Sembolik değiştirme kullanımı – Altair OptiStruct

Sembolik değiştirme (Symbolic Substitution), Altair OptiStruct çözücüsü için model tanımlamalarında (malzeme, kalınlık vb.) çeşitli veri alanlarına parametreli girdi tanımlamanıza imkan sağlar.

Böylece model niteliklerini hızlı bir şekilde değiştirerek tekrar çözümü başlatıp, sonuçların nasıl değiştiğine dair çalışmalar yapabilirsiniz.

Propety tanımlamalarındaki kalınlık, malzeme kartlarındaki elastisite modülü vb. gibi gerçek değerli veri alanları, tek seferde rahatlıkla güncellenebilmeleri için parametrelendirilir.

Sembolik değiştirme, tek tek yerel ayarları geçersiz kılmak için denetimlerle tüm model için uygulanabilir. Örneğin tüm model parça kalınlıkları için tanımlanan bir parametre tek seferde değiştirilebilir. Ancak, aynı parametre adıyla, birkaç seçilmiş parça, global ayarlardan farklı değere sahip olabilir.

Parametre oluşturma adımları

Altair HyperWorks içerisinde bir malzeme oluşturma esnasında örneğin elastisite modülü değerini parametrelendirme adımları ;

  • Seçiminizi Materials olarak değiştirin (1)
  • Çalışma alanından malzeme özellikleri tanımlayacağınız parçaya sağ tıklayın (2)
  • Açılan pencerede Create Material… seçin (3)

Altair HyperWorks malzeme tanımlama penceresi
  • Malzeme özellikleri penceresinde örneğin elastisite modülü değeri (E) girilen bölüme (4) sağ tıklayın ve Create and Assign Parameter seçime tıklayın (5)

Altair OptiStruct için parametre oluşturma
  • Parametre pencersinde parametre adını (6) ve değerini (7) girin ve Previos butonuna (8) basarak bir önceki pencereye geçiş yapın.

Altair OptiStruct parametre penceresi
  • Bu şekilde malzemenin E değeri parametrelenmiş olacaktır (9)
Malzeme kartı parametre görünümü

Oluşturacağınız yeni bir malzemede daha önce oluşturmuş olduğunuz parametreleri kullanmak isterseniz, değer girilen bölümlere sağ tıklayarak açılan pencerede bulunan Select Parameter /Parameterize seçimiyle açılan yeni pencereden seçebilirsiniz.

Önceden tanımlı parametrelerin seçimi

Material Browser içerisinde parametrelendirme işlemini, ilgili değerin üzerine sağ tıklayarak açılan pencere ile gerçekleştirebilirsiniz.

Material Browser kullanarak parametre tanımlama

*.fem uzantısına sahip dosyayı herhangi bir text editor yazılımında (notepad++ vb) açtığınızda E değeri parametre ismi olarak gözükecektir.

OptiStruct FEM dosyası parametre satırı
OptiStruct femo dosyası malzeme değerleri

Parametre veya Değişken Adlandırma Kuralı

Değişken adları büyük/küçük harfe duyarlı değildir ve gömülü boşluklar ve özel karakterler içermemelidir. Özel karakterler (‘*’, ‘!’, ‘~’, vb.) içerir. Değişkenler, alanın herhangi bir yerinde bir alt çizgi (‘_’) içerebilir. Değişkenler büyük/küçük harfe duyarlı değildir, örneğin “THICK” ve “thick” değişken adı eşdeğerdir.