Altair Feko 2023 Yeni Özellikler

Altair Feko 2023 versiyonu, birçok farklı çözücüye yönelik yeni özellik ve geliştirmeler içermektedir. Bu, Feko’nun yayılım modelleme, ağ planlama ve genel & uzman elektromanyetik analiz uygulama alanlarındaki yeteneklerini artırmaktadır. Çeşitli performans iyileştirmeleri, uyumluluk ve API genişlemeleri de bulunmaktadır, bu da daha esnek iş akışları ve otomasyon imkanları sağlamaktadır.

Altair Feko 2023 versiyonunu lisans sahipleri CONNECT sitesinden indirebilirler. Feko yazılımını ücretsiz denemek için Altair ONE Marketplace sitesinden indirebilirsiniz.

Taleplerinizi iletişim formunu kullanarak paylaşabilirsiniz.

Feko

Anten Kütüphanesi

FEKO anten kütüphanesine bir dizi yeni anten ve platform ile güncellenmiştir. On yeni anten modeli (EMC testi için antenler dahil) ve dört yeni platform modeli eklendi.

Altair Material Data Center

Altair Material Data Center artık CADFEKO’dan doğrudan erişilebilir durumdadır. Ortamı içe aktarın ve Feko simülasyonlarında kullanın.

Otomatik Uyarlanabilir Mesh İyileştirme (AMRFEKO)

FEM ve MoM/FEM çözümleri için hata tahminlerine dayalı otomatik uyarlanabilir mesh iyileştirme sağlayan yeni bir araç (AMRFEKO – Automatic Adaptive Mesh Refinement) artık mevcuttur. Tamamen otomatik olan bu araç, bir komut istemcisinden veya Feko GUI’lerinden herhangi birinden başlatılabilir ve ayrıca HPC kaynaklarında RUNFEKO’ya benzer bir şekilde kullanılabilir.

Sürekli Mesh için Etki Alanı Bağlantısı

Yeni bir alan bağlantısı yaklaşımı, belirli parçaların meshlerinin MoM ve MoM/MLFMM çözümleri sırasında, meshlerin sınırlarının birbirine yakın olduğu yerlerde, bu sınırlardaki mesh köşeleri çakışmasa bile “bağlıymış” gibi işlem görmesini sağlar. Etki alanı bağlantısı artık CADFEKO (2023’te yeni) veya EDITFEKO’da (2022.3’ten beri) yapılandırılabilir ve POSTFEKO’da (2023’te yeni) görselleştirilebilir.

Statik olarak içe aktarılmış bir araç ağı ve parametrelendirilmiş bir anten geometrisi, Etki Alanı Bağlantısı görüntüleme aracının etki alanı bağlantısı kullanılarak bağlanan kenarları yeşil renkte vurguladığı POSTFEKO’da görüntülenir.

Karakteristik Temel Fonksiyonlar Yöntemi (CBFM)

CBFM (Characteristic Basis Functions Method ), makro temel fonksiyonları kullanarak bilinmeyen sayısını azaltan geleneksel momentler yönteminin (MoM) bir modifikasyonudur. Bu yaklaşım, Feko 2022.3’ten itibaren MoM ile kullanılabiliyordu ancak şimdi MoM/MLFMM ile de kullanılabilir hale gelmiştir. Bu, özellikle monostatik RCS hesaplamaları gibi bazı uygulamalarda MLFMM’e kıyasla belirli bir performans artışı elde etmeye yardımcı olur. Bu uygulamalar arasında, varsayılan çözümle benzer çözüm doğruluğuna sahip olan büyük nesnelerin RCS hesaplamaları gibi durumlar bulunmaktadır.

MLFMM ve MoM/MLFMM ile çözülmüş bir uçağın monostatik RCS hesaplamasına bir örnek.

Azaltılmış Çözüm Yöntemi Sınırlamaları

  • SEP bölgeleri (dielektrikler), RL-GO ile bağlantılı ve bağlantısız senaryolarda MoM çözümünün bir parçası olarak kullanılabilir.
  • Kayıplı dielektrikler, karakteristik mod analizi hesaplamalarına dahil edilebilir.
  • Yüklemeye ilişkin kısıtlamalar, birleşik MoM/MTL simulasyonlarında kabloların uç noktalarında iç ve dış bölgeler arasındaki doğrudan/güçlü bağlantıyı modellemek için gevşetilmiştir.

