Altair CFD – AcuSolve 2022 Yeni Özellikler

Genel amaçlı akış ve termal analiz çözücüsü Altair CFD – AcuSolve 2022 vesiyonunda öne çıkan yeni özellikler:

Altair CFD – AcuSolve için model oluşturma ve sonuç inceleme yazılımı Altair HyperWorks CFD 2022 yeni özellikleri için tıklayın

Euler-Euler Çok Fazlı

Altair AcuSolve‘un çok fazlı yetenekleri, Eulerian-Eulerian çoklu fazın eklenmesiyle 2022 versiyonunda bir kez daha genişledi. Bu özellik ile çok fazlı alanlar arasındaki momentum değişimini dahil edebilirsiniz.

Cebirsel Eulerian karışımı çok fazlı modelinde olduğu gibi, dağınık alanlar herhangi bir malzeme türünde, sıvı, katı veya gaz olabilir. Ek olarak, her fazın giriş koşulları, aşağıdaki fazik giriş türlerinden herhangi biri aracılığıyla ayrı ayrı tanımlanabilir: kartezyen, silindirik veya küresel hız, normal hız, kütle akışı veya hacimsel akış hızı.

Çoklu faz granüler akış

Eulerian-Eulerian çoklu fazın eklenmesiyle, dağınık katı fazları modellerken katı basınç ve katı viskozite Eulerian-Eulerian çoklu fazın eklenmesi, birçok yeni tipte çoklu faz özelliğine kapı açar. Bunlardan ilki Granüler çoklu faz akıştır. Çoklu faz simülasyonunuza dağınık katılar dahil edildiğinde, yoğun faz akışı sergileyen bir parçacık koleksiyonunu modelleme ihtiyacı olacaktır. Katı parçacıkların hacim oranı %20’nin üzerine çıktığında, Granüler çoklu faz özellik tarafından sağlanan ek modeller ve parametreler kullanılmalıdır. Bu yeni özellik ile yoğun faz akışına uygun yeni sürükleme modelleri geliyor. Parçacık kinetiği, çarpışmalar ve sürtünme için yeni modeller, akıştaki parçacıkları modellemeye yönelik topluluk ortalamalı yaklaşımın bile parçacık-parçacık ve parçacık-duvar etkileşimleri için doğru davranışı yakalamasını sağlar. Bu, parçacıkları modellemek için çoklu faz bir süreklilik yaklaşımıdır, bu nedenle bireysel parçacık izleme veya tanımı yoktur. Bu nedenle, parçacık şekillerinin izometrik olduğu veya neredeyse küresel olarak yaklaştığı varsayılmaktadır.

Vakumla toplanan kum

Granüler çoklu faz ve Altair AcuSolve – Altair EDEM bağlantısı, yaklaşım seçiminde sadece minimum örtüşme ile birbirlerini iyi bir şekilde tamamlar. İlk olarak, partikül boyutu ile ilgili olarak, 50 mikrondan az ise parçacıkların süreklilik olarak modellenmesi önerilir. 80 mikrondan büyükse, partikül takibi önemli hale gelirse, birleşik CFD / DEM yaklaşımı uygun olabilir. Boyutlar 1 mm’nin üzerinde ise kullanıcıların birleşik CFD/DEM yaklaşımını kullanmaları önerilir. Birkaç milyonun üzerindeki bireysel parçacıkları izlemek, birleşik yaklaşım için aşırı hale gelir, bu nedenle buna ihtiyaç duyulursa, süreklilik yöntemi önerilir. Son olarak, parçacık hareketi şekline büyük ölçüde bağımlıysa ve şekli izometrik değilse, birleşik yöntem kullanılmalıdır.

Elektriksel Potansiyel Çözücü

Elektrik girdileri kaçınılmaz olarak termal etkiler üretir. Termal etkiler önemli hale geldiğinde, voltajlar ve akımlar doğrudan belirtildiğinde daha yüksek doğruluklu sonuçlar elde edilebilir. AcuSolve’un Elektrik Potansiyeli çözücüsü, kullanıcıların yükün korunmasını çözerek elektriksel sınır koşullarını simülasyonlarına dahil etmelerini sağlar. Bu yeni özellik, AcuSolve’un elektriksel simülasyon alanındaki kapasitesini daha da genişletiyor. Görev döngüleri, voltaj veya akım sınır koşullarında çarpan fonksiyonları kullanılarak kolayca modellenebilir.

Elektrik akımı ve şebeke gerilimi nedeniyle ısı üretimi

Ayrı bir kurulum dosyasına sahip Help bölümü

Referans, eğitim ve doğrulama kaynaklarını içeren yeni bir kurulum paketi olan hwCFDSolversHelp, Altair ONE Marketplace’den indirilebilir ve kurulabilir. Bu paket, hwCFDSolvers (AcuSolve, nanoFluidX (sadece linux), ultraFluidX (sadece linux)) kurulu olsun ya da olmasın kurulabilir. HyperWorks CFD arayüzü için örnekler ve doğrulamalar için model dosyaları, Altair ONE’dan veya Help bölümündeki bir bağlantıdan ayrıca indirilmelidir. Altair SimLab arayüzü için model dosyaları help içerisindeki bağlantıdan veya SimLab LEarning Center’da yer alan videoların alt bölümündeki bağlantılardan indirilebilir.

Yeni Eğitim Uygulamaları

Altair HyperWorks CFD arayüzü için 2 adet yeni eğitim örneği eklenmiştir.

  • ACU-T: 4101: Eulerian-Eulerian Multiphase
  • ACU-T: 4102: Granular Flow

Altair SimLab arayüzü için 16 adet yeni eğitim örneği eklenmiştir.


ACU-T: 2300 / SL 2060: Atmospheric Boundary Layer Problem – Flow Over Building
ACU-T: 2400 / SL 2030: Supersonic Flow in a Converging-Diverging Nozzle
ACU-T: 3310 / SL 2160: Single Phase Nucleate Boiling
ACU-T: 3311 / SL 2161: Multiphase Nucleate Boiling using the Algebraic Eulerian Model
ACU-T: 3500 / SL 2170: Electric Potential
ACU-T: 4002 / SL 2220: Sloshing of Water in a Tank
ACU-T: 4003 / SL 2260: Freely Falling Water Droplet
ACU-T: 4101 / SL 2231: T-junction Flow using the Eulerian Multiphase Model
ACU-T: 4102 / SL 2232: Fluidized Bed using Granular Multiphase Model
ACU-T: 5403 / SL 2421: Piezoelectric Flow Energy Harvester: A Fluid-Structure Interaction
ACU-T: 6100 / SL 2430: Particle Separation in a Windshifter using Altair EDEM
ACU-T: 6101 / SL 2431: Particle Separation in a Windshifter using AcuSolve – EDEM Unidirectional Coupling
ACU-T: 6102 / SL 2432: Particle Separation in a Windshifter using AcuSolve – EDEM Bidirectional Coupling
ACU-T: 6103 / SL 2433: AcuSolve – EDEM Bidirectional Coupling with Heat Transfer
ACU-T: 6104 / SL 2440: AcuSolve – EDEM Bidirectional Coupling with Non-Spherical Particles
ACU-T: 7200 / SL 2500: Topology Optimization

Altair AcuSolve 2022 versiyonundaki yeni özellikler hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

Altair CFD – AcuSolve 2022 yeni özellikler

Altair CFD – AcuSolve 2022 kurulum dosyasını Altair ONE Marketplace adresinden indirebilir, sorularınızı iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz.