Altair FluxMotor 2020.1 Yeni Özellikler

Elektrikli makinelerin ön tasarımında kullanılan Altair FluxMotor 2020.1 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler:

Termal hesaplama yöntemleri

İç rotorlu sabit mıknatıslı senkron makineler ve sincap kafesli asenkron motorlar için yeni termal hesaplama yöntemleri eklenmiştir.

  • Yakınsamaya kadar iteratif süreç
  • Yalnızca bir iterasyon

Current, Control Angle ve Speed ” ve “line-line voltage U, power supply frequency and Speed ” testleri ile elde edilebilen makine performansları, artık makinenin termal davranışı dikkate alınarak hesaplanabilmektedir.

Makinenin kararlı durum davranışını değerlendirmek için elektromanyetik ve termal modeller arasında yinelemeli bir işlem (veya yeterli olduğunda yalnızca bir yineleme) gerçekleştirilebilmektedir.

Altair FluxMotor termal analiz

Slot ve Magnet Skewing İşlemi

Sabit mıknatıslı senkron motorlar için Slot ve Magnet “skewing” işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Sonuçların daha doğru olmasını sağlamak için hesaplamalar arka planda Altair Flux Skew ile gerçekleştirilmektedir.

Slot skewing – SKEW tasarım alanı
Magnet skewing – SKEW tasarım alanı

FluxMotor’dan verilerin FMU dosya formatında dışarı aktarılması

Motor Factory‘de bulunan Export bölümüne “FORMAT” adında yeni bir bölüm eklenmiştir. FMU (Functional Mock-up) seçeneği sonuçların FMU formatında export edilmesine imkan tanımaktadır.

Verileri export etmek için Characterization/Model/Maps testi kullanılmaktadır.

Export edilen dosyalar ile elektrik makinesinin modeli Altair Activate sistem simülasyon yazılımında kullanılabilmektedir. Böylece, elektrik makinesi, sürüş ve kontrol şemaları aynı ortamda simüle edilebilecektir.

Altair FluxMotor FMU formatında export etme
FMU dışarı aktarma seçeneği
Altair FluxMotor'dan FMU formatında export edilen modellerin Activate yazılımında kullanılması
FMU dosya formatında dışa aktarılan veriler, Altair Activate yazılımında kullanılmaya hazırdır

SSFR Testi

Sincap kafesli asenkron motorların eşdeğer devresinin karakterize edilebilmesi için “Characterization / Model / SSFR” adında yeni bir test eklenmiştir. SSFR testinin amacı, bir frekans analizi gerçekleştirerek eşdeğer devrenin tüm parametrelerini karakterize etmektir. Bu hesaplamalar, sonlu elemanlar tabanlı arka planda Altair Flux 2D kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Elde edilen sonuçlara dayanarak, asenkron makine için eşdeğer devrenin tüm parametreleri elde edilir.

Altair FluxMotor indüksiyon makinesi şema
Tüm indüksiyon makinesi eşdeğer şema parametrelerinin hesaplanması

Daha sonra, asenkron makinenin kalkışı simüle edilerek elde edilen eşdeğer devre parametreleri değerlendirilebilmektedir. Hız, tork ve çekilen akım gibi değerler hesaplanarak zamana göre görüntülenebilmektedir.

İndüksiyon makinesi eşdeğer şemasının değerlendirilmesi – İndüksiyon makinesinin başlatılması

NVH ve Termal Analizlerde Altair HyperStudy Kullanımı

FluxMotor 2020 versiyonunda eklenen NVH ve Termal analizler için Altair HyperStudy desteği eklenmiştir. Optimizasyon çalışmaları için artık kullanıcılar NVH ve Termal test sonuçlarını HyperStudy ile birlikte kullanabilecektir.

Verilerin “.xls” formatında dışa aktarılması

2020.1 versiyonuyla birlikte, verileri (constants, curves ve maps ) Excel xls formatında kaydedebilirsiniz.