Gerilme kısıtlamalı topoloji optimizasyonu için ALM yöntemi

Altair OptiStruct 2022 versiyonuyla birlikte gerilme kısıtlaması kullanılan topoloji optimizasyonu problemleri için Augmented Lagrangian Method (ALM) eklenmiştir.

ALM, topoloji optimizasyonu için lokal stres kısıtlamalarını ele almak üzere uygulanmıştır. Varsayılan P-Norm yaklaşımına alternatif bir yöntemdir.

ALM yeni bir cezalandırma şeması kullanır. Tipik olarak, yerel stres kısıtlamalarının sayısı çok fazladır. ALM, stres kısıtlamalarını amaç fonksiyonu üzerinde cezalandırır. Bu nedenle, toplam stres kısıtlaması sayısı önemli ölçüde azalır ve problem verimli bir şekilde çözülebilir.

Topoloji optimizasyon problemleri genellikle SIMP (Solid Isotropic Material with Penalty) yöntemi ile birden fazla cezalandırma aşamasından geçer. ALM ile tek bir aşamada çözülürler. Genel olarak, ALM, P-Norm yönteminden önemli ölçüde daha hızlı yakınsar.

  • ALM, DOPTPRM, ALMTOSTR, 1 ile etkinleştirilebilir.
  • ALM yalnızca topoloji optimizasyonu için desteklenir.
  • ALM, Level Set yöntemi için de desteklenmektedir.
  • ALM için arayüz desteği Altair HyperWorks 2022.1 sağlanacaktır

Aşağıdaki gibi solid elemanlardan oluşan bir salıncak kolunda ALM ve P-Norm sonuç karşılaştırması yer almaktadır.
Hedef, hacmi minimize etmektir ve tasarım alanındaki bölge için stress<12 kısıtlaması uygulanmıştır.

Model sınır koşulları ve görünüm

ALM ve P-Norm yönteminin karşılaştırma sonucu

Topoloji optimizasyonu sonucu karşılaştırması

Sorularınızı iletişim formunu kullanarak bize iletebilirsiniz.