Altair Compose 2022 Yeni Özellikler

Matris tabanlı yüksek seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamı Altair Compose 2022 versiyonuna eklenen yeni özellikler ve geliştirmeler

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (UI Designer)

UI Designer, manuel kodlama olmadan grafiksel kullanıcı arayüzü tasarımları oluşturmanız için size kolay bir sürükle-bırak yöntemi sağlayan etkileşimli bir araçtır.

UI Designer İş Akışı

  1. Arayüz tasarımınızı oluşturmak için önceden tanımlanmış nesneleri sürükleyip bırakın.
  2. Tasarımınızı önizleyin ve değiştirin.
  3. Tasarımınızı daha da geliştirebileceğiniz bir OML kodu iskeleti olarak kaydedin.
UI Designer – Altair Compose GUI Oluşturma Aracı
GUI oluşturma aracına GUI Utilities şeridinden erişebilirsiniz.

Altair Compose‘un gelecek versiyonlarında daha fazla GUI oluşturma aracı eklenecektir.

CAE Reader

CAE Reader aracı, CAE/Test verilerini içe aktarır, içe aktarılan veriler için sözdizimini yazar ve verileri bastırır (plot).

CAE Reader arayüzü
CAE Reader aracına File Utilities şeridinden erişebilirsiniz

HDF5 Viewer

HDF5 Vieweri, HDF5 dosyalarının hiyerarşisinde gezinmenizi sağlar. Görüntüleyici ayrıca verileri içe aktarır ve seçtiğiniz bir grubu veya veri kümesini okumak için gerekli komutları yazar

HDF5 Viewer- Dosya okuma aracı
HDF5 Viewer aracına File Utilities şeridinden erişebilirsiniz

Makine Öğrenmesi Kütüphanesi

Makine Öğrenmesi Kütüphanesi, tahmine dayalı veri analizi için bir dizi yöntemden oluşur. Kütüphane, aşağıdaki işlemler için çeşitli algoritmalar içerir:

• Ön işleme
• Regresyon
• Sınıflandırma
• Kümeleme
• Ayrışma
• Mesafe hesaplama
• Değerlendirme metrikleri
• Model seçimi

Kümeleme analizi

Kullanıcı Arayüzü için ek değişiklikler ve geliştirmeler

• Yazılım arayüzü temalarına koyu (dark) eklenmiştir.
• İpucu özelliği, Komut Penceresinde veya Komut Düzenleyicide çalışırken doğru OML bağımsız değişkenlerini seçmenize yardımcı olur.

• Bir kesme noktasına ulaşıldığında Find seçeneği etkinleştirilir.
Variable Browser nesneleri, hücreler içindeki yapıları ve yapılar içindeki hücreleri incelemek için kullanılabilir.
• Çizim (plot) verileri artık bir MAT veya CSV dosyasına kaydedilebilir:

OML Komutları

Altair Compose 2022 aşağıdaki kategorilerdeki yeni işlevleri içerir:

CORA Fonksiyonları

Test ve CAE verileri arasındaki korelasyon metriğini hesaplamak için cora ve iso18571 işlevlerinde CORA (Korelasyon Analizi) ve ISO-18571 yöntemlerini kullanın.

Computer Vision

Addcv, subtractcv, multiplecv, splitcv: görüntülerde aritmetik işlemler.
histogramcv: bir görüntünün kırmızı, yeşil ve mavi renklerinin histogramını hesaplar.
rectanglecv ve circlecv: bir görüntüde sırasıyla bir dikdörtgen veya bir daire çizer.
copycv: bir görüntüyü kopyalar.
templatematchcv: bir görüntü içinde bir şablon bulur ve işleyici, eşleşmeyi ve eşleşmenin konumunu vurgulayan bir çıktı görüntüsüne döndürür.
addweightedcv: bir görüntüye ağırlıklı girdiler ekler.
houghcirclescv: Hough dönüştürme algoritmasını kullanarak gri tonlamalı bir görüntüdeki daireleri algılar.
findcontourscv: bir görüntüdeki konturları bulur ve çizer.

Sinyal işleme

resample: çok fazlı bir FIR filtresi kullanarak rasyonel bir faktörle gerçek bir sinyali yeniden örnekler.
stft ve istft: kısa süreli Fourier dönüşümünü ve bunun ters karşılıklarını etkinleştirir.
spektrogram: spektrogram hesaplamasını ve çizimini sağlar.

Plot

• 2D grafiklerde bulunan TeX zengin metin yorumlayıcı

Eksen etiketleri ve işaretler artık özelleştirilebilir.

Yeni renk haritası işlevleri: autumn, bone, cividis, cool, copper, cubehelix, flag, gray, hot, hsv, inferno, jet, lines, magma, ocean, pink, plasma, prism, rainbow, spring, summer, twilight, viridis, white, winter

movie ve getframe: bir figürün görüntüsünü yakalar ve animasyonlu bir görüntü kompozisyonu oluşturur

Yeni eksen özellikleri: framecolor, gridcolor, xminortick, yminortick, zminortick, zerolinecolor

Yeni Compose Notebook fonksyonları: fanplot, patch, pcolor, polar

windowstyle şekil penceresinin görüntüleme stili

ynumericprecision Y ekseni değerlerinin ondalık noktasından sonraki basamak sayısı (tamsayı)  ynumericformat y ekseni değerlerinin görüntüleme biçimi (otomatik, sabit, bilimsel)

GUI Oluşturma

Bir uicontrol geri aramasının yürütülmesini durdurmak için özellik.

uitable, hücreleri içindeki uicontrol parçacıklarını destekler (checkbox, radiobutton, listbox, combobox).

uicontrol kaydırıcısı için yönlendirme özelliği.

uicontrol parçacıkları için dikey hizlama özelliği

Koyu Tema Desteği

2022 versiyonuyla birlikte koyu (dark) tema desteği eklenmiştir.

Dark Tema – Compose 2022

Diğer geliştirme detayları için lütfen versiyon notlarını inceleyeniz.

Altair Compose 2022 versiyonunu Altair ONE Marketplace adresinden indirebilir, sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Kaynaklar

Altair uzmanlarınca hazırlanan ücretsiz e-Kitapları aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Altair Compose ile Matematik, Scrip, Veri Analizi ve Görselleştirme (358 Sayfa)
Altair Compose ile Sinyal İşleme (163 Sayfa)
Altair Compose Kullanarak Sistem Dinamiği ve Kontrolleri (133 Sayfa)
Altair Compose ile Elasto-plastik Malzemelerin Modellenmesi (90 Sayfa)