Altair HyperLife & Weld Certification 2022.1 Yeni Özellikler

Farklı sonlu elemanlar analizi ve mekanik sistem simülasyonu sonuç dosyalarıyla doğrudan etkileşim içinde olan kapsamlı ve kullanımı kolay yorulma analiz yazılımı Altair HyperLife ve Weld Certification 2022.1 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler.

Altair HyperLife yazılımı denemek istiyorsanız Altair ONE Marketplace‘den indirebilir, sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Altair HyperLife 2022.1 Yeni Özellikler

Malzeme Modeli için Haigh Diyagramı

Haigh diyagramı, SN-Tek Eksenli ve Çok Eksenli analizlerde malzeme modeli için desteklenir hale gelmiştir. Malzeme aracı kullanılarak, manuel olarak veya import seçeneği ile Haigh Diyagramı oluşturulabilir. Girdi olarak Stress-Amplitude, Stress-Range veya Max Stress seçenekleri kullanabilmektedir.

Tek Pencerede Yük Karşılaştırabilme

Load Map aracında tanımlanan yük girdileri, tek bir pencerede üst üste bastırılarak aralarında karşılaştırma yapılabilir hale gelmiştir. Bu özellik, zaman alanındaki yük girdilerini içeren durumlarda desteklenmektedir.

Malzeme Modeli için Çoklu Eğri Tanımlama

SN-Tek Eksenli ve Çok Eksenli analizlerde malzeme modeli için çoklu eğri desteği gelmiştir.

  • Multi Ratio, Multi Mean Stress veya Multi Haigh Diagram olmak üzere üç farklı şekilde eğriler oluşturulabilmektedir.

Farklı Gerilme Oranları için Eğri Tanımlama

Farklı gerilme oranlarına karşılık gelen SN eğrilerinin tanımlanması desteklenir hale gelmiştir. Malzeme aracı, girilen SN malzeme eğrisinin gerilme oranını (R) gösterecek şekilde geliştirilmiştir. Bu geliştirme ile HyperLife, titreşimli çekme-basma testlerindeki malzeme eğrilerini destekler hale gelmiştir.

Shell Elemanlar için Top ve Bottom Layer Seçenekleri

SN ve EN analizlerine ait girdi seçenekleri, shell elemanlardaki üst ve alt katmanları (top & bottom) belirleyebilecek şekilde geliştirilmiştir.

Malzeme verisi için XML format desteği

Malzeme datası XML formatında import ve export edilebilir hale gelmiştir.

Loadmap Aracında Import ve Export Seçenekleri

Duty Cycle dosyası (.dcy), HyperLife Load Map dosyası (.xml) ve Event mapper dosyası (*.csv) için mevcut olan import ve export seçeneklerinin tümü, Loadmap aracında ortak bir konuma taşınmıştır.

PSD Eğrisi için Ekstrapolasyon

Rastgele Yorulma (Random Fatigue) hesaplaması için (Input PSD with FRF) kullanılan PSD datası (Güç Spektral Yoğunluğu) , ekstrapolasyon özelliğini desteklemektedir. Malzeme aracı true veya false seçeneklerini seçmek için geliştirilmiştir.

Altair HyperLife Weld Certification 2022.1 Yeni Özellikler

ERRI B12 RP60 Yönetmeliği

Demiryolu endüstrisi yönetmeliği olan ERRI B12 RP60, bu versiyonla birlikte desteklenir hale gelmiştir. HyperLife Weld Certification, Haigh Diyagramı veya SN eğrisini kullanarak güvenlik marjını hesaplamaktadır.

SN ve ERRI B12 RP60 için Çoklu Eğri Desteği

SN ve ERRI B12 RP60 için malzeme modeline çoklu eğri desteği gelmiştir. Multi Ratio, Multi Mean Stress veya Multi Haigh Diagram olmak üzere üç farklı şekilde eğriler oluşturulabilir.

SN ve ERRI B12 RP60 için Kaynak Şablonu Import Edebilme

Points aracında bulunan farklı kaynak tiplerine ait parametreler, import edilen .xml dosyası ile değiştirilebilir hale getirilmiştir.