Altair OptiStruct 2022.1 Yeni Özellikler

Yapısal analiz ve optimizasyon çözücüsü Altair OptiStruct 2022.1 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler.

Ön yüklemeli analizde temas basıncına bağlı temas durumu

Temas (contact) basıncı eşiğini belirtmek için kullanılan CNTLCK eklenmiştir. Doğrusal olmayan analizden elde edilen temas basıncı CNTLCK’de tanımlanan eşikten büyükse, sonraki ön yüklemeli doğrusal analizde (ön yüklemeli Modal Frekans Cevap analizi gibi) temasın kapalı olduğu varsayılır.

Yeni doğrusal olmayan (nonlinear) yakınsama kriteri kontrolü, NLCTRL

Yeni eklenen NLCTRL, NLPARM kartındaki mevcut doğrusal olmayan (nonlinear) yakınsama kriterlerinden farklı yakınsama kriterlerini destekler. Kriterler yer değiştirmeye ve artık kuvvete dayanmaktadır. NLPARM desteklenmeye devam edecek ve Doğrusal Olmayan Analizde kullanılabilecektir. NLCTRL, NLPARM’daki mevcut yakınsama kriterlerini destekler ve buna ek olarak NLADAPT’ta mevcut olan tüm seçenekleri de destekler. Bu nedenle, aynı anda hem NLCTRL hem de NLADAPT veya NLCTRL ve NLPARM kullanmaya gerek yoktur. NLCTRL ve NLADAPT veya NLCTRL ve NLPARM aynı subcase’de kullanılırsa bir hata mesajı görüntülenecektir.

Yeni sürünme malzemesi, Anand ve Darveaux

Anand’ın modeli, hız ve sıcaklığa bağlı malzemeler için bir dizi viskoplastik kurucu denklem içerir. (Elektronikte lehim malzemeleri için yaygın olarak kullanılır) Anand’ın orijinal (-89) modeli, farklı gerinim oranları ve sıcaklıklardaki gerilme-gerinim eğrilerinden türetilen 9 malzeme sabiti içerir.

Altair OptiStruct uygulanması , düşük gerinim ve düşük sıcaklıklarda gerinim sertleşmesini göstermek için ek sabitler içeren değiştirilmiş Anand’dır (-90). Modifiye Anand, daha sık kullanılan orijinal forma göre yapılandırılabilir.

HYPERB malzeme modelinde geleneksel olarak, ikincil sünmenin toplam sünme deformasyonunu yönettiği varsayılmaktadır. DARVEAUX modeli hem birincil hem de ikincil sünmeyi içerir.

  • İkincil sünme hiperbolik sinüs yasası ile tanımlanır
  • Elektronikte lehim malzemeleri için yaygın olarak kullanılır

Dış akustik için APML (Adaptive Perfectly Matched Layer)

Dış akustik, sınırsız bir alanda ses yayılımının incelenmesi ve tahmin edilmesidir.
2022.1 versiyonundan önce Altair OptiStruct dış akustik için iki yönteme sahipti;

  • Ses yayılma analizi (RADSND) – Rayleigh integralini kullanır ve akışkan boşluğu meshi yoktur.
  • Sonsuz Elemanlar (IE) – Yansıtıcı olmayan sınır koşulları, akışkan boşluğu meshi gerektirir.

2022.1 versiyonu üçüncü yöntem olarak Adaptive Perfectly Matched Layer (APML) eklenmiştir. Bu dış akustik alanında yaygın olarak kullanılan bir çözümdür. APML, her frekans bandı için otomatik uyarlanabilir mesh oluşturma ile birlikte frekans bandı oluşturma tekniğinden yararlanarak doğruluğu korurken performans verimliliğinde (Sonsuz Elemanlar ile karşılaştırıldığında) mükemmel bir geliştirme sağlar. Altair OptiStruct kurulumuna gömülü bir SimLab mesh algoritması, gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde kesintisiz uyarlanabilir meshleme sağlar. Akustik kutup koordinatları da APML tarafından dahili olarak hesaplanır (IE’nin aksine).

Isı Transferi Analizi için Aksi Simetrik Elemanlar

Aksi simetrik elemanlar artık tüm Isı Transferi Analizleri için desteklenmektedir. Termal temas (hem node’dan yüzeye hem de yüzeyden yüzeye) aksi simetrik elemanlarla ısı transferi analizi için de desteklenmektedir. CHBDYE yüzey elemanı, ısı transferi sınır koşullarının uygulanması için aksi simetrik eleman için desteklenmektedir.

Kompozit malzemelerin ısı transferi analizlerinde kararlı durumun ardından, 2022.1 versiyonuyla birlikte geçici ısı transferi de desteklenmektedir. (PCOMP, PCOMG, PCOMPP/STACK)

TEMP veya TEMPD ile tanımlanan farklı sıcaklık setlerini doğrusal kombinasyonu için TEMPADD eklenmiştir.

Soğutma sıvısı akışı nedeniyle her silindir odası farklı sıcaklıklar altındadır. Yapının geri kalanı 90 dereceye ayarlanmıştır.

Piezoelektrik malzemeler, yapısal deformasyonun elektrik potansiyelini tetiklediği ve bunun tersinin de geçerli olduğu bir malzeme sınıfıdır.
Akustik, Havacılık ve Uzay, Otomotiv, Biyomedikal, Petrol ve Gaz gibi endüstrilerde yük hücreleri, işitme cihazları, ivmeölçerler, basınç sensörleri, MEMS (Mikro Elektromekanik sistemler) gibi çeşitli uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Altair OptiStruct’taki Piezoelektrik analizi, mekanik bir uyarımın elektriksel bir yanıt oluşturacağı ve bunun tersinin de geçerli olduğu iki yönlü bir bağlantı içerir. Hem mekanik hem de elektriksel tepkiler aynı anda çözülür. Piezoelektrik olgusunun ayrı bir analiz türü ile modellenmediğini anlamak önemlidir. Yapısal malzemeler, piezoelektrik malzemeler ve yapısal bir analizde iki alan arasında bir bağlantı tanımı ile modellenir.

Yorulma Analizi

Sabit R oranı ile Çoklu Haigh

MATFAT’ta çoklu Haigh diyagramı kullanarak hasar değerlendirmesi için, sabit ortalama gerilmenin mevcut enterpolasyon yöntemine ek olarak sabit R oranına dayanan yeni bir enterpolasyon yöntemi eklenmiştir.

Çok Eksenli SN yorulma ve Rastgele, Sine Sweep Yorulma için Çoklu SN eğrisi desteği

Çoklu SN eğrisi, çok eksenli SN yorulması ve Random ve Sinüs Tarama yorulması gibi Dinamik Yorulma için desteklenir.

Altair OptiStruct 2022.1 çözücüsünü Altair ONE Marketplace‘den indirebilir, sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.