Altair CFD – AcuSolve 2022 Yeni Özellikler

Genel amaçlı akış ve termal analiz çözücüsü Altair CFD – AcuSolve 2022 vesiyonunda öne çıkan yeni özellikler:

Altair CFD – AcuSolve için model oluşturma ve sonuç inceleme yazılımı Altair HyperWorks CFD 2022 yeni özellikleri için tıklayın

Euler-Euler Çoklu Faz

Altair AcuSolve‘un çoklu faz yetenekleri, Eulerian-Eulerian çoklu fazın eklenmesiyle 2022 versiyonunda bir kez daha genişledi. Bu özellik ile çoklu faz alanlar arasındaki momentum değişimini dahil edebilirsiniz.

Cebirsel Eulerian karışımı çoklu faz modelinde olduğu gibi, dağınık alanlar herhangi bir malzeme türünde, sıvı, katı veya gaz olabilir. Ek olarak, her fazın giriş koşulları, aşağıdaki fazik giriş türlerinden herhangi biri aracılığıyla ayrı ayrı tanımlanabilir: kartezyen, silindirik veya küresel hız, normal hız, kütle akışı veya hacimsel akış hızı.

Çoklu faz granüler akış

Eulerian-Eulerian çoklu fazın eklenmesiyle, dağınık katı fazları modellerken katı basınç ve katı viskozite etkilerini dahil etme seçeneğiniz de vardır. Granüler akışları simüle ederken, granüler sıcaklık, parçacıkların rastgele salınımlarının bir temsili, çarpışmadan sonra bir parçacığın momentumunun fraksiyonunu tanımlayan parçacık restitüsyonu ve bir kaya veya toprak biriminin bir kesme gerilimine dayanma kabiliyetinin bir ölçüsü olan iç sürtünme açısı, hepsi kullanıcı tarafınızdan belirtilebilir.

Elektriksel Potansiyel Çözücü

AcuSolve 2022’deki elektriksel potansiyel çözücü altında Joule ısıtmasını etkinleştirerek voltaj düşüşünün veya öngörülen akım veya akım yoğunluğunun termal etkilerini çözebilirsiniz. Yük korunumuna yönelik bu elektrostatik çözüm, doğru görev döngülerinin simüle edilebilmesi için çarpan fonksiyon kontrolü aracılığıyla mevcut elektrik sınır koşullarını değiştirmenize olanak tanır.

Ayrı bir kurulum dosyasına sahip Help bölümü

Referans, eğitim ve doğrulama kaynaklarını içeren yeni bir kurulum paketi olan hwCFDSolversHelp, Altair ONE Marketplace’den indirilebilir ve kurulabilir. Bu paket, hwCFDSolvers (AcuSolve, nanoFluidX (sadece linux), ultraFluidX (sadece linux)) kurulu olsun ya da olmasın kurulabilir. HyperWorks CFD arayüzü için örnekler ve doğrulamalar için model dosyaları, Altair ONE’dan veya Help bölümündeki bir bağlantıdan ayrıca indirilmelidir. Altair SimLab arayüzü için model dosyaları help içerisindeki bağlantıdan veya SimLab LEarning Center’da yer alan videoların alt bölümündeki bağlantılardan indirilebilir.

Yeni Eğitim Uygulamaları

Altair HyperWorks CFD arayüzü için 2 adet yeni eğitim örneği eklenmiştir.

  • ACU-T: 4101: Eulerian-Eulerian Multiphase
  • ACU-T: 4102: Granular Flow

Altair SimLab arayüzü için 16 adet yeni eğitim örneği eklenmiştir.


ACU-T: 2300 / SL 2060: Atmospheric Boundary Layer Problem – Flow Over Building
ACU-T: 2400 / SL 2030: Supersonic Flow in a Converging-Diverging Nozzle
ACU-T: 3310 / SL 2160: Single Phase Nucleate Boiling
ACU-T: 3311 / SL 2161: Multiphase Nucleate Boiling using the Algebraic Eulerian Model
ACU-T: 3500 / SL 2170: Electric Potential
ACU-T: 4002 / SL 2220: Sloshing of Water in a Tank
ACU-T: 4003 / SL 2260: Freely Falling Water Droplet
ACU-T: 4101 / SL 2231: T-junction Flow using the Eulerian Multiphase Model
ACU-T: 4102 / SL 2232: Fluidized Bed using Granular Multiphase Model
ACU-T: 5403 / SL 2421: Piezoelectric Flow Energy Harvester: A Fluid-Structure Interaction
ACU-T: 6100 / SL 2430: Particle Separation in a Windshifter using Altair EDEM
ACU-T: 6101 / SL 2431: Particle Separation in a Windshifter using AcuSolve – EDEM Unidirectional Coupling
ACU-T: 6102 / SL 2432: Particle Separation in a Windshifter using AcuSolve – EDEM Bidirectional Coupling
ACU-T: 6103 / SL 2433: AcuSolve – EDEM Bidirectional Coupling with Heat Transfer
ACU-T: 6104 / SL 2440: AcuSolve – EDEM Bidirectional Coupling with Non-Spherical Particles
ACU-T: 7200 / SL 2500: Topology Optimization

Altair AcuSolve 2022 versiyonundaki yeni özellikler hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

Altair CFD – AcuSolve 2022 yeni özellikler

Altair CFD – AcuSolve 2022 kurulum dosyasını Altair ONE Marketplace veya CONNECT adreslerinden indirebilirsiniz.