Altair SimSolid 2022.2 Yeni Özellikler

Tasarımınızın tüm detaylarıyla birlikte, geometri sadeleştirmeden ve mesh atmadan dakikalar içerisinde yapısal analizini gerçekleştiren Altair SimSolid yazılımının 2022.2 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler ve geliştirmeler.

Altair SimSolid yazılımını Altair ONE Marketplace‘den indirebilir, sorularınızı iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz.

YENİ ÖZELLİKLER

Doğrusal Burkulma Analizi (Lineer Buckling)

Euler burkulma analizi olarak da bilinen doğrusal burkulma analizi bu versiyonla birlikte desteklenmektedir. Burkulma analizi gerçekleştirmek için, doğrusal bir yapısal analiz çözümü gerçekleştirdikten sonra burkulma analizini bu yapısal analize bağlamanız gerekmektedir. Daha sonra burkulma yük faktörleri bir özdeğer problemi çözülerek hesaplanır.

Burkulma Analizi – Altair SimSolid 2022.2

Rastgele (Random) Yorulma Analizi

Rastgele yorulma analizi artık SN ve EN yöntemi için desteklenmektedir. Rastgele yorulma, rastgele yükleme altında bir yapının yorulma ömrünü analiz eder. Rastgele yorulma analizi gerçekleştirmek için girdi, rastgele bir analizden elde edilen PSD gerilmeleridir. Dirlik, Lalanne, Narrow ve Steinberg olmak üzere dört hasar modeli desteklenmektedir. Rastgele yorulmayı gerçekleştirmek için Von Mises gerilme kombinasyonu kullanılır.

Gaz Gövdesi (Gas Body)

2022.2 versiyonuyla birlikte gaz gövdelerinin oluşturulması desteklenmeye başlamıştır. Gaz gövdeleri, bir bina yapısının yalıtımlı cam ünitelerindeki (IGU) gazı temsil etmek için kullanılabilir. Bu özelliğe Assembly araçları üzerinden erişebilirsiniz

Yapısal envelope

Structural envelope artık Post çalışması kapsamında desteklenmektedir. Bu çalışma, seçilen tüm yapısal analizler arasından en önemli yükleme koşulunu belirlemek için kullanılır. Şu anda Min, Max ve Extreme olmak üzere desteklenen üç tür vardır; Min, seçilen tüm analizler arasında minimum değerleri bulur, Max, seçilen tüm analizler arasında maksimum değerleri bulur ve Extreme, mutlak maksimum değerleri bulur.

Bağıl Yerdeğiştirme (Relative Displacement)

İki nokta arasındaki göreli yer değiştirmeyi hesaplamak üzere yapısal analiz için Pick Info altında yeni bir sekme eklenmiştir. Bir başlangıç noktası kullanarak, bir referans noktasından başlayarak veya özel bir tanım kullanarak bir segment oluşturabilirsiniz. Segmentlerin oluşturulmasını belirli bir tolerans dahilinde kısıtlamak için bir arama derinliği de tanımlayabilirsiniz. Mevcut olarak alabileceğiniz çıktılar başlangıç boşluğu, son boşluk, segment boyunca son boşluk, segment boyunca göreli yer değiştirme ve segmente dik göreli yer değiştirme sonuçlarını görebilirsiniz. Ayrıca, segmentin iki uç noktası arasındaki açık-kapalı ve/veya yapışma-kayma durumunu anlamak için arıza kriterleri tanımlanabilir.

Yorulma Gerilmesi Geçmişi (Fatique stress history)

Yorulma gerilimi geçmişi artık Von Mises, Signed Von Mises, Major principal stress ve Minor principal stress için kullanılabilir. Stres geçmişi, SN/EN zaman yorulma analizinde tanımlanan tüm olaylar için kullanılabilir.

Gerilme geçmişinden bir Zaman Geçmişi Adımı seçebilir ve tanımlanan kanallara ve bunların yük amplifikasyon faktörlerine dayalı bir yapısal analiz oluşturabilirsiniz. Fakat yapısal analiz oluşturma şu anda yalnızca kuvvet yükleri için desteklenmektedir.

GELİŞTİRMELER

Dinamik Analizler

• Frekans dinamik analizi için artık yer değiştirme ile bağımsız taban uyarımı desteklenmektedir.
• Bağımsız dinamik fonksiyon artık tüm dinamik analizler için her yön boyunca tanımlanabilir. Bu, kuvvet yükü, öteleme eylemsizliği ve taban uyarımı için desteklenmektedir.
• Rastgele dinamik analiz artık hız ve ivme çıktısını desteklemektedir. Taban uyarımı kullanılıyorsa, artık yer değiştirmeler, hızlar ve ivme için mutlak yanıtlar mevcuttur.
• Tüm tepkiler artık Pick info’dan yerel bir koordinat sistemi boyunca çizilebilir.
• Dinamik analiz için birden fazla destek ve bağlantı seçimi için tepkiler çizilebilir.

Yorulma

• Tüm yorulma kanalı grupları artık yorulma simülasyonuna cıvata sıkma gibi ön yükleme etkilerini dahil etmek için kullanabileceğiniz tek tip bir kanal içermektedir.

Punta Kaynak (Spot Weld)

• Bağımsız punta kaynakları artık iki, üç ve dört kat sac arasında oluşturulabilir.
• CSV’den veri içe aktararak iki, üç ve dört katmanlı saclar arasında punta kaynakları oluşturulabilir.
• Bir CSV içe aktarılarak oluşturulan punta kaynakları artık kullanıcı tanımlı parça adları kullanılarak oluşturulmayı desteklemektedir.

Batch Modu

• Batchmode artık mevcut bir tasarım çalışmasında parçaların silinmesini ve içe aktarılmasını desteklemektedir.
• Batchmode artık iş için kullanılacak çekirdek sayısını tanımlamayı destekliyor.

CAD dosya formatı güncellemeleri

Dosya Formatı Desteklenen Versiyon
CATIA V5 (.CATPart, .CADProduct) R10’dan R3’ye
Pro/Engineer (.prt, .asm) 13’den Creo 9’a
SOLIDWORKS (.sldpart, .sldasm) 99’dan 2022’ye
Parasolid (.x_t) 35’e kadar
NX/Unigraphics (.prt) 11’den  NX CR 2007’ye