Altair FluxMotor 2022.2 Yeni Özellikler

Elektrikli dönen makinelerin ön tasarımına odaklanan Altair FluxMotor 2022.2 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler.

Altair® FluxMotor® yazılımını Altair ONE Marketplace‘den indirebilirsiniz. Sorularınızı iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz.

Senkron Relüktans Maki̇neler i̇çi̇n Termal Geçici Hesaplama

Üretimi basit ve ucuz olduğu için Senkron Relüktans Makineler birçok uygulama için büyük ilgi görmektedir. Yeni versiyonda elektromanyetik performansın geçici modda makinenin termal davranışı üzerindeki etkisini değerlendirmek için yeni bir test eklenmiştir. Hız ve bir dizi kayıp tarafından tanımlanan termal çalışma noktası, sıcaklık grafiklerini ve ısı kapasiteleri ve termal zaman sabitleri gibi ana termal parametreleri hesaplamak için dikkate alınabilir.

Senkron Relüktans Makinelerin Geçici Termal Simülasyonu

Sargılardaki̇ AC kayıplarını Hesaplamak i̇çi̇n Hızlı ve Hassas Bi̇r Yöntem

Yüksek hızlı makinelerin sargılarındaki AC kayıpları, verimliliklerini sınırladığı için dikkate alınması gereken bir konudur. Bunları saf sonlu elemanlar yöntemi kullanarak değerlendirmek genellikle zahmetlidir, çünkü her bir teli temsil etmeniz gerekir ve çok fazla hesaplama süresi gerekebilir. Altair FluxMotor‘da bu kayıpları daha kısa sürede kesin bir şekilde değerlendirmek için yarı analitik bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşım hem dairesel hem de dikdörtgen tellere uygulanabilir. Böylece makinenizdeki kayıpların kesin değerlendirmelerini verimli bir şekilde elde edebilirsiniz.

Yarı analitik yönteme dayalı olarak sargılardaki AC kayıplarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi

Bi̇rkaç Tıklamayla Bi̇r 3D Model Oluşturmaya Ne Dersi̇ni̇z?

Altair® FluxMotor®‘dan artık doğrudan Altair Flux‘ta kullanılabilecek bir 3D model oluşturmaya karar verebilirsiniz. Model tamamen parametrelendirilmiştir ve manyetostatikte çözmek için tanımlanmış tüm geometriye, bobinlere, meshe ve fiziğe (çözüm parametrelerine) sahiptir. Kullanıcı makinenin uzunluğuna ve ayrıca simetrilerin ve periyodikliklerin kullanılıp kullanılmayacağına karar verebilir. Bu özellik 3D modeller oluşturmak için büyük bir zaman kazancı sağlayacaktır. Bunu sabit mıknatıslı makineler veya iç rotorlu senkron relüktans makineleri için yapabilirsiniz.

FluxMotor’dan 3D modelin Flux’a aktarılması

Sistem Simülasyonu için Kullanımı Kolay Look-up Tablolarının Dışa Aktarımı

Altair Activate ve Altair PSIM için Look-up tabloları oluşturulabilir ve kolayca kullanılabilir. Makinenin, güç dönüştürücünün ve kontrolün modellenmesinin ilişkilendirilmesi, motor sürücü verimliliğinin bir bütün olarak daha iyi değerlendirilmesini sağlar.

Altair FluxMotor tarafından oluşturulan ve Altair PSIM’de kullanılan SMPM modeli

FluxMotor Kullanımını Otomatik Hale Geti̇rebi̇lirsiniz

Görevleri otomatikleştirmek veya çeşitli araçları genel bir otomatik iş akışında birbirine bağlamak, günlük tasarım çalışmalarını hızlandırmak için harikadır. Altair FluxMotor’un Python’a dayalı olarak dahil edilmiş bazı komut dosyası oluşturma yetenekleri vardır. 2022.2 versiyonunda, FluxMotor kullanımını otomatikleştirmeyi kolaylaştıran bir komut dosyası oluşturma aracı ve ayrıca Motor Factory‘den komut dosyalarını kaydetme imkanı standart modda sağlanmıştır.

FluxMotor’u python betiği ile kullanmak için kullanıcı dostu bir editör

Diğer yeni özellik ve geliştirmeleri 2022.2 veriyon notlarında bulabilir, sorularınız iletişim formunu kullanarak paylaşabilirsiniz.