Altair HyperWorks 2022 Sonuç İnceleme – Yeni Özellikler

Altair HyperWorks sonuç inceleme ve raporlama yazılımlarının ( HyperView, HyperGraph, HyperMesh-Post) 2022 versiyonunda yeni özellikler ve geliştirmeler:

Yeni Özellikler

Komut Kaydı

HyperWorks HyperView’da iş akışlarını kaydetmenize ve oynatmanıza olanak tanıyan HWC (HyperWorks Command language) kapsamı, aşağıdaki özellikleri destekleyecek şekilde genişletildi:

Hotspot Finder – Kuralları ve tercihleri ayarlama, etkin noktayı istenen düzende gözden geçirme ve özetleri .csv formatında dışa aktarma gibi tüm “hotspot” özelliklerinin eksiksiz kapsamı.

Hotspot Finder komut kaydı (HWC)


Ölçüm Eğrileri – Statik veya dinamik HyperWorks HyperGraph grafikleri olarak birden çok ölçümün çizilmesi (plot), bir HWC satırına kaydedilir.

Ölçümlerin çizdirilmesinin HWC olarak kaydedilmesi

Bu özelliklerde gerçekleştirilen görevler, basit ve sezgisel HWC sözdiziminde kaydedilir ve dosya sisteminde hem HWC hem de Tcl sözdiziminde günlüğe kaydedilebilir. Komut satırı, otomatik tamamlamayı ve etkileşimli yardımı destekler ve ayrıca komutların kolayca değiştirilmesine ve yeniden yürütülmesine izin verir.

HyperWorks HyperGraph’da iş akışlarını kaydetmenize ve oynatmanıza olanak tanıyan HWC (HyperWorks Command language) kapsamı, aşağıdaki özellikleri destekleyecek şekilde genişletildi:

HWC bağlam desteği
HyperWorks uyumluluğunu desteklemek için, mikro diyaloglar kullanılarak yapılan özellik değişiklikleri HWC’ye kaydedilir.
Plot Window Entity desteği
Karmaşık çizim komut dosyalarını birkaç HWC satırına indirger. “Plot” tipi işaretler, çizim özelliklerine dayalı olarak oluşturulabilir ve eğriler, notlar ve veri çizgileri oluşturmak için kullanılabilir.

DB Sorgusu ve hızlı erişim

MVP Toolbar araç setinden en çok talep edilen DB Query Tcl komutları artık yazılıma entegre edilmiştir ve esnek sayıda argümanla kolay özelleştirmeye olanak tanır. “HyperView sorgulama” özellikleri (örneğin component, loadcase ve simülasyon listeleri) artık herhangi bir nesne tanıtıcısı oluşturmadan mümkündür.

DB sorgulama ve hızlı erişim

Eğri matematik işlemleri

HyperWorks HyperGraph eğrileri üzerinde matematik işlemleri gerçekleştirirken tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için, Plot Browser‘dan Edit Curve seçeneği artık Stackmath özelliğine entegre edilmiştir. Grafik alanında bir matematik işleminin x aralığını ayarlamaya izin veren aralık kaydırma çubuklarını desteklemek için Stackmath bir bağlam haline gelir.

HyperWorks – HyperMesh Post

HyperWorks-HyperMesh Post
  • Ansys ve Abaqus sonuçları için destek
  • Matrix Browser ve HyperMesh Post ayarları, ortak tercihler menüsünde merkezileştirildi.
  • Ön ve son işlemeyi (pre-post processing) birleştirmek, yüklemelerinizi (loadcase) ve sonuçlarınızı, eleman kalınlığı ile görselleştirme dahil olmak üzere tek bir yerde görselleştirmenize olanak tanır.
  • Matrix Browser, hem FE modelinizde hem de FEA sonuçlarınızda gerçekleştirilebilen veri sorgulama görevlerinizi daha da otomatikleştirmek için olağanüstü bir araçtır. Elektronik tablolarda verilerinizle daha fazla etkileşim kurmak için dosya dışa aktarma sunar.
  • Bu sürümde, sonuç sorgularının kaydı eklenmiştir, böylece model verileri ve sonuç sorgusu tek bir Matrix Browser makrosu içinde otomatikleştirilebilir.

Geliştirmeler

Ölçümlerin seçimi

Ölçüler, Idle modunda varlık seçici aracılığıyla grafiksel olarak veya ID ile seçilebilir. Seçilen ölçü hem grafik alanında hem de tarayıcıda vurgulanır ve sağ tıklama bağlam menüsünde hesaplamayı düzenleme, gösterme/gizleme veya silme seçenekleri bulunur. Ek olarak, Review Measures iletişim kutusu başlatıldığında ölçüler grafiksel olarak seçilebilir. Seçilen ölçü, grafik alanında ve iletişim kutusunda vurgulanır ve ölçü üzerinde diğer işlemler iletişim kutusundan gerçekleştirilebilir.

Not Kopyalama

Seçili not(lar)dan yeni not(lar) oluşturmak için kullanışlı bir sağ tıklama bağlam menüsü seçeneği eklendi. Yeni nota aynı ayarlara ve içeriğe sahip olacak ve orijinal nota göre hafifçe kaydırılarak yerleştirilecektir.

Yeni özellikler ve geliştirmeler hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

HyperWorks 2022 sonuç inceleme ( HyperView, HyperGraph, HyperMesh Post) seminer kaydı

Altair HyperWorks 2022 versiyonunu Altair ONE Marketplace adresinden indirebilir, sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.