Altair MotionSolve 2021.1 Yeni Özellikler

Mekanik sistem simülasyon yazılımı Altair MotionSolve 2021.1 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler ve geliştirmeler.

Pratt Miller Esnek Lastik Modeli

Altair MotionView v2021.1, toprak, kum, çakıl ve benzerlerini temsil eden parçacıklarla etkileşime girmek için Altair EDEM‘de modellenebilen bir Pratt Miller esnek lastiğini (PM-FlexTire) destekler. PM-FlexTire çözümü Altair Partner (APA) programında yer almakta ve ücretsiz olarak Altair lisans sahipleri erişebilmektedir. MotionView, lastiği araç modellemesinin bir parçası olarak kurmanıza ve lastiği EDEM sistem paneli aracılığıyla EDEM’e aktarmanıza olanak tanır.

EDEM Sistem paneli, PM-FlexTire tipindeki AutoTire’ın aktarılmasını ve MotionSolve ile ortak simülasyon sırasında EDEM’e bağlanmasını desteklemek için güncellendi.

AutoTire ve EDEM Sistemi hakkında ek bilgi için MotionView User Guide içerisindeki, AutoTire – Auto Entity ve Bulk Material Interaction konularına bakınız.

1D Elektrikli Güç Aktarma Organları

Taşıt kütüphanesine, Araba/Küçük kamyon ve İki tekerlekli araç kütüphaneleri için Elektrikli Güç Aktarma Organları (FMU) seçme seçeneği eklenmiştir. Bu seçeneği kullanmak için Montaj Sihirbazının Güç Aktarma Organları seçeneği menüsünden Electric Powertrain (FMU) seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.

Güç aktarma organı, Altair Activate’de oluşturulan ve FMU olarak dışa aktarılan 1 boyutlu bir modeldir. Altair Activate modelleri (.scm dosyaları) dahil edilmiştir, böylece gerektiğinde yeni FMU’lar üretmek için modelleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Güç aktarma organı giriş mili hızını, araç boylamasına hızını ve sürücü gaz kelebeği talebini giriş olarak alır ve torku çıkış olarak üretir. Aşağıdaki şemada MotionSolve’deki Araç modeli ile FMU arasındaki kontrol akışı gösterilmektedir:

Elektrikli Güç Aktarma Organları (FMU) ve MotionSolve Araç Modeli arasındaki etkileşim

1D Çekiş Kontrolörü

Altair MotionSolve, Otomobil/Küçük kamyon kütüphanesi için yeni bir 1D Çekiş Kontrolörü (TC) modeli eklenmiştir. TC, hızlanma altında aşırı tekerlek kaymasını algılar ve kaymayı sınırlamak için güç aktarma organlarına gaz kelebeği girişini modüle eder. Bu seçeneği kullanmak için Montaj Sihirbazının Çekiş Kontrolörü seçeneği menüsünden Traction Controller (TC) seçeneğini seçin.

1D TC, Altair Activate’de oluşturulur ve bir FMU olarak dışa aktarılır. Bu FMU’nun girdileri tekerlek hızları, araç boylamasına ivmesi ve Sürücü çıkış gaz kelebeğidir. Kontrol bloğu, lastik boylamasına kaymalarını tahmin etmek için tekerlek hızlarını ve araç boylamasına ivmesini kullanır ve (FMU’dan çıkış) modüle edilmiş gaz kelebeğini döndürür ve bu da güç aktarma organlarına girdi olarak kullanılır.
Aşağıdaki şemada TC sisteminin araç modeliyle etkileşimi gösterilmektedir:

Çekiş Kontrolörü (TC) ve MotionSolve Araç Modeli arasındaki etkileşim

Diğer yeni özellikler ve geliştirmeler için lütfen sürüm notuna bakınız.