimi ve emilimini dahil olmak üzere tüm termal sınır koşulları desteklenmektedir.

Bu analiz için malzeme özellikleri doğrusal olarak kabul edilir, bu nedenle sıcaklığa bağlı değişecek şekilde tanımlanamazlar.

Global-yerel Analizler

Tüm montaj seviyesinde gerçekleştirilen bir analize bağlanarak montajın bir kısmı üzerinde ayrıntılı analiz gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bağlantılardaki kuvvetler, global davranışı dikkate almak için global ve yerel montajlar arasında ilişki kurar.
Global-yerel analizin gerçekleştirilmesi, genel bilgisayar kaynaklarını ve çözüm zamanını azaltmak için iki aşamalı bir süreçtir. İlk adımda, global analiz bağlantılardaki yük yollarını ve kuvvetleri doğru bir şekilde yakalamak için tüm montaj üzerinde gerçekleştirilir. İkinci adımda, global çalışmadaki analizler birbirine bağlanarak global montajın bir kısmı üzerinde tüm detayları içeren yüksek doğruluklu bir yerel analiz gerçekleştirilir.
Lokal analiz oluşturmak şu adımları izleyebilirsiniz:

Design study workbench‘da Create local study seçeneğine tıklayın.
Modelleme penceresinde veya Proje tree‘de parçalara sağ tıklayarak.

Bağlantılı analiz daha sonra herhangi bir yapısal analize sağ tıklanarak oluşturulabilir.

Bu özellik yapısal doğrusal ve doğrusal olmayan analizler için kullanılabilir. Global çalışma düzeyinde yapılan tüm değişiklikler otomatik olarak yerel çalışmaya aktarılır. Daha sonra bağlantılar ve/veya çözüm ayarları değiştirilerek yerel çalışma düzeyinde yüksek doğruluklu çözüm tanımlanabilir.
Bu versiyonda parçaların silinmesi ve yerel çalışmaya aktarılması desteklenmemektedir.

Solver Manager

Solver Manager, çözülecek projedeki belirli analizleri ve tasarım çalışmalarını seçmenize olanak tanır. Bu özelliğe Design study veya Project workbench üzerinden erişebilirsiniz.

Alt montajlar

Project Tree‘de yeni alt montajlar oluşturabilir ve parçaları yeni oluşturulan alt montajlar altında yeniden gruplandırabilirsiniz.

PSD Birimleri

Rastgele (random) analiz altında dönme eylemsizliği hariç tüm sınır koşulları için PSD fonksiyonuna birimler eklenmiştir. Yeni zaman/frekans/PSD fonksiyonu oluşturma artık dinamik analiz için tüm sınır koşulları altında desteklenmektedir.