Altair FluxMotor 2022.3 Yeni Özellikler

Elektrikli dönen makinelerin ön tasarımına odaklanan Altair FluxMotor 2022.3 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler.

Sincap Kafesli Asenkron Motorların Hızlı ve Hassas Karakterizyonu

Bir dizi Hat-Hat gerilimi (U) ve bir dizi güç kaynağı frekansı (f) fonksiyonunda sincap kafesli asenkron makinenin davranışını karakterize etmek için doğru eğrilere ihtiyaç duyan sistem mühendisleri için yeni bir test “Characterization – Model – Motor – Scalar” artık Altair FluxMotor’da mevcuttur.

Bu sayede, elde edilen veriler Altair Activate veya Altair PSIM gibi sistem simülasyon yazılımlarında kullanılmak üzere hazır hale gelir. Gerçekten de, bu testte elde edilen sonuçlardan bir skaler sürücü ve kontrol uygulanabilir. Bu hesaplamalar, çapraz doygunluk ve girdap akımı etkilerini dikkate alan doğrusal olmayan bir modelin tanımlanmasına ve çözülmesine dayanmaktadır. Tüm temel elektromanyetik büyüklükler, belirli bir güç kaynağı frekansı ve bir dizi Hat-Hat gerilimi için hızın fonksiyonu olarak eğriler olarak hesaplanır ve eğriler halinde görüntülenir.

Bu testin sonuçları, makinenin topolojisini göz önünde bulundurarak elektromanyetik davranışını genel bir bakış açısıyla sunar. Hat-Hat gerilimi (U) ve güç kaynağı frekansı (f) kümesi için makinenin mekanik tork, akımlar, güç faktörü ve güç dengesi gibi genel parametreleri hesaplanır ve eğriler halinde görüntülenir.

Karakterizasyon – Model – Motor – Skaler

Çok Etkili Bir Yolla Asenkron Motoru Verimlilik Haritalarının Elde Edilmesi

Sincap kafesli asenkron makinenin davranışını “Tork-Hız” alanında karakterize etmek ve skaler kontrol komutunu dikkate alarak verimlilik haritaları elde etmek artık mümkündür. Bu, “maksimum Hat-Hat gerilimi, nominal güç kaynağı frekansı, maksimum hat akımı ve maksimum hız” gibi giriş parametreleriyle sağlanır.
Sonuçlarda, kullanıcı tarafından belirlenen temel noktadaki (temel hız noktası) ve maksimum hızdaki (maksimum hız noktası) makinenin performansı sunulur.
Bir dizi eğri (Tork-Hız eğrisi gibi) ve haritalar hesaplanır ve görüntülenir.

Altair FluxMotor harita
Performans haritalama – Sinüs dalgası – Motor – Verimlilik haritası

Hesaplamalar, haritalarla oluşturulan doğrusal olmayan bir modelin tanımlanmasına ve çözülmesine dayanmaktadır. Sincap kafesindeki çapraz doygunluğu ve girdap akımı etkilerini dikkate alır.
Modelin tanımlanması (1. harmonik) Altair Flux®‘ın (Sonlu Elemanlar) kararlı durum AC uygulaması ile gerçekleştirilir.
Tüm bunlar, sonuçların doğruluğu ile hesaplama süresi arasında iyi bir denge sağlamayı mümkün kılar.

Altair FluxMotor ile Hairpin Sargı Teknolojisini Keşfedin

Yüksek güç yoğunluğu arayışında, hairpin sargılar artık sıklıkla kullanılmaktadır. Teknolojik avantajlar getiriyor olsalar da, tasarımı ve modellemesi kolay olmayabilirler. Bunları çok kolay bir şekilde tanımlamak için özel bir arayüzde, FluxMotor şimdi standart modda performanslarını test etmek için tam yetenekler sunmaktadır. Buna ek olarak, sağlanan tüm testler, ilgili bağlayıcılar aracılığıyla Altair HyperStudy® içinde optimizasyon çalışmaları için kullanılabilir.
Makinenin performansını daha fazla araştırmanız gerekirse, modellerinizi Altair Flux’a 2D olarak da aktarabilirsiniz.

Bu teknoloji Altair FluxMotor‘da bulunan tüm makinelerde uygulanabilir: Sabit Mıknatıslı Senkron Makine, Senkron Relüktans Makine, Sincap kafesli Asenkron Makine.

