Altair OptiStruct 2023.1 Yeni Özellikler

Statik ve dinamik yükler altında doğrusal ve doğrusal olmayan simülasyon için optimizasyon özellikli yapısal analiz çözücüsü Altair OptiStruct 2023.1 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler ve geliştirmeler.

Altair® OptiStruct® ve diğer simülasyon çözümleriyle ilgili taleplerinizi iletişim formu üzerinden paylaşabilirsiniz.

Dayanım

Geomekanik Malzeme Modelleri

Bu versiyon toprak, kaya, beton, polimerler, köpükler için bu elasto-plastik malzeme modellerinin klasik versiyonlarını içerir.

Mohr-Coulomb Plastisite Modeli

Mohr-Coulomb Plastisite modeli doğrusal olmayan analizler (implicit nonlinear) için kullanılabilir hale gelmiştir. MATS1 içerisinde bulunan MC parametresi kullanılarak etkinleştirilebilir. COHE parametresi kohezyonu tanımlamak için kullanılır, FRICA parametresi sürtünme açısını tanımlar ve DILA dilatansi açısını tanımlamak için kullanılabilir. Şu an için yalnızca solid elemanlarda desteklenmektedir.

Drucker-Prager Plastisite Modeli

Drucker-Prager Plastisite Modeli doğrusal olmayan analizler (implicit nonlinear) için kullanılabilir hale gelmiştir. MATS1 içerisinde bulunan DP parametresi kullanılarak etkinleştirilebilir. YIELD parametresi, kohezyon değerini hesaplamak için kullanılan malzemenin ilk akma dayanımını tanımlar. TYPE parametresi kohezyon değerinin nasıl hesaplanacağını belirler; COMP (bası), TENS (çeki) veya COHE (kohezyon) olarak ayarlanabilir. FRICA parametresi sürtünme açısını tanımlar ve DILA dilatansi açısını tanımlamak için kullanılabilir. Şu an için yalnızca solid elemanlarda desteklenmektedir.

JOINTG Elemanlar için .joint Dosyasında Elastik Kuvvet Çıktısı

JOINTG elemanlar için elastik kuvvetler çıktısı .joint dosyasında (OPTI formatı) erişilebilir hale gelmiştir.

LGDISP Analizlerde Shell Elemanlar için Kinematik ve Karma Gerinim Sertleşmesi

MATS1 içerisinde bulunan kinematik sertleşme (HR=2) ve karma (mixed) sertleşme (HR=3) seçimleri, Large Displacement Nonlinear (LGDISP) analizlerde shell elemanlar için desteklenir hale gelmiştir.

Yorulma

Yorulma analizlerinde Back-Calculation

Back-Calculation özelliği ile belirli bir hedef ömür için ölçeklendirme faktörünü geriye dönük hesaplama imkanı desteklenmeye başlamıştır. Özelliği aktif hale getirmek için FOS çıktısı talep edilmeli ve FATPARM içerisindeki TGLIFE parametresinde hedeflenen ömür tanımlaması yapılmalıdır. Geri hesaplama için METHOD parametresi SCALE olarak ayarlanmalıdır. Sonuçlar H3D ve OPTI formatlarında desteklenmektedir.

Isı Transferi

Doğrusal Geçici Isı Transferi Analizlerinde Matris Çıktısı

OUTPUT, MATRIX tanımlaması yapılarak, ısı kapasitesi matrisi, iletkenlik matrisi ve konveksiyon matrisleri *_full.mat dosyasında çıktı olarak alınabilmektedir.

Yapısal Optimizasyon

Kiriş Yerleşim Optimizasyonu

Kiriş yerleşim optimizasyonu ile belirli bir tasarım alanı için en uygun truss tabanlı yerleşimi bulabilirsiniz. Bu optimizasyon yöntemi ile mimari endüstriler, köprüler, bina tasarımı vb. uygulama alanlarında çalışmalar yapılabilmektedir. Truss Layer optimizasyonu DTRUSS parametresi ile etkinleştirilebilmektedir. Ayrıca, truss elemanları için izin verilen gerilme sınırları, kiriş kesit alanı sınırları, simetri ve burkulma kısıtlamaları gibi optimizasyon çalışmasını kontrol eden parametreleri de içermektedir.
Not: Truss yapılar, Truss Layout optimizasyonlarında CROD elemanlar ile temsil edilmektedir.

