Kondansatör ve indüktör kullanarak bir integral veya türev nasıl hesaplanır?

Altair PSIM simülasyon becerilerinizde ilerledikçe, ihtiyaç duyabileceğiniz her bir model türünü tanımlamak için önceden oluşturulmuş bir kütüphane öğesi olmadığı anlaşılacaktır. Türevlerin ve integrallerin matematik denklemlerini indüktörler ve kapasitörlerle modelleyebilmek gerekli hale gelecektir.

Bir indüktör üzerindeki gerilimi tanımlayan denklemi ele alalım V(t) = L* di/dt yani L = 1 ise:

  • V(t) = di/dt veya
  • integral(V) = i(t)

Bir kondansatör için I(t) = C * dv/dt, eğer C = 1 ise:

  • I(t) = dv/dt
  • integral( I ) = V(t)

Dolayısıyla, bir indüktör veya kondansatör üzerinden geçen voltajı veya akımı tanımlarsak, hangi değeri tanımladığımıza bağlı olarak bize integral veya türev verecektir.

Burada gerilimi tanımlıyoruz ve kapasitörün bize türevi, indüktörün ise integrali verdiğini görüyoruz.

Üstte turuncu dalga formunun (türev) maksimum değerinin sinüs dalgasının sıfır kesişiminde oluştuğunu görebiliriz.

Altta da turuncu eğrinin sadece pozitif döngüyü entegre ettiğimizde maksimuma ulaştığını ve negatif döngüyü dahil ettikten sonra sıfıra geri döndüğünü görüyoruz.

Bir akım kaynağı ile yeniden oluşturabiliriz ve tam tersi olacaktır.

Bunu değişken indüktörler ve kapasitörler oluşturmak veya yeni elektrik makineleri vb. modellemek için kullanabilirsiniz.

Altair PSIM yazılımını denemek için Altair ONE Marketplace‘den indirebilir, ücretsiz öğrenci versiyonunu buradan indirebilirsiniz.