Altair HyperLife 2022.3 Yeni Özellikler

Farklı sonlu elemanlar analizi ve mekanik sistem simülasyonu sonuç dosyalarıyla doğrudan etkileşim içinde olan kapsamlı ve kullanımı kolay yorulma analiz yazılımı Altair HyperLife 2022.3 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler ve geliştirmeler.

Yeni Özellikler:

Gerilme Gradyanı Düzeltmesi

FKM standartlarına uygun olacak şekilde Gerilme Gradyanı Düzeltmesi arayüze eklenmiştir. Hem shell hem de solid elemanlar için düzeltme desteklenmektedir. Solid elemanlar için yalnızca Nodal yöntem kullanılabilirken, shell elemanlar için yalnızca Elementel yöntem kullanılabilmektedir.

Gerilim gradyanları düzeltmesi SN/EN – Tek Eksenli ve Çok Eksenli yüklemelerde Time Series yöntemi kullanılan senaryolar için desteklenmektedir. Kaynak, Transient, FOS ve Titreşim Yorulma analizleri henüz desteklenmemektedir.

Modal Superposition ve Transient Analizler için Max Gate Range

Küçük çevrimleri hesaplamaya dahil etmemek için kullanılan Max Gate Range tanımlaması Modal Superposition ve Transient analizler için desteklenir hale gelmiştir. Load Map aracında bulunan Max Gate Range parametresi ile bu tanımlama yapılabilmektedir.

Rastsal Yorulma Analizleri için RMS Gerilme Çıktısı

Rastsal Yorulma analizi sonuçları için RMS Gerilme çıktısı varsayılan hale gelmiştir. RMS Gerilme sonuçları Results Explorer bölümünden görüntülenebilmektedir.

Üst (Top) ve Alt (Bottom) katmanlar için Hasar ve Ömür Çıktısı

Hasar ve Ömür çıktısı, shell modeldeki top ve bottom katmanlar için istenebilmektedir. Bu seçim, Evaluate tool > Advance Options > Output > Output All Layers yolu izlenerek etkinleştirebilir.

Geliştirmeler

Güncellenen FRF Gerilim ve PSD Yükü ile Rastsal Yorulma (Random-Input PSD with FRF) İş Akışı

FRF gerilimi ve PSD yükü ile gerçekleştirilen Rastsal Yorulma analizleri için kullanılan iş akışı geliştirilmiştir. Kullanıcıya reel ve imajiner katsayı girdilerini kullanabilme imkanı tanınmıştır.

Altair HyperLife 2022.3 versiyonunu denemek için Altair ONE Marketplace‘den indirebilirsiniz. Lisans sahipleri kurulum dosyasını CONNECT adresinden indirebilirler. Soru ve alepleriniz için iletişim formunu kullanabilirsiniz.