Altair AcuSolve & HyperWorks CFD 2021 Yeni Özellikler

Genel amaçlı akış ve termal analiz çözücüsü Altair AcuSolve ve Altair HyperWorks CFD 2021 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler;

Sıkıştırılabilir Akış

Tarihsel olarak Altair AcuSolve, genel amaçlı sıkıştırılamaz basınca dayalı Navier-Stokes akış ve termal çözücüdür. 2021 versiyonu ile, kullanıcıların yıllardır keyif aldıkları aynı kararlılık, hız ve doğruluk şimdi 1.5 Mach’a kadar şok ve genişleme dalgaları dahil olmak üzere tamamen sıkıştırılabilir akışlar için de mevcuttur.


Birçok ticari Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) çözücüsü, kararlılığı korumak için katı Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) kısıtlamalarına uymalıdır ve bu, kullanıcıların yüksek hızlı akışlar için aşırı derecede hassas mesh oluşturmak zorunda kalmasına neden olur. AcuSolve’nin CFL kısıtlamaları, diğerlerinden farklı olarak aşırı derecede hassas mesh olmadan doğru ve hızlı sonuçlar almanıza imkan sağlayarak, zamanınızı simülasyonun ayrıntılarını keşfetmek ve anlamak için kullanmanıza imkan sağlar.

Sajben difüzörde Mach sayısı dağılımı
Altai AcuSolve sıkıştırılabilir akış

AcuSolve için model oluşturma ve sonuç görüntüleme yazılımı Altair HyperWorks CFD arayüzüne yeni çözüm yeteneği için tanımlamalar eklenmiştir.

HyperWorks CFD sıkıştırılabilir akış tanımlama

Akışta Parçacıkların Modellenmesi

Altair AcuSolve çoklu fizik yetenekleri, akışkan yatakları, pnömatik taşıma ve katı-sıvı karıştırma gibi karmaşık paritkül-akışkan sistemlerini modellemek için Altair EDEM ile çift yönlü bağlantının eklenmesiyle genişletilmiştir. Kullanıcılar EDEM ve AcuSolve’u sıralı kararlı, sıralı geçici ve tam iki yönlü geçici bağlantı (two-way coupling) yoluyla birleştirebilir. Ek olarak, mesh boyutundan çok daha büyük parçacıklara izin verilir. Isı transferi artık partikül-partikül, sıvı-partikül ve katı-partikül etkileşimleri için desteklenmektedir ve tüm mesh hareket işlevselliği EDEM-bağlı çalışmalarda kullanılabilir.

Altair AcuSolve ve Altair EDEM two way coupling sinülasyonu

Sıvı Damlacıklar

Çok fazlı akışlar, çok çeşitli üretim süreçlerinde mevcuttur. Doldurma ve boşaltmadan karıştırma ve çalkalamaya kadar AcuSolve’un seviye ayarı özelliği, bu sistemlerin tasarımcılarına ihtiyaç duydukları ilgili ayrıntıları ve büyük ölçekli miktarları sağlar. Kalıp kaplama, mürekkep püskürtmeli damlacık ve çamaşır makinesi dağıtıcısı gibi endüstriyel uygulamalarda, kullanıcılar temas açısını tanımlayarak hidrofobik ve hidrofilik etkileri modelleyebilirler.

Altair AcuSolve damlacık animasyonu
İç hidrofilik yüzeye ve dış hidrofobik yüzeye düşen iki damlacık

Anizotropik Silindirik İletkenlik

Termal yönetim, herhangi bir batarya elektrik sisteminin tasarımında kritik bir parçadır. Batarya hücresi enerji yoğunlukları sürekli olarak arttıkça, doğru termal yönetim tahmini ve uygun modelleme yaklaşımlarına duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Silindirik hücreli pil sistemi tasarımı için, AcuSolve artık hücre düzeyinde termal davranışı en doğru şekilde yakalamak için anizotropik silindirik iletkenlik sunmaktadır.

