Altair EDEM 2022.1 Yeni Özellikler

Dökme ve tanecikli malzeme simülasyonu için yüksek performanslı yazılım Altair EDEM 2022.1 versiyonunda öne çıkan özellikler:

Altair EDEM 2022.1 kurulum dosyasını Altair ONE Marketplace‘den indirebilir, sorularınızı iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz.

Süreklilik analizi ve görselleştirme

Simülasyonun değeri, karar vermeyi yönlendiren temel performans göstergelerini çıkarma yeteneğinden gelir. Altair® EDEM™ halihazırda parçacıkların çok çeşitli endüstriyel sistemlerde nasıl davrandığına dair kapsamlı bilgiler sağlıyor ve 2022.1 versiyonunda granüler malzeme davranışlarının süreklilik tabanlı analizini sunarak bunu yeni bir seviyeye taşıyor.

Süreklilik analizi örneği. Burada, bir karıştırma işleminden elde edilen tanecikli veriler, karıştırma işlemi sırasında momentum yoğunluğu ve katı oranı değişikliklerinin analizini sağlamak için bir süreklilik temsiline uyarlanmıştır.

Partikül bazlı verilere uygulanan süreklilik teorisi, karar verme sürecini daha iyi yönlendirmek için verileri çıkarmanın ve görselleştirmenin güçlü bir yolunu oluşturur. Mühendisler, temel parçacık davranışlarına zamansal ve uzamsal ortalama uygulayarak stres, kütle ve momentum yoğunluğu, katı oranı ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi performans ölçütü hakkında fikir edinebilirler.

Altair EDEM‘in yeni süreklilik analizi ve görselleştirmesi, çeşitli endüstri kullanım durumlarına uygulanabilir ve mühendislerin tasarımlarının ve süreçlerinin performansını optimize etmek için daha fazla bilgi edinmelerini sağlar.

Artırılmış GPU işlevselliği

Kullanıcılara mümkün olan en iyi performansı sunmak hedefine uygun olarak Altair EDEM 2022.1’de GPU çözücü motoruna daha fazla temel yetenek kazandırılmıştır.

GPU ile Tavares UFRJ Kırılma Modeli Kullanımı

Tavares UFRJ Kırılma Modeli, bir ufalama işleminin etkinliğini değerlendirmek için dünyanın önde gelen yöntemidir. Profesör Marcelo Tavares (Rio de Janeiro Federal Üniversitesi) ve Profesör Jin Ooi (Edinburgh Üniversitesi) ile yakın işbirliği içinde geliştirilen model, değirmenler ve kırıcılar gibi ekipmanların performansı hakkında başka türlü ulaşılamayacak bilgiler sunmaktadır.

2022.1’de kırılma modeli artık GPU kullanılarak çalıştırılabiliyor ve farklı kullanım durumlarında önemli hız artışları sağlıyor. Simülasyonun ölçeğine bağlı olarak, 12 çekirdekli bir CPU ile karşılaştırıldığında 3 ila 20 kat hızlanma tespit edilmiştir. Kırmak istediğiniz malzeme ne kadar fazlaysa, performans kazancı da o kadar fazla olur!

Colombia Steel, Tavares UFRJ Kırılma Modeli’ni kullanarak konik kırma, tasarım iyileştirmeleri sayesinde kütle akışını %15 oranında arttırdı.

GPU ile Alan verileri ve Kaldırma/Sürükleme modelleri kullanımı

Dökme malzemeler tek başlarına var olmazlar, bu nedenle Altair EDEM her zaman akışkanlar dinamiği, çoklu cisim dinamiği, sonlu elemanlar analizi vb. gibi diğer simülasyon yöntemleriyle bağlantılar sunmuştur.

Altair EDEM 2022.1’de hem alan verisi kabiliyeti hem de yerleşik kaldırma/sürükleme modellerinin tümü GPU’da kullanılabilir ve alan verilerine tek yönlü bağlantı gereken uygulamalar için önemli bir performans artışı sağlar. (testlerde 10 katın üzerinde hızlanma gözlenmiştir)

EDEM’in alan veri bağlantısına dayalı parçacık ayırma – artık GPU’da mevcut – parçacıkların akış alanı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı durumların verimli bir şekilde çalıştırılması için idealdir.

Alan verileri sadece CFD verileriyle sınırlı değildir – herhangi bir alan verisi (manyetik veya elektrik alanlar gibi) de EDEM’e getirilebilir ve bir dizi özelleştirilmiş davranış oluşturmak için güçlü API ile birleştirilebilir.

GPU ile silindirik periyodik sınır kullanımı

Donanımdaki ilerlemeler, çözücü verimliliğindeki adım adım gelişmelerle birleştiğinde, artık milyonlarca parçacıktan oluşan problemleri çözmek mümkün hale gelmiştir. Ancak başarılı mühendislik simülasyonu sadece ölçekle ilgili değildir, aynı zamanda bu çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmanın verimliliğiyle de ilgilidir. Bunun için Altair EDEM periyodik sınır gibi bir dizi araç sunar.

EDEM 2022.1’de, CUDA tabanlı GPU çözücüsü için optimize edilmiş yeni bir silindirik periyodik sınır özelliği eklenmiştir. Kullanıcılar, silindirik periyodik sınırları kullanarak, çözücü hesaplamalarını azaltmak için tasarımlarında bulunan radyal simetriden yararlanabilirler.

Silindirik periyodik sınırlar, bir mühendislik sisteminin radyal simetrisinden yararlanır, toplam parçacık sayısını azaltır ve tasarımların daha hızlı analiz edilmesini sağlar.