WinProp

5G Beamforming için Işın Atama Algoritması

ProMan’daki ışın atama algoritması, alıcı pikselin ışınlarını kullanarak daha doğru sonuçlar elde edecek şekilde geliştirilmiştir.

Geliştirilmiş ışın atama algoritmasının öncesi (sol) ve sonrası (sağ) örneği.

2D Görünümde Belirli Tahmin Düzlemlerini Görüntüleme

Belirli tahmin düzlemleri artık tahmin düzlemleri açılır menüsünden düzlemi seçerek 2D görünümde görüntülenebilir. Geçmişte, belirli tahmin düzlemleri sadece 3D görünümde görüntülenebilirdi. Bu seçenek, Parabolik Denklem (PE) modelinin dikey düzlemlerini görüntülerken kullanışlıdır.

Tahmin düzlemleri açılır menüsünde bulunan belirli tahmin düzlemlerine dair örnekler. Sol: 3D görünümde ve yeni 2D görünümde iç mekan senaryosunda belirli bir düzlem; Sağ: PE modelinde kullanılan dikey bir tahmin düzlemi.

2D Görüntü Ayarları

2D görünümler için piksel merkezi ve piksel ızgarası şimdi Varsayılan Ayarlar iletişim kutusunda etkinleştirilebilir.

Varsayılan Ayarlar iletişim kutusunda piksel merkezi ve piksel ızgarasının etkinleştirildiği bir iç mekan veritabanı örneği. Büyük bir veritabanı için piksel merkezini ve piksel ızgarasını görüntülemek üzere yakınlaştırın.

Yeni Kablosuz Standart Tanımlama Dosyaları

WiFi 7 (802.11be) için yeni kablosuz standart tanımlama dosyaları (.wst) eklenmiş ve WiFi 6 (802.11ax) güncellenmiştir. ProMan, WiFi 7 (802.11be) için yeni 4096-QAM iletim modlarını desteklemek üzere genişletilmiştir.

Altair WRAP

ITU-R P. 1409 Yayılım Modeli

ITU-R P. 1409 yayılım modeli, yüksek irtifa platform istasyonları (HAPS) veya diğer yüksek istasyonları stratosferde kullanarak radyo iletişim sistemleri veya ağları için yayılım tahminleri sağlamak üzere WRAP‘e eklendi. Model, 1 GHz ve üstü frekanslar için geçerlidir.

Yükseklik ve Arazi Örtüsü Haritaları için Yeni ve Geliştirilmiş Format

WRAP ve MapDataManager’a yükseklik ve arazi örtüsü haritaları için tamsayı olmayan çözünürlüklere sahip ve eski formatla geriye dönük uyumlu yeni ve geliştirilmiş bir format eklendi. Tam sayı olmayan yay saniye değerlerine sahip koordinatları ve çözünürlükleri desteklemek için MapData Manager ve yükseklik/dağınıklık veri okuyucu işlevlerinde değişiklikler yapıldı. Bu yeni formatta, WRAP yatay çözünürlüğü mikrometre cinsinden, dikey çözünürlüğü ise milimetre cinsinden destekler. Bu, yükseklik ve dağınıklık (arazi kullanımı) verilerinin daha ince dikey ve yatay ayrıntılarına sahip haritaları içeren ayrıntılı tahmin ve planlamaya yardımcı olacaktır.

LTE Alt Taşıyıcı Girişimi

Komşu ortak kanallı LTE baz istasyonları arasındaki LTE alt taşıyıcı girişimini hesaplamak için destek eklenmiştir. Kullanıcı, hücre yükünü tanımlamanın yanı sıra yalnızca en güçlü ortak kanal girişimini veya tüm girişimi seçme seçeneğine sahiptir. Bu seçenek, örneğin RSSI, RSRQ, Veri hızı, Verim, SINR gibi girişimden yararlanan kapsama alanı hesaplamalarında LTE vericileri bulunduğunda kullanılır.

SINR LTE Baz istasyonu ayarları iletişim kutusu, hücre yükünü tanımlamanın yanı sıra yalnızca en güçlü ortak kanal girişimini veya tüm girişimi seçebilirsiniz.