Altair HyperWorks FE Modelleme 2022 Yeni Özellikler

Sonlu eleman modelleme yazılımı Altair HyperWorks 2022 versiyonundaki yeni özellikler ve geliştirmeler:

Akış ve termal analiz modelleme arayüzü Altair HyperWorks CFD 2022 yeni özellikleri için tıklayın

Altair HyperWorks başlangıç penceresi

Windows Başlat menüsünde, ayrı kısayollara sahip olan HyperWorks-HyperMesh, HyperWorks-HyperView vbe benzerleri, arayüzü, profili, dizini veya son modelleri ve oturumları seçmenizi isteyen tek bir HyperWorks kısayolu ile değiştirilmiştir

Move aracı oryantasyonu geliştirmeleri

Move aracına çeşitli geliştirmeler eklenmiştir. Manipülatörü kullanırken yaptığınız hizalama seçimleriniz, seçilen objeler değiştirilse bile artık hatırlanacak. Ayrıca, manipülatör tek bir fare tıklamasıyla global veya yerel bir sisteme hizalanabilir.

Yeni Snap stilleri olarak Element Mid Edge ve Features: Hole Center eklendi.

Diğer çeşitli kullanılabilirlik geliştirmeleri için aşağıdaki videoyu inceleyebilirsiniz.

Altair HyperWorks 2022 arayüz seminer kaydı

Geometri

Altair HyperWorks 2022 versiyonuna FE Geometry eklenmiştir. FE Geometry, meshin üstündeki topolojidir, yani CAD ve mesh tek bir varlık olarak var olur. Araçlar ve iş akışları, CAD ve FE üzerinde benzer şekilde çalışabilir.
FE Geometry’nin amacı, CAD geometrisi olmayan FE modellerine köşeler, kenarlar, yüzeyler ve katılar eklemektir. Araçlar ve iş akışları, CAD ve FE’de benzer şekilde çalışır. FE Geometry ile mesh seçimleri, topoloji tabanlı seçimler olduğu için daha kolay hale getirilir. FE Geometry, 1D ve 2D elemanlar için kullanılabilir. Meshle ilişkili CAD’nin olmadığı durumlarda FE Geometry’nin kullanılması önerilir.

Ruled aracı, yüzey oluşturma kullanımında, iki FE Geometry kenarından FE Geometry yüzeyi oluşur

Bölünmüş yüzeylerin orijinal bölünmemiş durumlarına geri dönmesi için bölünmüş çizgileri kaldırmak için yeni HyperWorks Unsplit iş akışı eklenmiştir.

 • Geometri araçlarını kullanarak verimli mesh düzenleme
 • Sketch – Intersect aracı artık 2D ve 3D elemanların kesişimini destekliyor
 • Patch aracında geliştirilmiş döngü (loop) algılama ve birleştirme (stitch) yöntemleri
 • Defeature Batch aracında otomatik temizleme geliştirmeleri

Mesh

Elements şeridi, Edit Elements aracına node’lar ve mesh ilişkilendirmesi için yeni bağlam tabanlı Associate iş akışı eklendi. Bu araç, ilişkili ve ilişkili olmayan node’ları tespit etmenize ve grafiksel olarak gözden geçirmenize, yerel ilişkilendirme, ayırma ve yanlış ilişkilendirmeyi düzeltmenize yardımcı olur.

Associate aracı – Altair HyperWorks 2022

Mesh Control aracı yüzey (surface) mesh altına Mapped Mesh ve Edge Biasing yerel kontrolleri eklenmiştir.

Yeni Mesh Control araçları

Midmesh aracının varsayılan çıktısı 2022 versiyonuyla birlikte sadece FE Geometry olacaktır. Hızlı topoloji düzenlemesi için midmesh çıktısını düzenlemek amacıyla geometri araçları kullanılabilir.

Batchmesher‘da Aggressive quality correction parametresi ile kriterlere uymayan elemanlar için agresif node hareketlerine izin verilerek hatalar azaltılabilmektedir.

CAD, geometri ve mesh araçlarına eklenen yeni özellikleri ayrıntılı olarak aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

CAD, geometri ve mesh yenilikleri seminer kaydı – Altair HyperWorks 2022

Explicit Çözücüler ve Araç Güvenliği

 • Ürün simülasyonu iş akışının tamamını kapsayan araçlar
 • Altair Radioss, LS-Dyna ve Pam-Crash arayüzlerine eklenen yeni özellikler
 • Test laboratuvarı ölçümlerini kullanarak bir FE Dummy konumlandırmak için yeni otomatikleştirilmiş süreç

Altair Radioss

 • Yeni Radioss 2022 profili eklenmiş ve en son çözücü sürümü desteklenmektedir.
 • Model şeridindeki yeni birim dönüştürme aracı, bir modeli orijinal birim sisteminden yeni bir birim sistemine dönüştürmek için etkili bir yol sağlar. Desteklenen birim sistemleri şunlardır: (N, m, s, kg); (N, mm, s, T); (kN, mm, ms, kg); (N, mm, ms, g)
 • Eklenen yeni kartlar ve güncellemeler
Altair HyperWorks explicit FE analiz modelleme ve sonuç inleme araçları

Altair HyperWorks 2022 versiyonu explicit çözücü arayüzü ve taşıt güvenliği yeni özelliklerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

Explicit çözücü arayüzü ve taşıt güvenliği yeni özellikleri seminer kaydı

Konsept – İskelet Modelleme ve Geometri Yeniden İnşası

Altair HyperWorks 2022, konsept modelleme için ileriye doğru atılan bir diğer önemli adımdır. Hızla indirgenmiş modelleri oluşturmak ve tasarımları yorumlamak için yeni iş akışları mevcuttur.

Skeleton
“İskelet” modelleme, birden fazla endüstriyi kapsayan genel bir iş akışıdır. Ayrıntılı bir model almanızı ve modeli basitleştirilmiş bir sürüme indirgemenizi sağlar ve sonuçta optimizasyon yoluyla daha hızlı bir tasarım sürecini kolaylaştırır. “İskelet” modelleme, sonuçlardan doğrudan 1D/2D hibrit modele gitmek için bir topoloji yorumlama aracı olarak da kullanılabilir.

Geometry Reconstruction
HyperWorks içindeki geometri yetenekleri sayesinde basit çizgi kesit verilerinden ayrıntılı bir model oluşturmak artık mümkün.

PolyCage Desteği
Bir kafes içindeki içeriğin seçim amacıyla kullanılabilmesi için Altair Inspire PolyCage verilerini HyperWorks’e alabilirsiniz.

Konsept – İskelet Modelleme ve Geometri Yeniden İnşası seminer kaydı

Implicit çözücüler

Altair OptiStruct

 • Elektrik analizi için yük, malzeme analiz senaryosu tanımlama desteği eklenmiştir.
 • RLOAD1/2, TLOAD1/2, DLOAD, ACSRCE, UNBALNC, RGYRO tanımlamaları LoadStep Input altına taşınmıştır.
 • MAT9OR ve MATMDS malzemelerinin PLY, PCOMP, PCOMPG, PSHELL kartlarına kullanma imkanı

Abaqus, Ansys, AVDC, Exodus arayüzleri için güncellemeler

Implicit çözücüler arayüzleri için yeni özellikleri aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

Implicit çözücü arayüz yenilikleri seminer kaydı – Altair HyperWorks 2022

Altair HyperWorks 2022 versiyonunu Altair ONE Marketplace adresinden indirebilir, sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.