Altair PSIM 2022.3 Yeni Özellikler

Güç elektroniği ve motor sürücü simülasyon ve tasarım yazılımı Altair PSIM‘in 2022.3 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler.

Altair PSIM-HyperSpice bağlantısı

 • PSIM-HyperSpice bağlantısı ile geçici, AC ve DC Spice işlemleri PSIM ortamında gerçekleştirilebilir.
 • PSIM, şematik temelinde bir HyperSpice netlisti oluşturabilir.
 • PSIM, netlisti HyperSpice’a aktarabilir ve simülasyonu başlatabilir.
 • PSIM, her zaman adımında HyperSpice DLL’yi çağırır ve simülasyon sonuçlarını HyperSpice’dan alır.
 • Simülasyon tamamlandığında, simülasyon sonuçları SIMVIEW’de görüntülenir.

DSP Kod Üretimi için PSIM-Embed Wrapper

PSIM-Embed Wrapper, PSIM içindeki denetleyici uygulamaları için bir DLL bloğu oluşturur ve bunu Altair Embed‘e aktarır, böylece kullanıcı Altair Embed’in desteklediği herhangi bir DSP / Mikro cihaz için hedef kod oluşturabilir.

PSIM – Altair Compose Arayüzü için Yeni OML Fonksiyonları

 • PsimSimulate: Bu komut tek bir simülasyon çalıştırır (parametrelerle) ve grafiği döndürür.
 • PsimASimulate: Bu komut aynı anda birden fazla simülasyon çalıştırır (her biri ayrı bir çekirdekte – parametrelerle) ve grafikleri döndürür.
 • PsimIsSubcircuit: Bu komut, bir şematik dosyanın alt devre olup olmadığını kontrol eder.
 • PsimReadGraphFile: Bu komut bir grafik dosyasını okur ve eğrileri, Altair Compose‘da çizilebilecek veya daha fazla değiştirilebilecek sayı dizileri biçiminde döndürür.
 • PsimWriteGraphFile: Bu komut, eğrileri sayı dizileri şeklinde bir grafik dosyasına yazar. Dosya uzantısı dosya biçimini belirler.
 • PsimSimview: Bu komut Simview’i açar ve X ve Y ekseni için seçenekler ve FFT için bir seçenek ile bir dizi grafik görüntüler.

Altair Flux / Altair FluxMotor PMSM Modellerinin Verimlilik Haritalarını Oluşturmak için Eksiksiz İş Akışı

Motor Control Design Suite (MCDS) ve PSIM komut dosyası komutlarını kullanarak Altair Flux ve Altair FluxMotor PMSM ile komple motor sürücü sistemlerinin verimlilik haritalarını oluşturmak için ayrıntılı iş akışı.

 • Hem Altair FluxMotor hem de Altair Flux ortamında FluxMotor’un Motor Kataloğunda PMSM motorlarının Look-up Tablolarını (LuTs) oluşturmak için ayrıntılı iş akışı.
 • MCDS ve PSIM komut dosyası komutları ile motor sürücü sistemlerinin verimlilik haritalarını oluşturmak için ayrıntılı iş akışı.
 • İş akışı prosedürlerinin tutorial olarak dokümantasyonu.
 • Örneklerin ve vaka çalışmalarının eklenmesi

EMI Çalışması için Seviye 2 ve Seviye 3 Cihaz Modellerinin doğru dV/dt ve dI/dt değerlerini elde etmek için İş Akışını tamamlayın

 • Doğru dv/dt ve di/dt tahminleri için yeni bir seviye-3 MOSFET modelinin (seviye-2 MOSFET + seviye-2 diyot) eklenmesi.
 • Superjunction MOSFET için detaylı iş akışı; Si-tabanlı MOSFET ve IGBT.
 • İş akışı prosedürlerinin tutorial olarak dokümantasyonu.
 • Örneklerin ve vaka çalışmalarının eklenmesi.

Yeni ve Güncellenmiş Eğitim Dokümanları (Tutorials):

 • “How to Generate LuTs for PMSM (Flux and FluxMotor) Models.”
 • “How to Use LuTs-Based PMSM (from Flux and FluxMotor) Models and Generate Efficiency Maps.”
 • “Level-3 Superjunction MOSFET Model Calibrations of dv/dt & di/dt for EMI Study.”
 • “Level-2 Si MOSFET and IGBT Model Calibrations of dv/dt & di/dt for EMI Study.”
 • “How to Use PSIM-HyperSpice Link.”
 • “How to Use PSIM-Embed Wrapper.”
 • “IGBT Level-2 Model.”

Yeni örnekler ve vaka çalışmaları

 • Examples: PSIM-Compose Demos
 • Examples: Code Generation – Embed Wrapper
 • Examples: New OML Scripts
 • Case Studies: Efficiency Maps of motor drive systems (with FluxMotor and Flux PMSM Models)
 • Case Studies: Level 2 Si MOSFETs and IGBTs; Level 3 Superjunction MOSFETs

Altair PSIM yazılımını denemek için Altair ONE Marketplace‘den indirebilirsiniz. Öğrenciler için ücretsiz full versiyonu buradan indirebilirsiniz.