Altair Activate 3D Animasyon (Modelica)

Altair Activate 2021.1 versiyonuna, Modelica multibody kütüphanesi kullanan 3D animasyon görselleştirme yeteneği eklenmiştir.

Artık modellemeniz sırasında dinamik sistemin nasıl davrandığını analiz edebilirsiniz. Bu özellik gerekirse bir sistemde hata ayıklamak için güçlü bir araçtır.

Bu özelliği kullanmak için kullanıcının aşağıdaki seçimleri gerçekleştirmesi gerekir:
Simulation parameters > Results > Animation

Altair Activate 2021.1 Modelica 3D multibody animasyon

Bunun yanı sıra, görselleştirilecek her fiziksel blok üzerinde animasyon parametrelerini ayarlamak gerekir:

Altair Activate fiziksel blok üzerinde animasyon parametreleri

Bir Altair Activate tutorial modelini (SpringDamperSystem.scm) kullanarak aşağıdaki sonucu elde edebilirsiniz.

Altair Activate yazılımını denemek istiyorsanız –>