Design Explorer – Altair Inspire 2022

Altair Inspire 2022 versiyonuna eklenen Design Explorer, kullanıcıların modellerini kolayca parametreleştirmelerine olanak tanıyan güçlü geometri araçları ve Altair SimSolid‘in hızından yararlanarak deney tasarımları (DOE) ve optimizasyon gibi çoklu çözüm simülasyonları kurmasına, değerlendirmesine ve yorumlamasına olanak tanıyan baştan sona bir iş akışıdır.

Ayrıntılı bilgi ve örnek çalışma için aşağıdaki seminer kaydını izleyebilirsiniz.

Deney tasarımı ve optimizasyon seminer kaydı – Altair Inspire 2022