Altair OptiStruct 2023 Yeni Özellikler

Statik ve dinamik yükler altında doğrusal ve doğrusal olmayan simülasyon için optimizasyon özellikli yapısal analiz çözücüsü Altair OptiStruct 2023 versiyonunda öne çıkan yeni özellikleri bu yazıda paylaşacağız.

Altair OptiStruct™, 25 yılı aşkın yenilikçiliğini sürdürerek, optimizasyon ile tasarımı yönlendirmek ve yapısal performansı doğrulamak için endüstri lideri şirketler tarafından dünya çapında kullanılmaktadır.

OptiStruct statik ve dinamik, titreşim, akustik, yorulma, ısı transferi ve çoklu fizik disiplinlerinde hem doğrusal (linear) hem de doğrusal olmayan (nonlinear) problemleri çözer. Topoloji optimizasyonu ile günümüzde hafif, yapısal olarak verimli ürün tasarımına yön veren OptiStruct, geleneksel süreçler, kompozitler ve eklemeli üretim için çok çeşitli temel üretim kısıtlamaları ile birlikte birçok başka yapısal optimizasyon yöntemi de sunmaktadır.

Altair OptiStruct 2023 yeni özellikler web seminer kaydını izleyin

Implicit Doğrusal Olmayan Analizler

Implicit Doğrusal Olmayan analiz özellikleri OptiStruct’ta agresif bir şekilde geliştirilmeye devam ediyor. OptiStruct 2023’teki yeni bir implicit doğrusal olmayan analiz özelliği:

Aşınma Çıktısı ( Wear output)

Sürtünmeli sürekli kayan (frictional continuous sliding) temaslar için metalden metale aşınma gibi aşınmayı tahmin etmek için Aşınma Çıktı özelliği artık mevcuttur. Hem Doğrusal Olmayan Statik analiz hem de Doğrusal Olmayan Geçici analiz için desteklenmektedir.

Aşınma, Archard Aşınma denklemine göre hesaplanır ve aşınma katsayısı, sertlik ve üsler gibi parametreleri tanımlayabilirsiniz. Ortaya çıkan sonuçlar temas basıncını, kayma hızını ve aşınma derinliğini gösterecektir.

Isı Transferi Analizi

OptiStruct 2023, Geçici Termal Analiz için otomatik zaman adımlandırma (time-stepping) etkinleştirme özelliğini de içeren birçok yeni özellik sunarak Isı Transferi için geliştirmelere devam ediyor.

Geçici Termal Analiz için otomatik time-stepping

Otomatik zaman adımlandırma, Geçici Termal analiz için adaptif sürekli ayarlanabilir zaman adımı kontrolüne olanak tanır. Otomatik zaman adımlandırma, sıcaklığın zaman türevine ve kapasitansa dayalı olarak her eleman için hata hesaplar. Bu, birçok durumda gelişmiş performansa olanak sağlayabilir.

Varsayılan olarak kapalıdır ve TSTEP kartında MREF=1 olarak ayarlanarak etkinleştirilebilir. Doğrusal (varsayılan Newmark-Beta) ve doğrusal olmayan (varsayılan Backward Euler) geçici termal analizler için desteklenir.

Gürültü Titreşim (NVH)

OptiStruct 2023, Dinamik Sertlik (Dynamic Stiffness) olarak bilinen önemli bir çıktıyı hesaplama özelliğini sunarak NVH için geliştirmelere devam ediyor.

Dinamik Sertlik Çıktısı

Dinamik sertlik, NVH alanında yaygın olarak kullanılan bir çıktıdır ve artık KDYN çıktı isteği aracılığıyla standart bir çıktı olarak mevcuttur.

Dinamik Sertlik, yer değiştirmenin tersidir. KDYN çıktısı hem H3D hem de PUNCH formatlarında mevcuttur. PUNCH formatı için SORT1, SORT2 ve PHASE seçenekleri desteklenir.

Optimizasyon

Altair OptiStruct™, optimizasyon ile tasarımı yönlendirmek ve yapısal performansı doğrulamak için endüstri lideri şirketler tarafından dünya çapında kullanılmaktadır. OptiStruct 2023’te aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok optimizasyon geliştirmesi kullanıma sunulmuştur:

Elektriksel Optimizasyon

Optimizasyon artık elektriksel analize dayalı olarak mevcuttur ve diğer analiz türleriyle birleştirilebilir. Elektriksel Potansiyel (ELPO) ve Elektriksel Uyumluluk (ELCOMP) yanıtları elektriksel optimizasyon için kullanılabilir.

Topoloji, Free-shape, Shape, Free-size, Boyut ve Topografi optimizasyonu desteklenmektedir.

Elasto-plastisite ile Şekil Optimizasyonu

Elasto-plastisiteyi dikkate alan şekil optimizasyonu artık mümkündür. Plastik gerilmeler, Deplasmanlar, Kütle ve Hacim yanıt olarak kullanılabilir. Şekil optimizasyonu (DVGRID) ve Free-shape (Serbest şekil) (DSHAPE) optimizasyonu desteklenmektedir. Serbest şekil için hem Klasik hem de VERTEXM yöntemleri mevcuttur.

Şu anda küçük deplasmanlı Doğrusal Olmayan Statik analiz için desteklenmektedir.

Frezeleme Kısıtlamaları

5 eksenli frezeleme muazzam bir tasarım özgürlüğü sağlar ve karmaşık şekillerin üretilmesine olanak tanır. Bu tür parçaların optimizasyonuna izin vermek için OptiStruct’a frezeleme üretim kısıtlamaları eklenmiştir. Level-set yöntemi ile topoloji optimizasyonu için desteklenirler. Frezeleme kısıtlamaları sadece katı elemanlara uygulanabilir.

Frezeleme kısıtlamaları iki yoldan biriyle tanımlanabilir: DTPL’deki AÇI (D/L oranı) alanını doğrudan tanımlayarak veya DTPL’deki R, B ve H alanlarını kullanarak freze ucunun ve kafasının boyutlarını tanımlayarak.

Explicit Dinamik Analiz

OptiStruct’taki Explicit Dinamik Analiz’de önemli geliştirmeler ve yeni özellikler 2023 versiyonuna eklenmiştir.

1D Kiriş Plastisitesi

Entegre kiriş kesitleri artık ROD ve BAR tipi PBEAML kirişleri için kullanılabilir. Bu, hem implicit hem de explicit doğrusal olmayan analiz için desteklenmektedir. İzotropik, kinematik ve karma sertleşme (MATS1) için desteklenmektedir.

Entegre kirişler Timoshenko teorisine dayanmaktadır ve kısa ve ince yapılara uygulanabilir. Plastisite, eksenel ve eğilme deformasyonu için dikkate alınır. Açık analiz ayrıca kesme gerilmelerinden kaynaklanan plastisiteyi de dikkate alır.

Explicit Analiz için Continuum Shells

Continuum Shells, ilişkilendirilmiş yer değiştirme serbestlik dereceleri ile 3D katı eleman topolojisini kullanır ve artık Explicit analiz için de mevcuttur. Bunlar, bükülme problemleri, klasik katı elemanlarla bağlantı ve çift taraflı temaslar için kullanıcı dostu elemanlardır.

Continuum shells, Mindlin tipi shell elemanları olarak çalışır ve ek olarak kalınlık yönündeki değişiklikleri dikkate alır. Kinematik denklemler shel elemanlara dayanır ve kurucu (malzeme) 3D katılarla ilgilidir. Eleman formülasyonu, kilitlenmeyi ortadan kaldırmak için varsayılan gerinimi azaltılmış entegrasyon ile birleştirir.