Yukarıdaki örnek, 100 MPa’lık bir gerilme kısıtlamasıyla Kafes Yerleşim Optimizasyonu sürecini göstermektedir.

Elektro – Termal Optimizasyonu

Joule ısıtma etkisi artık yapısal optimizasyon analizlerinde kullanılabilir. Elektro-termal analizler için termal uyumluluk (DRESP1’de RTYPE=TCOMP) ve sıcaklık (RTYPE=TEMP) response çeşitleri desteklenmeye başlamıştır. Topoloji, boyut & şekil (free-size, free-shape) ve topografya optimizasyonları tarafından desteklenmektedir.

Topoloji ve Serbest Şekil Optimizasyonlarında Neuber Gerilmesi Kullanımı

Neuber gerilmesi, topoloji ve serbest şekil (free-size) optimizasyonlarında cevap fonksiyonu (response) olarak kullanılabilir hale gelmiştir. 2D ve 3D eleman desteği bulunmaktadır.

Explicit Dinamik

Johnson-Holmquist Malzeme

Johnson-Holmquist malzeme tanımlaması explicit analizlerde gevrek malzeme davranışını modellemek için kullanılabilir hale gelmiştir. MATS1 içerisinde bulunan JHOLMQ parametresi kullanılarak etkinleştirilebilir. Şu anda yalnızca solid elemanlar için desteklenmektedir.

Gürültü Titreşim (NVH)

Frekansa Bağlı Malzemeler İçeren Modal FRF Analizleri için Performans Arttırma (AMSFRMAT)

Çok sayıda frekansa bağlı malzemenin mevcut olduğu (> 1000 dof) ve çözücü olarak OptiStruct AMSES’in kullanıldığı modal frekans cevap analizleri için, PARAM, AMSFRMAT, YES aracılığıyla alternatif bir yöntem kullanılabilir hale gelmiştir. Bu alternatif yöntem, modal frekans cevap çözümünün performansını artırmaya yardımcı olmaktadır.

Rastsal Analizler için Geliştirilmiş Çıktı Seçenekleri

Rastsal analizler (random response) için mevcut olan gerilme çıktısı seçenekleri aşağıdaki seçimleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

  • STRESS(PSDM) → yalnızca PSDM çıktısı
  • STRESS(RMS) → yalnızca RMS çıktısı
  • STRESS(OPSDF) → yalnızca PSD çıktısı
  • STRESS(PSDF) → PSD, RMS ve PSDM çıktıları
  • STRESS(PSDFC) → PSD, RMS, PSDM ve kümülatif RMS çıktısı

Internal Superelements için CONTACT Desteği

Internal Superelements için CONTACT desteği gelmiştir. Modeldeki superelements için veya harici elemanlar için temas tanımlaması yapılabilmektedir.

Akustik Analizlerde ACPOWER ve ACINT Desteği

Akustik Güç (ACPOWER) ve Akustik Yoğunluk (ACINT), Adaptive Perfectly Matched Layer (APML) akustik analizleri için desteklenir hale gelmiştir. APML için ses basıncı çıktısı, önceki versiyonlardan itibaren kullanılabilen mevcut çıktılardandır.

Genel

Include Dosyalarda Şifreleme

Tüm include dosyalarını şifrelemek için alternatif bir şifreleme aracı geliştirilmiştir. OptiStruct modellerindeki verileri şifrelemek için çok yönlü ve kullanımı kolay bir yöntem sağlar.

Çözüm Esnasında Sonuç Bastırma Geliştirmeleri

ÇÖzüm devam ederken sonuç bastırma özelliği için şu çıktılar desteklenir hale gelmiştir:

  • Plastik gerinim (Implicit)
  • Güvenlik faktörü (FAILURE)
  • CBUSH eleman kuvvetleri
  • 1D elemanlar için VON mises gerilimi