AcuSolve batarya iletkenlik analizi
Anizotropik silindirik iletkenlik kullanarak batarya paketi sıcaklık gelişimi

Altair Compute Console

Altair Compute Console (ACC), AcuSolve simülasyonunu başlatmanın en kolay yoludur. Input dosyalarını seçmek, çalıştırma seçeneklerini tanımlamak, kuyruğa atma özelliğini kullanarak birden fazla çözümü göndermek, çözüm başlatma zamanını tanımlamak, bir çözümü durdurmak için etkileşimli bir arayüz (GUI) içerir ve AcuSolve’u önceden tanımlanmış çalıştırmak için gereken tüm ortam değişkenlerine sahiptir.

Altair HyperWorks CFD 2021

Altair AcuSolve için model hazırlama ve sonuç görüntüleme arayüzü Altair HyperWorks CFD 2021 versiyonundaki yeni özellik ve geliştirmeler;

Geliştirilmiş Geometrik Model Hazırlama İş Akışı

Eşleşen Parçalar, yüzey algılama:
• Benzer parçaları veya yüzeyleri bulma yeteneği eklenmiştir. Büyük modeller için cıvataları, somunları vb. tanımlamak için kullanışlıdır.

HyperWorks CFD eşleşen parça tespiti
HyperWorks CFD – Eşleşen parçaların tespiti

– Geometrideki logoları kaldırma aracı ve yüzey çizgilerini gizleme özelliği eklenmiştir.
– Parçaları birleştirme ve gövdelere göre ayırma seçeneği eklenmiştir.
– Parça silme, oluşturma ve wrapping için geri alma özelliği eklenmiştir.
– İç içe geçen ve küçük ve dar yüzeyler otomatik olarak düzeltmek için iki yeni şenecek eklenmiştir.

Virtual Wind Tunnel (VWT) ‘ye veri aktarımı

• Parça veya kuruluma bağlı olarak stl dosyasını VWT’ye aktarma seçeneği eklenmiştir.

HyperWorks CFD den VWT yazılımna dosya aktarımı

PROSES OTOMASYON YETENEKLERİ

Şablon (Template) Yöneticisi Geliştirmeleri

Meta veriye dayalı gelişmiş grup oluşturma eklenmiştir, bu özellik ile kullanıcı tek bir tıklamayla meta verilere dayalı grup oluşturabilir.

Kullanıcının wrapping otomasyonları gibi daha fazla işlemi çalıştırmasına yardımcı olacak yeni işlemler eklenmiştir.

Batch modda şablon tabanlı otomasyonu çalıştırmak için destek eklenmiştir.

Altair HYperWorks CFD - ŞAblon yöneticisi

Uygulama Örnekleri:

• Geometrik işlemler için otomasyonu tanımlama – wrapping işlemi.

• Meta verilere dayalı süreç otomasyonu.

Altair Inspire Studio ve Altair HyperStudy ile CAD tasarım değişikliği simülasyonlarını otomatikleştirin.

Inspire Studio - HyperWorks CFD CAD tasarım otomasyonu

HyperWorks CFD Post Process

Altair HYperWorks CFD modelleme ve sonuç görüntüleme yazılımı

HyperWorks CFD 2021 versiyonuyla resmi olarak post-process, simülasyon sonuçlarını detaylı inceleme arayüzü yayınlanmıştır. Böylece tek arayüzle CFD modelleme deneyimi (geometrik model hazırlama, model kurulumu, mesh oluşturma, çözücü çalıştırma ve sonuçları detaylı inceleme) kullanıcılar sunulmaktadır.

HyperWorks CFD Post Paneli
HyperWorks CFD Post paneli

HyperWorks CFD Post Slice Planes
Altair HyperWorks CFD Post – Slice Planes

Altair HyperWorks CFD Post - ISO Surface ve Streamlines sonuç bastırma
Altair HyperWorks CFD Post – ISO Surface | Streamlines

HyperWorks CFD Post Calculate
Altair HyperWorks CFD Post – Calculate

Altair 2021 lisansına sahip kullanıcılarımız, kurulum dosyalarını ALTAIR ONE Marketplace ve CONNECT adreslerinden indirebilirler.