Baskılı devre kartlarının darbe analizi

Elektrikli ürünler düşürüldüğünde veya kamyonlarla taşındığında baskılı devre kartlarında (PCB) darbe kuvvetleri oluşur.
Darbe kuvvetlerinin neden olduğu bir baskılı devre kartının ayrılmasının ayrıntılı davranışını deneysel olarak değerlendirmek zordur. Bu nedenle, sonlu elemanlar yöntemini kullanarak darbe simülasyonları gerçekleştirerek katman ayrılmasının yerini tahmin etme yöntemi incelenmektedir.
Bu örnekte, Altair PollEx‘in örnek PCB modeline dayalı olarak darbe analizi için bir model oluşturulmuş ve analiz Altair RADIOSS explicit dinamik çözücüde gerçekleştirilmiştir.

Darbe Analizi İş Akışı

Baskılı devre kartı (PCB) darbe analizi iş akışı

Altair PollEx‘e örnek bir PCB modeli yüklenir ve veriler CAD formatında dışa aktarılır.
Kart ve kablo düzeni verileri ODB++ formatında kaydedilir ve IC yongaları ve konektörler gibi bileşenler STEP formatında kaydedilir.
ODB++ verilerini Altair SimLab‘a aktarın, kart ve kablolama düzeninden bir mesh oluşturun ve STL formatında dışa aktarın.
Sonlu eleman meshi oluşturmak ve darbe analizini ayarlamak için STEP ve STL verilerini Altair HyperWorks‘e aktarın.
Darbe analizi Altair RADIOSS’ta gerçekleştirilir ve sonuçlar Altair HyperWorks entegre sonuç inceleme tarafından işlenir.

Darbe Analizi Koşulları ve Sonuçları

Baskılı devre kartları için (JESD22-B111) şok test standardında tanımlanan şok ivmesi (maks. 1500G) uygulanır. Delaminasyon bölgesini tahmin etmek için yükleme başlangıcından itibaren 3 msn’ye kadar analiz yapılır.

Baskılı devre kartı darbe analizi sonucu – Altair Radioss

Altair PollEx, Radioss veya SimLab yazılımı ücretsiz indirin ve deneyin. Sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.