Altair Plastik Enjeksiyon 2021 Yeni Özellikler

Altair imalat simülasyonları için farklı çözücülere (metal döküm, metal ve polimer ekstrüzyon, saç metal şekillendirme, eklemeli imalat) sahiptir. Plastik enjeksiyon çözücüsünü Altair Inspire Mold ve Altair SimLab yazılımlarında kullanabilirsiniz.

2021 versiyonunda plastik enjeksiyon çözücüsüne eklenen yeni özellikler ve geliştirmeler :

Katı-Akışkan Etkileşim Simülasyonu (FSI)

Plastik enjeksiyon işlemi sırasında enjeksiyon kuvvetleri kalıp ekipmanlarını veya insert parçalarını deforme edebilir. Bu nedenle, kalıp boşluğunun dolumu esnasında akışkan ile kalıp/insert parça etkileşiminin analizini doğru bir şekilde gerçekleştirmek ve oluşabilecek deformasyonları öngörmek önemlidir. Plastik enjeksiyon çözücüsü, Altair OptiStruct (Impcilit FEA) ile tek yönlü (one way coupling) bağlantı kurarak, kalıplama esnasında şekil değişikliğine sebep olan gerilme ve sıcaklık değerlerini hesaplamaktadır. Plastik enjeksiyon çözücüsü, elastik bir analizin gerçekleştirilmesi için OptiStruct’ın otomatik olarak çalıştırılması sağlamaktadır. Bu analizleri daha da gelişmiş seviyede gerçekleştirmek için Altair Inspire Mold yerine Altair HyperMesh ya da Altair SimLab kullanılabilir. Katı-akışkan etkileşim analizinin (FSI simulation) otomatik olarak gerçekleştirilebilmesi için yeni bir parametre seçimi eklendi. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, plastik enjeksiyon kalıplama çözücüsü otomatik olarak yapısal analizlerin gerçekleştirilmesi için verileri Altair OptiStruct’a aktarır. Böylelikle “core shift” (maça kayması) analizlerinin gerçekleştirilmesi sağlanabilmektedir.

Akış yönüyle asimetrik olarak konumlandırıldığında insert parçanın deformasyonu
Akış yönüyle simetrik olarak konumlandırıldığında insert parça deformasyonunun azalması
Akış yönüyle simetrik olarak konumlandırıldığında insert parça deformasyonunun azalması

Takviye Eleman “Fiber” Yönelim Analiz

Fiber yönelim analizi, fiber-fiber etkileşim kuralları eklenerek geliştirilmiştir. Bu özellikle birlikte, hesaplanan genel fiber yönelim tensörleri ve düz cidarlara yakın fiber yönelimlerinin hesaplanmasındaki doğruluk arttırılmaktadır.

Akış yönündeki fiber yönelimi

Altair Simülasyon 2021 Yeni Özellikler

Ütüleme / Tutma Analizinin Hızlandırılması

Ütüleme aşaması için hesaplama süresi 2021 sürümünde iyileştirilmiştir. Çözücü, sayısal yakınsamayı ve dolayısıyla hesaplama süresini etkileyen verileri kontrol etmek için birçok dahili parametreye sahiptir. Bu parametreler, çözüm doğruluğundan ödün vermeden hesaplama süresini azaltmak için optimize edilmiştir.

Sıcak Yolluk (Hot Runner) Desteği

Sıcak yolluk sistemleri, enjeksiyon kalıplama işlemlerinin % 35’inden fazlasında kullanılmaktadır. Plastik enjeksiyon kalıplama çözücü, iki tür sıcak yolluk sisteminin modellemesini destekler: valf pimli(valve gate) ve termal (açık uçlu valf) pimli sistemler. Sıcak yolluk sistemlerini desteklemek için Heater BC adlı yeni bir sınır şartı (BC) tipi eklendi. Bu BC, üç tip ısıtıcı kontrolüne izin vermektedir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

  • İzoleli,
  • Geri besleme sıcaklık kontrollü,
  • Sensör tabanlı ısıtıcı kontrollü ( yani ısıtıcı, termokupllar kullanılarak AÇIK ve KAPALI konuma getirilir)
Sıcak Yolluk BC Kontrolleri

Valf Kontrolü

Sıcak yolluk sistemlerini desteklemek için BC valfi adı verilen yeni bir BC tipi eklendi. Bu BC, valf ucunun açılıp kapanmasını kontrol etmeyi sağlar.
– Akışın kesitteki konumuna(flow front) göre kontrol sağlanabilir.
– Dolum yüzdesine göre kontrol sağlanabilir.
– Zamana bağlı olarak kontrol sağlanabilir.
– Basınç değerlerine bağlı olarak kontrol sağlanabilir.
Bir valfte sırasıyla; açık / kapalı / açık vb. durumlar için birden fazla kontrol sağlanabilir.

Valf kapısı kontrollü kalıpta basınç. Orta kapı önce açılır ve ardından sol ve sağ kapılar, akış ön konum sensörlerine göre açılır.

Yeni Sonuç Tipi | Akışkanın Akarkenki Sıcaklık Değeri (Flow Front Temperature)

Akışkan bir düğüm (node) noktasına ulaştığında sıcaklığı gösterilebilmektedir. Bu özellik ile kalıp yüzeyindeki ve dolum esnasında oluşan kaynama / birleşme izlerinin nasıl oluştuğu anlaşılmaktadır.

Akışkanın sıcaklık değeri

Soğuma Analizinin Hızlandırılması

Enjeksiyon kalıplamanın dolum “filling” aşaması için hızlı bir 3D çözücüsü, önceki sürümde tanıtılmıştı. Şimdi, bu hızlı çözüm soğutma “cooling” aşamasına kadar genişletildi. Şimdi hem doldurma hem de soğutma aşamalarını bu 3D çözücü ile desteklenmektedir. Artık çözücünün hesaplama hızı, ara yüzey”mid-surface” analizleriyle karşılaştırılabilmektedir.
Bu büyük gelişme kullanıcıların dolum ve soğuma analizlerinde birkaç dakika içinde bir çözüm almasını sağlamaktadır. Bu hızlı çözücü, ütüleme aşamasını, fiber yönelim analizini ve kalıbında analize dahil edildiği analizleri desteklememektedir.

Hızlı çözücüyle soğuma analizi

Altair 2021 lisansına sahip kullanıcılarımız, kurulum dosyalarını ALTAIR ONE Marketplace ve CONNECT adreslerinden indirebilirler.