Altair OptiStruct 2022 Yeni Özellikler

Altair OptiStruct, statik ve dinamik, titreşim, akustik, yorulma, ısı transferi ve çoklu fizik disiplinlerinde hem doğrusal hem de doğrusal olmayan promlemleri çözer. Günümüzde hafif, yapısal olarak verimli ürün tasarımını destekleyen topoloji optimizasyonu ile OptiStruct, geleneksel üretim yöntemleri, kompozitler ve katmanlı imalat için çok çeşitli temel üretim kısıtlamalarının yanı sıra birçok başka yapısal optimizasyon yöntemi de sunar.

Altair OptiStruct 2022 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler ve geliştirmeler:

Basınç penetrasyonu

Basınç penetrasyon etkileşimi, bir temas arayüzündeki yüzeylere giren sıvıyı simüle edebilir.

Bu yetenek, iki parça arasındaki temas arayüzünün (örneğin dişli cıvatalar) iki ucundan birinde veya her iki ucunda sıvı basıncına sahip olduğu uygulamaları simüle etmede yardımcı olur.

Akışkan basıncının referans büyüklüğü kullanıcı tarafından tanımlanabilir. Bu özellik, large displacement nonlinear analizi destekler.

Hıza bağlı plastisite

Mevcut hızdan bağımsız plastisiteye ek olarak, Altair OptiStruct 2022’den başlayarak, gerilim-gerinim verilerini şu şekilde tanımlayabilirsiniz:

  • Gerinim oranına bağlı Gerilme-Gerinim eğrisi
  • Sıcaklığa bağlı Gerilme-Gerinim eğrisi

TABLEMD girişindeki sütunlar, karşılık gelen gerinim hızı bağımlılığını veya sıcaklık bağımlılığını tanımlamak için kullanılabilir.

Explicit Dinamik Analiz

Uyarlanabilir dinamik gevşeme

Dinamik gevşeme, dinamik salınımlardan kaçınarak Explicit dinamik analiz kullanarak statik veya yarı statik problemleri çözmek için kullanılabilir. Implicit analizle karşılaştırıldığında, yüksek doğrusal olmayan bazı durumlarda (örneğin, birçok karmaşık temaslı durumlar) daha verimli ve kararlı olabilir.

Tipik uygulama örneği olarak, 3 nokta eğme simülasyonları ve sac metal şekillendirmede geri yaylanma simülasyonunu gösterilebilir.

Altair OptiStruct‘ta dinamik gevşemenin önemli bir ayırt edici özelliği, herhangi bir giriş parametresi olmadan dinamik gevşemeyi de belirtebilmenizdir. Sönümleme faktörü, sistemin en yüksek doğal frekansına göre otomatik olarak belirlenir.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, Explicit subcase 2, implict analize benzer bir statik çözüme yaklaşır

Temas algoritma geliştirmeleri

Explicit analiz için temas algoritması, her versiyon için geliştirilmekte ve bu, OptiStruct 2022 ile devam etmektedir.

Bir temas arayüzünün ana tarafı shell (2d) elemanlardan oluştuğunda, TIE ve FREEZE teması için yeni bir DRILL seçeneği mevcuttur. Bu, temas arayüzünün ikincil (secondary) tarafına uygulanan momentlerin kuvvetler olarak ana tarafa iletilmesine izin verecek ve böylece delme momentleri iletilecektir.

Varsayılan olarak
DRILL seçeneği kullanımında

Yorulma Analizi

Altair OptiStruct 2022, doğrusal olmayan sürünme (nonlinear creep) analizine dayalı olarak lehim bağlantılarında yorulma hasarını hesaplama yeteneğini ekleyerek, yorulma analizi kapasitesini geliştirmeye devam ediyor.

Lehim bağlantısının sürünme deformasyonu nedeniyle yorulma hasarı

Lehim bağlantılarının sürünme deformasyonundan kaynaklanan yorulma hasarı artık OptiStruct 2022’den başlayarak desteklenmektedir. Yaklaşım, lehim bağlantı parçalanmasının lehim bağlantılarının sürünme deformasyonundan kaynaklandığını varsayar. Lehim bağlantılarının hasarı aşağıdakilere göre hesaplanabilir:

-Sürünme gerinimi kullanılarak hasar hesaplaması
-Sürünme gerinim enerji yoğunluğunu kullanarak hasar hesaplaması

Lehim bağlantısının sürünme deformasyonu nedeniyle hasar hesaplaması için hem BGA hem de kurşunsuz lehim bağlantıları desteklenir.

Lehim bağlantısının sürünme deformasyonu nedeniyle yorulma hasarı

Sürünme gerinimi kullanılarak hasar hesaplaması için Syed tarafından önerilen yöntem (SYEDEPS) kullanılır ve sürünme gerinim enerji yoğunluğu kullanılarak hasar hesaplaması için Syed (SYEDW) ve Darveaux (DARV) tarafından önerilen yöntemler mevcuttur.

Yapısal Optimizasyon

Altair OptiStruct, tasarımı optimize etmek ve yapısal performansı doğrulamak için endüstri lideri şirketler tarafından küresel olarak alanında lider bir çözücüdür. Optimizasyon çözümlerine yönelik geliştirmeler her versiyon için uygulanır ve benzer şekilde OptiStruct 2022’de aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok optimizasyon geliştirmesi mevcuttur:

Aksisimetrik yapısal optimizasyon

Aksisimetrik modeller, artık Shape, Free-Shape ve Size optimizasyon yöntemlerinde tasarım değişkeni olarak desteklenmektedir.

Yer değiştirme, compliance, özdeğer ve gerilim gibi çeşitli yanıtlar desteklenir

Genişletilmiş Lagrange Yöntemi (ALM)

ALM (Augmented lagrange method), Topoloji optimizasyonu için lokal gerilme kısıtlamalarını ele almak için artık OptiStruct 2022’de mevcuttur. Bu, varsayılan P-norm yaklaşımına alternatif bir yöntemdir.

Aşağıdaki görüntü, ALM ve P-norm yöntemleri arasındaki nihai tasarımların bir karşılaştırmasını göstermektedir.

ALM yöneteminde toplam gerilme kısıtlaması sayısı önemli ölçüde azaltılır ve bu da verimli bir çözüme yol açar. P-norm yöntemiyle karşılaştırıldığında, ALM kullanan çözüm tek bir fazda ilerleyerek ALM için daha hızlı yakınsama sağlar.

Tüm yenilik ve geliştirmeler için versiyon notlarını inceleyebilir, kurulum dosyasını Altair ONE Marketplace‘den indirebilirsiniz. Sorularınız olması durumunda bize iletişim formuyla ulaşabilirsiniz.