Altair SimSolid 2022 Yeni Özellikler

Geleneksel sonlu elemanlar analizlerinde (FEA) en çok zaman alan ve uzmanlık gerektiren geometri sadeleştirme ve mesh atma işlemini ortadan kaldırarak CAD montajlarının tüm detaylarıyla dakikalar içerisinde analizini gerçekleştiren Altair SimSolid 2022 versiyonun öne çıkan yeni özellikleri:

Dikiş kaynağı yorulma analizi

Dikiş kaynağı yorulma analizi artık gerilim – ömür ( stress-life S-N) yöntemleri için desteklenmektedir. Hem sıralı hem de zaman geçmişine dayalı çözümler için desteklenir.
Analiz, yorulma hasarını hesaplamak için kaynak uçlarındaki kalınlık boyunca doğrusallaştırılmış gerilimler kullanan Volvo yöntemine dayanmaktadır. Bu yöntem tipik olarak bir bükülme SN eğrisi ve bir membran SN eğrisi gerektirir; dikiş kaynağı yorulması için her iki SN eğrisinin girişi desteklenir.
Kritik düzlem, normal gerilim ve mutlak maksimum prensibi dahil olmak üzere üç gerilim kombinasyonu yöntemi mevcuttur.

Frekans çoklu yük durumu

Frekans çoklu yük durumlarıyla, ortak bir bağlantılı modal analizle çoklu frekans yanıtı analizleri çalıştırabilirsiniz. Bu özellik, frekans yanıtı yük durumlarının hem ön hem de son işlenmesi (pre/post-processing) için otomasyon sağlar. Sonuçların daha kolay işlenmesi için tüm frekans yanıtı dinamikleri için sonuçların tek bir dosyaya aktarılmasına izin verir.
Basınç, kuvvet ve uzak yük sınır koşulları desteklenmektedir.

Dinamik sonuçların PUNCH dosyasına kaydedilmesi

Frekans yanıtı analizinde dosyanın dışa aktarımında PUNCH formatı artık desteklenmektedir. Artık yer değiştirme, hız ve ivme bileşenlerini ve büyüklüğünü bir PUNCH dosyasına yazdırabilirsiniz. Bu, frekans dinamikleri ve frekans çoklu yük durumları için desteklenir.

Yerel noktalardaki yüklerin içeri aktarılması

Bir CSV dosyasından kuvvetlerin, momentlerin ve yer değiştirmelerin içe aktarılması artık kullanıcı tanımlı noktalarda desteklenmektedir. Bu, yapısal yük durumları için desteklenir.
Nokta, X, Y ve Z sütunları kullanılarak girilebilen merkezi ve bir çap ile tanımlanır. Noktalar, uzamsal konumlara ve çapa göre otomatik olarak en yakın yüze eşlenir.

CAD parça örnekleri

Altair SimSolid artık CAD dosyasından parça örneklerini (instances) tanır ve projedeki durumlarını korur. Tüm parça örnekleri, kendileriyle ilişkili aynı geometri gösterimine, geometri uyarlamasına ve yanıt ağına sahiptir. Bu, çözüm süresini ve proje dosyası boyutunu önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur. Parça örneklerini gözden geçirmek için, Assembly Workbench içerisinde Review Parts işlevini kullanılmaktadır.

Performans Geliştirmeleri

Milyonlarca serbestlik derecesine sahip büyük montajlar için çözüm hızını 5 kata kadar artıran yeni bir alternatif paralelleştirme şeması çözücüye eklenmiştir.


Parçaların kendi içinde kesişme kontrolü 30 kata kadar hızlandırılmıştır.

Altair SimSolid 2022 versiyonunu Altair ONE Marketplace adresinden indirebilirsiniz. Sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.