Altair EDEM 2023 Yeni Özellikler

Altair EDEM 2023, her yeni versiyonda olduğu gibi yine şaşırtıcı yeni özellikler ve geliştirmelerle dolu. Bu versiyonun merkezinde, aynı simülasyon içinde polihedral, çoklu küreler ve sfero silindirler dahil olmak üzere farklı DEM parçacık şekil yöntemlerini kullanma yeteneği bulunmaktadır. Bu, pazar lideri olan Altair® EDEM™‘in mümkün olan uygulama yelpazesini ve karmaşıklığını önemli ölçüde genişletmesine olanak tanır. Dahil edilen birçok yeni özellik arasında, daha verimli ve şekil-duyarsız bağ modeli olarak yeni fiziksel özellikler ve kullanıcı tanımlı bölgeler için yeni bir ikamet süresi ile genişletilmiş analiz yeteneği bulunmaktadır. Ve özel modeller için geliştirilmiş bir API, daha entegre bir deneyim sunar, bunun içinde yeni bir GUI tercih arayüzü ve dahili olarak depolanan veriler de dahil olmak üzere daha entegre bir deneyim sunar.

Altair EDEM yazılımını denemek istiyorsanız, Altair ONE Marketplace‘den ücretsiz indirebilirsiniz.

Çoklu küre, polihedral ve sfero silindir parçacıkların birleştirilmesi

Bu versiyondaki ana yeniliklerden biri, artık Sfero silindir, Çoklu Küre ve Polihedral parçacıkları aynı simülasyona eklemenin mümkün olmasıdır.

Polihedral ve sfero silindir parçacık şekillerinin EDEM‘e eklenmesinden bu yana, kullanıcılar sonuçlarını daha da geliştirmek için tüm şekilleri aynı simülasyonda birleştirmeyi talep ediyorlardı.

Şu anda desteklenen herhangi bir parçacık şekli, kullanıcılara tüm endüstri uygulamaları için daha derin bir içgörü ve analiz sunmak üzere başka bir parçacık şekli ile tek bir simülasyonda birleştirilebilir. Bu, kullanıcılara hiç olmadığı kadar karışık parçacık şekli simülasyonları için nihai esneklik sunar, böylece kullanıcılar parçacıkları istedikleri gibi karıştırabilirler!

Buna ek olarak, karışık parçacık şekilleri malzeme veritabanı, meta parçacık, hacim paketleme, malzeme blok fonksiyonları için desteklenmektedir ve parçacık öznitelikleri artık çap ve uzunluk gibi standartlaştırılmış çıktılara sahiptir.

Tüm Partikül Şekilleri için Yüksek Performanslı Bağ Modeli

Yeni bir bağ modeli eklenmiştir – Doğrusal Elastik Bağ Modeli (LEBM- Linear Elastic Bonding Model). Daha önce, kullanıcılar küresel parçacıklar için tasarlanmış geleneksel Bonding V2 modeli ile sınırlıydı.

Polihedral ve sfero silindir parçacık şekillerinin eklenmesiyle, belirli uygulama türleri için daha karmaşık senaryoları karşılamak üzere alternatif bir model gerekiyordu.

Bu yeni model, parçacıklar arasında çekme veya kesme kuvvetleri altında kırılabilen elastik bağlar oluşturarak daha iyi performans sağlar ve Hertz-Mindlin gibi bir temel modele olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Yeni İkamet Süresi Analizi

Tanımlanmış bölgeler için yeni ikamet süresi analizi artık kullanılabilir durumda ve bu, kullanıcıların bir parçacığın bir bölgede geçirdiği süreyi takip etmelerine olanak tanır. Daha önceki versiyonlarda ( EDEM 2022.3 ve öncesi) ikamet süresi tüm alanı dikkate almaktaydı.

Yeni analiz ayrıca küresel veya kübik gibi farklı kap şekillerini kullanır ve partikül davranışı ve partikül takibi hakkında daha iyi hassasiyetle daha fazla içgörü sunar.

Özel Modeller için Yeni Tam Entegre API GUI

EDEM’in API’si, eski metin tabanlı dosyaların kullanımını ortadan kaldırarak özel modeller için kullanıcı dostu arayüzler oluşturma yeteneği ile devrim yarattı.

Eski metin tabanlı dosyalar kullanıldığında, girilen değerler simülasyon dosyalarına kaydedilmiyordu. EDEM 2023 ile, modeller tamamen entegre edilmiştir ve veri ve performans kaybı olmadan yerleşik bir model gibi davranır.

Kullanıcılar ayrıca, temas modeli API’si için daha karmaşık fiziklere izin veren daha kullanıcı dostu bir arayüzden de yararlanmaktadır. Tüm API modelleri artık tablolaştırılmış parametreler kullanılarak istenildiği zaman özelleştirilerek kolayca yapılandırılabilir ve korunabilir.