Hairpin sargı - FluxMotor
Sargı tasarım alanı – Hairpin sargı topolojisine ayrılmış alan
Hairpin sargı topolojisi
Hairpin sargı topolojisine sahip makinelerin optimizasyonu mümkündür – Motor Factory – EXPORT alanı

Senkron Makineler için Haritaların Geliştirilmesi ve Sistem Simülasyonuna Bağlantısı

Characterization – Model – Motor – Maps” testi, sabit mıknatıslı 3 Fazlı senkron makineleri karakterize etmek için Jd-Jq düzleminde 2D haritalar verir.
Bu haritalar, elektrikli döner makinenin davranışını sistem düzeyinde tahmin etmeyi sağlar.
Yeni versiyon ile çalışma kadranları seçilebilir: “2nd and 3rd “, “1st and 2nd “ ve “all”..
Bu, testin gerçekleştirileceği Jd-Jq düzlemindeki kadranların tanımlanmasına izin verir.

SMPM - FluxMotor
SMPM için Characterization / Model / Maps – Çalışma kadranlarını seçmek için yeni kullanıcı girdileri
D-Ekseni akı bağlantısı, D-Ekseni dinamik endüktansı, Demir kayıpları, … Jd-Jq bölgesinde

FluxMotor’dan Flux e-Machine Toolbox’a Yeni Aktarım

FluxMotor’un önemli bir yeteneği, kullanıcıların verimlilik haritalarını çok kısa bir sürede hesaplamasına ve görüntülemesine olanak tanımasıdır. Bu çözüm hızını elde etmek için özellikle kayıpların nasıl hesaplandığı konusunda bazı varsayımlar yapılmaktadır. Verimlilik haritalarının en hassas değerlendirmesini elde etmek için Altair Flux‘ta FeMT (Flux e-Machine Toolbox) geliştirilmiştir. Bu, tam geçici (transient) simülasyonlara dayanmaktadır.
İki araç arasında artık sorunsuz bir bağlantı bulunmaktadır, böylece kolayca bir modelleme seviyesinden diğerine geçebilirsiniz. FluxMotor’daki yeni bir buton doğrudan FeMT’yi başlatacak ve çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu geçici modeli otomatik olarak oluşturacaktır.

e-Machine Toolbox
Bir projenin FluxMotor’dan Flux e-Machine Toolbox (FeMT)’a aktarımı

Altair HyperStudy ile Doğrudan Bağlantı: Tamamen Optimizasyona Hazır

Yeni versiyonla birlikte kullanıcılar Altair HyperStudy ile daha da kusursuz bir bağlantıya sahip oluyor. Optimizasyon artık FluxMotor’dan sadece bir tıklamayla yapılabilecek kadar kolaydır.

Gerçekten de, Motor Factory / Export environment / HyperStudy bölümünde, test seçilip yapılandırıldıktan, test verileri seçildikten ve dışa aktarma bilgileri ayarlandıktan sonra, bir buton (1) HyperStudy’yi doğrudan ve otomatik olarak başlatmaya, optimizasyonu gerçekleştirmek için konektörü oluşturmaya ve yüklemeye izin verir.

FluxMotor'dan HyperStudy'e geçiş
Yeni bir buton (1) HyperStudy’nin doğrudan ve otomatik olarak başlatılmasını sağlar

Çalışmalar, HyperStudy’de hemen başlatılabilir ve çalıştırılabilir. FluxMotor’da seçilen girdi değişkenlerinin yanı sıra çıkış yanıtları da otomatik olarak tanımlanır ve yüklenir.

HyperStudy, girdi değişkenleri ve çıktı yanıtları tanımlanmaya hazır şekilde açılır.

Bobin iletkeninin içindeki bükülmüş teller

Bükülmüş tellerin modellenmesi FluxMotor’da ve Flux 2D’de (veya Skew) proje dışa aktarılırken dikkate alınır.
Bükülmüş teller durumunda, teller bobinin ileri (IN) ve geri dönüş tarafı (OUT) arasında konum değiştirir.
Model tekrarlanabilirliği otomatik olarak doğru koşullarla (döngüsel veya anti döngüsel) dikkate alınır.

Her bir iletkende, renk gradyanı konumdaki değişimi göstermektedir. Bu örnekte, periyodiklik, döngüsel koşullara sahip geometrinin yarısına dayanmaktadır.

Eğik makine topolojilerinde katı iletkenler

Stator veya rotor eğik olduğunda teller artık katı iletkenler olarak kabul edilebilir. Katı iletkenler, projeleri FluxMotor’dan Flux Skew’a aktarırken ve “Motor Factory“nin makine performansını hesaplarken dikkate alınacaktır.

Flux Skew’de eğri statorlu bir makineyi dışa aktarmak, temsil edilen bobin iletkenleri ile mümkündür. (Bir faz veya Tüm fazlar) ve Flux Skew’de ortaya çıkan model

Altair FluxMotor yazılımını denemk istiyorsanız Altair ONE Marketplace‘den indirebilir, soru ve tapletiriniz iletişim formunu kullanarak paylaşabilirsiniz.